Archiv pokynů, opatření, rozhodnutí

2017

2016

Číslo Název
   

33/2016

Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd

31/2016  Pokyny k účetní závěrce za rok 2016
30/2016  Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2017 – Jarní škola IMS FSV UK
29/2016 Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem
28/2016 Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2016
26/2018 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
23/2016 Pokyny k účetní závěrce za rok 2016

20/2016

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu
19/2016 Provozně bezpečnostní předpis pro provoz depozitu knižního fondu, pracoviště Krystal, Praha 6
18/2016 Rozpočet FSV UK na rok 2016 (VZČ) – rozpis na instituty
16/2016 Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2016
11/2016

Vyzvedávání stravenek v pokladně FSV UK

10/2016 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Summer University Prague 2016 – Letní škola IMS FSV UK
9/2016 Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek
6/2016 Organizace pracovních cest na FSV UK
5/2016 Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2016
1/2016 Rozpočtové provizórium

 

2015

34/2015 Úprava fungování oboru studijního oboru 6701T International Economic and Political Studies
33/2015 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2016 – Jarní škola IMS FSV UK 
31/2015    Stanovení pracovní doby pro oddělení děkanátu FSV UK
30/2015 Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2015
29/2015 Úprava finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti na FSV UK
28/2015 Pokyny k účetní závěrce za rok 2015
27/2015 Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
26/2015 Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK
25/2015 Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK
24/2015 Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí
21/2015 Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2015
20/2015 Rozpočet FSV UK na rok 2015 (VZČ) – rozpis na instituty
17/2015 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2015
16/2015

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2015

15/2015

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

9/2015 Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu
3/2015 Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest
2/2015 Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici
7/2015 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání - Summer University Prague 2015 – Letní škola IMS FSV UK
1/2015 Rozpočtové provizórium

 

2014

   
39/2014 Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2014
36/2014 Podpora grantové činnosti na FSV UK
35/2014 Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK
34/2014 Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí
33/2014 Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd
32/2014 Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici
29/2014 Upřesnění pokynů k organizaci zahraničních pracovních cest – dodatek č. 8 k pokynu tajemnice č. 7/2007
26/2014 Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení  
25/2014 Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích,výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí
24/2014 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2014
23/2014 Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky
22/2014 Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK
21/2014 Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
19/2014

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2014/2015  dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem 

Stipulation of study-related fees for the academic year of 2014/2015 in accordance with §58 of the Law on universities no.111/1998 coll. - study-related fees 

18/2014 Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici
16/2014 Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech
15/2014 Rozpočet FSV UK na rok 2014 – rozpis na instituty
14/2014 Stanovení cen placeného programu Geopolitical Summer School 2014 „ The EU as a Geopolitical Actor?“ – Letní škola IPS FSV UK
13/2014 Stanovení cen placeného programu Nationalism Religion and Violence in Europe 2014 – Letní škola IMS FSV UK
12/2014 Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek
11/2014 Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu
10/2014 Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí 
9/2014 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání, Summer University Prague 2014 – Letní škola IMS FSV UK
8/2014 Upřesnění pokynů k organizaci zahraničních pracovních cest – dodatek č. 8 k pokynu tajemnice č. 7/2007
7/2014 Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2014
6/2014

Organizace doktorského studia na FSV UK

Organization of Doctoral Studies at the FSV UK

5/2014 Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
3/2014 Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2014
2/2014 Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV UK – dodatek č. 7 k pokynu tajemnice č. 7/2007 
1/2014 Rozpočtové provizórium

 

2013

38/2013

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v  budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici

34/2013

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2014 – Jarní škola IMS

33/2013

Spisový a skartační řád FSV UK

31/2013

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí 

30/2013

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

29/2013

Postupu při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku

28/2013

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK 

23/2013

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru  roku 2013 

22/2013

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech

21/2013

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení 

20/2013 Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky a úprava účelových stipendií

18/2013

Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem

16/2013

Stanovení ceny placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání – Letní škola IKSŽ 2013

15/2013

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Pratur 2013 – Letní škola IMS

