Pro zaměstnance

Aktuality

 • Otevírá se jarní kolo Fondu mobility UK pro rok 2023

  Oddělení zahraničních styků vyhlašuje jarní kolo podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility pro rok 2023. Podporu je možné získat pro pobyt studentů, vysokoškolských a vědeckých pracovníků, účast na mezinárodních konferencích či výzkumných a vědeckých pobytech.

 • Fond strategických partnerství UK pro rok 2023

  Fakultní termín pro podávání projektů financovaných z Fondu pro podporu strategických partnerství UK byl stanoven na 14. 2. 2023. Rovněž byla vyhlášena i výzva CENTRAL Workshops 2023.

 • Snídaně s děkanem

  Srdečně vás zveme na neformální snídani akademických a vědeckých pracovníků a lektorů s děkanem FSV UK, která proběhne 9. 2. 2023 od 9:00 do 11:30 v kavárně v Kampusu Hybernská.

 • Reprezentační ples FSV UK 2023

  Dovolujeme si vás pozvat na Reprezentační ples Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se uskuteční 23. února 2023 v historických prostorech Národního domu na Vinohradech.

 • Vánoční sbírka děkanátu FSV UK pro azylový dům

  Zaměstnanci a zaměstnankyně děkanátu FSV UK darovali v rámci vánoční sbírky přes sto dárků azylovému domu Otevřené srdce.

 • Minigranty 4EU+ na rok 2023

  Univerzita Karlova podporuje týmy spolupracující v rámci aliance 4EU+ prostřednictvím minigrantů. Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích mohou žádat o podporu určenou na rozvíjení výzkumných projektů a iniciativ v oblasti research-based education. Parelelně je vypsána výzva na 4EU+ studentské minigranty.