Šablony ke stažení

Fotografie

  • Fakultní fotografie (budovy FSV UK, studenti FSV UK apod.) je možné vyžádat na Oddělení vnějších vztahů (linda.sequensova@fsv.cuni.cz).
  • Fotobanka Univerzity Karlovy je po přihlášení se zde přístupná všem našim zaměstnancům.
  • Další ilustrační fotografie, videa či vektory je možné čerpat z placené databáze Shutterstock. Databázi můžete prohlížet nepřihlášení. Odkazy na požadované vizuály zasílejte ke stažení na Oddělení vnějších vztahů (linda.sequensova@fsv.cuni.cz). Při užití fotografií je nutné vždy uvádět zdroj Shutterstock.

Hlavičkové papíry

Šablony hlavičkového papíru fakulty vám zašleme na vyžádání, kontaktujte prosím OVV (linda.sequensova@fsv.cuni.cz). Vlastní šablony institutu jsou zpravidla dostupné na sekretariátu vašeho institutu.

Šablony pro pozvánky

Jednoduché šablony ve Wordu pro pozvánky na akce. Je vhodné využít fakultní font Titillium (běžně mezi fonty ve Wordu není, na většině fakultních počítačů by měl být nainstalován a šablony fungují i s jinými fonty). Pro zaslání fontu kontaktujte OVV (linda.sequensova@fsv.cuni.cz).

Katedra Verze 1 (prostor pro vlastní fotografii) Verze 2 (bez fotografie)
IES Word Word
IKSŽ Word Word
IMS Word Word
IPS Word Word
ISS Word Word