14/2013

Rozpočet FSV UK na rok 2013 – rozpis na instituty

13/2013

Dodatek č. 1 k opatření děkana 4/2013 Podpora grantové činnosti na FSV UK 

12/2013

Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

11/2013

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

9/2013

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2013 

8/2013

Změny v organizační struktuře děkanátu

7/2013

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek 

6/2013

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK

4/2013

Podpora grantové činnosti na FSV UK 

3/2013

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2013

2/2013

Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 6 k pokynu tajemnice č. 7/2007

1/2013

Rozpočtové provizorium

 

2012

56/2012

 Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu

54/2012

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu

52/2012

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2013 – Jarní škola IMS

49/2012

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2012

48/2012

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 33/2010 – Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

43/2012

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Course of Chinese language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK

42/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání  Projekt –PM : Navazující kurz personálního managementu

41/2012

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

40/2012

Postup při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku

39/2012

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd
37/2012

Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference v rámci projektu GAČR č P404/11/519„Trend zrychlování sociální dynamiky: neurčitost, hierarchické/rovné struktury vládnutí a interiorizace historií“

36/2012

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2012

35/2012

Harmonogram akademického roku 2012/2013

34/2012

Stanovení slev poplatků spojených se studiem na akademický rok 2012/2013 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem

Stipulation of reductions in the study-related fees for an academic year of 2012/2013 in accordance with §58 of the Law on universities no. 111/1998 Coll.- study-related fees

33/2012

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

32/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání organizovaných Institutem komunikačních studií a žurnalistiky

31/2012

Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost

30/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

29/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

27/2012

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK

23/2012

Rozpočet FSV UK na rok 2012 – rozpis na instituty

22/2012 Poskytování osobních ochranných prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků
21/2017 Organizace požární ochrany
20/2017 Provozně bezpečnostní předpis upravujících podrobněji požadavky na bezpečnost používání dopravních prostředků
  19/2017 Opatření o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
18/2012

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech

16/2012

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2012/201 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem

15/2012

Stanovení ceny za pronájem místnosti v budově Hollar

14/2012

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

12/2012

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2012

11/2012

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí.

10/2012

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2012

9/2012

Discount in School Fees for Students of BECES (Sleva na školném pro studenty navazujícího magisterského programu BECES)

8/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu mezinárodních studií
7/2012

Poskytování náhrad při zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 6 k pokynu tajemnice č. 7/2007

6/2012

  Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mino pracovní poměr na FSV UK

5/2012 Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání IKSŽ
2/2012 Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 5 k pokynu tajemnice č. 7/2007
1/2012 Rozpočtové provizórium

 

2011

42/2011

Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference IKSŽ CEECOM 2012
40/2011

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek

39/2011

Podpora vydávání fakultních monografií

38/2011

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání  East goes west – West goes east? – Jarní škola IMS  2012
35/2011

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV

34/2011

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2011

33/2011

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

31/2011

Pravidla pro vyřazování majetku z evidence, jeho likvidaci a náhrady škod za majetek odcizený nebo ztracený

30/2011

Zápis ke studiu v akademickém roce 2011/2012

29/2011

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2011/2012

28/2011

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2011/2012

27/2011 Stanovení ceny placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání v rámci Podpory studia tématu migrace a rozvoj na vysokých školách
26/2011 Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání organizovaných Institutem komunikačních studií a žurnalistiky
25/2011 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Základy psané a obrazové žurnalistiky
24/2011

Harmonogram akademického roku 2011/2012

22/2012

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

19/2011

Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference VZ ISS Paul Felix Lazarsfeld – His Methodological Inspirations and Networking Activities in the Field of Social Research

18/2011

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání  East goes west – West goes east?

14/2011

Stanovení cen za účast na placeném programu celoživotního vzdělávání International and Strategic Human Resource Management

13/2011

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK

12/2011

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ (IEPS) a „Economics and Finance“ (MEF)

6/2011

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2011

5/2011

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu

3/2011

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 4 k pokynu tajemnice č. 7/2007

2/2011

Rozpočtové provizórium

1/2011

Discount in School Fees for Students of IEPS, GPS and MEF (Sleva na školném pro studenty navazujících magisterských programů IEPS, GPS a MEF)

   

2010

40/2010

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Central Europe between Russia and Germany cena pro rok 2011

38/2010

Stanovení poplatku za kurzy pořádané v rámci celoživotního vzdělávání-Mezinárodní teritoriální studia

37/2010 Stanovení poplatku za akreditovaný kurz – Mediální výchova v praxi

Dodatek č.1 k 36/2010

Stanovení ceny za pronájem místnosti č. 115 v budově Hollar

36/2010

Stanovení cen za pronájem místností v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celené ulici

35/2010

Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům FSV UK

34/2010

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2010/2011

33/2010

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek

32/2010

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV

31/2010

Výplaty mezd zaměstnancům a výplaty stipendií studentům Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FSV UK)

30/2010

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010

29/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací 
28/2010

Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce

27/2010

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí.

26/2010

Zápis ke studiu v akademickém roce 2010/2011

25/2010

Sleva na školném pro studenty navazujících magisterských programů IEPS a E&F v akademickém roce 2008/2009

24/2010

Stanovení poplatku za Celoživotní vzdělávání – jednosemestrální kurz „Sociolog jako angažovaný pozorovatel aneb Jak psát pro média?“

23/2010

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2010/2011

 

 

19/2010

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu – dodatek č. 2

18/2010

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

15/2010

Harmonogram akademického roku 2010/2011

14/2010

Rozpočet FSV UK na rok 2010 – rozpis na instituty

13/2010

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

12/2010

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

11/2010

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

9/2010

Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany

8/2010

Stanovení ceny knihy – Integrace imigrantů v Rakousku po roce 1990

6/2010

Dodatek č. 4 k pokynu děkana č. 10/2006: Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ a „Economics and Finance“

5/2010

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

4/2010

Dohody o provedení – záznam o ústně uzavřené dohodě

3/2010

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2010

2/2010

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

Opatření tajemnice

1/2010

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 3 k pokynu tajemnice č. 7/2007

 

2009

 

35/2009

Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany

34/2009

Stanovení cen za účast na placeném programu – Přípravný kurz IMS

33/2009

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK

31/2009

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV

30/2009

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

29/2009

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu – dodatek č. 1

28/2009

Opatření děkana č. 25/2009 o stanovení úhrad za služby a výkony poskytované fakultou sociálních věd v akademickém roce 2008/2009, Dodatek č. 1

27/2009

Zápis ke studiu v akademickém roce 2009/2010

25/2009

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2009/2010

24/2009

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2009/2010

23/2009

Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem

22/2009

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

21/2009

Stanovení poplatků spojených se studiem pro doktorská studia akreditovaná v anglickém jazyce

20/2009

Harmonogram akademického roku 2009/2010

19/2009

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu

18/2009

Dodatek č. 3 k pokynu děkana č. 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK)

17/2009

Organizace požární ochrany

16/2009

Směrnice o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

15/2009

Poskytování osobních ochranných prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků

14/2009

Provozně bezpečnostní předpis upravující podrobněji požadavky na bezpečnost používání dopravních prostředků

13/2009

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

12/2009

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2009

10/2009

Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany

9/2009

Pravidla pro organizaci hodnocení výuky studenty na UK FSV

8/2009

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2009/2010 dle § 58 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

7/2009

Stanovení cen za pronájem prostor v Rozhlasové a televizní laboratoři IKSŽ

5/2009

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2009

4/2009

Stanovení ceny za prodej sborníku IMS Studia Territorialia IX, X a XII

3/2009

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

2/2009

Podmínky pro přijetí ke studiu platné pro absolventy studijních pobytů

1/2009

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV

Opatření tajemnice

6/2009

Dodatek č. 3 k pokynu děkana č. 10/2006: Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ a „Economics and Finance“

1/2009

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2009

 

2008

28/2008

Úprava výše vyplacených stipendií pro studenty prezenčního doktorského programu

27/2008

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 4/2008 – možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

26/2008

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV

25/2008

Dodatek k opatření děkana č. 12/2008 – Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2008/2009

24/2008

Doplňovací řízení pro akademický rok 2008/2009

23/2008

Stanovení ceny publikace Praktiky ne/spravedlnosti: pojmy, slova, diskurzy

22/2008

Doplňovací řízení pro akademický rok 2008/2009

21/2008

Stanovení úhrady za projekt – PM : Kurz personálního managementu

20/2008

Discount in School Fees for Students of IEPS and E&F: School Year 2008/09 (Sleva na školném pro studenty navazujících magisterských programů IEPS a E&F: akademický rok 2008/09)

20/2010

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

19/2008

Zápis ke studiu v akademickém roce 2008/2009

18/2008

Poskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008

17/2008

Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd

16/2008

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

15/2008

Organizace studentské vědy

14/2008

Čerpání finačních prostředků z rozvojového programu na podporu a individuální rozvoj talentovaných studentů a mladých pracovníků bezprostředně po dokončení studia v doktorském studijním programu v roce 2008

13/2008

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2008/2009

12/2008

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2008/2009

11/2008 Dodatek č. 1 k opatření děkana Fakulty sociálních věd UK – rozdělení pravomocí a odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty
10/2008

Změny v organizační struktuře děkanátu

9/2008

Registrace žádostí o příspěvek za účelem stanovení podmínek pro přiznávání příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008

8/2008

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2008

7/2008

Rozpočet FSV UK na rok 2008 – rozpis na instituty

6/2008

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2008/2009 dle § 58 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb.  – poplatky spojené se studiem

5/2008

Příkaz  děkana k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci provedené oddělením kontroly UK v Praze na základě příkazu rektora č.j. 1/2008/OK ze dne 20. 2. 2008

4/2008

Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

3/2008

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2008

2/2008

Doporučení děkana fakulty, kterým je stanoven výčet funkcí, na které se vztahuje zákon číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů

1/2008

Formální úprava a odevzdávání kvalifikační práce

Opatření tajemnice

3/2008

Dodatek Pokynu tajemnice fakulty č. 10/2005 – Účtování tisku pro studenty

2/2008

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2008

1/2008

o poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV

 

2007

24/2007

Opatření k k řádu přijímacího řízení UK 

22/2007

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

18/2007

Poskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2007

16/2007

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe na území ČR nebo v zahraničí.

15/2007

Registrace žádostí o příspěvek za účelem stanovení podmínek pro přiznávání příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby

Pokyny tajemnice

7/2007

Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest

Dodatek č.1 k 3/2007

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

3/2007

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

Dodatek č.1 k 7/2007 Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest
21/2007

Pokyn, který upravuje postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd

Opatření tajemnice

1/2007

Opatření tajemnice fakulty k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací  roku 2007

Rozhodnutí děkana

28/2008

Úprava výše vyplacených stipendií pro studenty prezenčního doktorského programu

27/2008

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 4/2008 – možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

26/2007

Stanovující ceny za prodej Sborníku

20/2007

Pokyn o stanovení poplatku za rigorozní zkoušky

14/2007

Rozhodnutí děkana o stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2007/2008

10/2007

Stanoveni ceny sborníku

Dodatek č. 1 k 5/2007

Stanovení cen za pronájem místností v budově Hollar a Opletalova
5/2007

Stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA

4/2007

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2007

Rozhodnutí děkana Rozhodnutí o stanovení ceny projektu PM
Rouhodnutí Rozhodnutí děkana o stanovení ceny kurzu : Mediální výchova  v praxi

Pokyny děkana

28/2007

Způsob evidence a ukládání tištěných a elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) pro pověřené pracovníky UK FSV
27/2007

Způsob evidence a ukládání tištěných a elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) pro pověřené pracovníky UK FSV

23/2007

Pokyn k provedení inventury majetku UK FSV

19/2007

Zápis ke studiu v akademickém roce 2007/2008

13/2007
 
Podmínky pro přijetí ke studiu platné pro absolventy studijních pobytů
12/2007

Nahlížení do materiálů k přijímacímu řízení

9/2007

Pokyn k čerpání dovolené na zotavenou v roce 2007

6/2007

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2007/2008

2/2007

Harmonogram zápisu známek do studijního informačního systému

 

2006

Dodatek k 10/2006

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů "International Economic and Political Studies" a "Economics and Finance"

5/2006

Tímto opatřením děkana se stanoví podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních oborech dle čl. 15 přílohy II/A opatření rektora UK 19/2006

4/2006

Tímto opatřením děkana se stanoví podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních oborech dle čl. 14 přílohy II/A opatření rektora UK 19/2006

3/2006

Zveřejňování bakalářských a magisterských diplomových prací a disertačních a rigorózních prací

Opatření děkana Provádění inventarizací  majetku a závazků pro rok 2006
1/2006

Změny v organizační struktuře děkanátu

Opatření tajemnice

1/2006

Opatření tajemnice fakulty k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací  roku 2006

Rozhodnutí děkana

14/2006

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2006/2007 

Dodatek k 4/2006 Stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA pro rok 2006
4/2006

Stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA pro rok 2006

3/2006

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2006

1/2006

 

Rozhodnutí děkana

 Stanovení ceny projektu-PM : kurz personálního managementu

Rozhodnutí 

 Stanovení ceny učebních textů

Rozhodnutí

 Stanovení ceny kurzu : Mediální výchova  v praxi

Pokyny děkana

18/2006

Pokyn k provedení inventury majetku UK FSV

Dodatek č.2 k 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen FSV UK)
Dodatek č.1 k 16/2006 Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění....
16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům FSV UK

11/2006

Audit publikační činnosti za léta 2002-2005

10/2006

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ a „Economics and Finance“

8/2006

Organizace studentské vědy

7/2006

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2006/2007

Dodatek k 7/2006

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2006/2007

6/2006

Doplňkové (režijní) náklady a zákonné odvody

5/2006

Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství

1/2006

Úprava přechodu z bakalářského do navazujícího magisterského studia v rámci UK FSV

 

Harmonogram ak.roku 2006/2007

 

2005

Pokyny děkana

6/2005

Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus/ Sokrates, mezifakultních a meziuniverzitních dohod a CEEPUS

Rozhodnutí děkana

Rozhodnutí děkana o stanovení úhrady za akreditovaný studijní program Fakulty sociálních věd v akademickém roce 2005/2006  

Rozhodnutí děkana fakulty, kterým se stanoví ceny za pronájem místností pro rok 2 0 0 5

Pokyny tajemnice

10/2005

Účtování tisku pro studenty

 

2004

Pokyny děkana

10/2004

Upřesnění pravidel pro vyřazování majetku z evidence, jeho likvidace a náhrady škod za majetek odcizený nebo ztracený

9/2004

Postup pro zadávání zakázek na FSV UK

Dodatek k 9/2004

Postup pro zadávání zakázek na FSV UK

4/2004

Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky

3/2004

Zásady pro organizování odborně zaměřených akcí na UK FSV

2/2004

Pokyn k přijímání zahraničních návštěv na UK FSV

 

2002

Pokyny děkana

6/2002

Pravidla čerpání fondu zahraničních styků

Pokyny tajemnice

12/2002

Pokyn, kterým se upravuje provoz skladu kancelářských potřeb FSV UK

 

2001

Pokyny tajemnice

20/2001

Úhrada nákladů spojených s praxemi studentů fakulty sociálních věd

 

2000

Pokyny tajemnice

16/2000

Oběh účetních dokladů

Dodatek k 15/2000

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

15/2000

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

14/2000

Pokyn, který upravuje postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd

 

1999

Pokyny děkana

24/1999

Opatření pro správu majetku Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

9/1999

Pokyn, kterým se upravuje postup při zveřejňování písemností na úřední desce fakulty ování písemností na úřední desce fakulty

8/1999

Závazný postup pro obsazování pracovních míst akademických pracovníků, vědeckých a odborných pracovníků na Univerzitě Karlově v Praze Fakultě sociálních věd (dále jen FSV) a přijímání pracovníků do pracovního poměru.

2/1999

Vyslání pedagogů na zahraniční cesty v rámci meziuniverzitních dohod

Pokyny tajemnice

2/1999

Spisový a skartační řád UK FSV

1/1999

Pokyn k pořizování, nakládání a evidenci razítek na UK - Fakultě sociálních věd

 

1995

Pokyny tajemnice

7/1995

Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti s důchodci a studenty

6/1995

Pokyn k placení pojistného na zdravotní pojištění při poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy (neplacené volno)