Šablony ke stažení

Fotografie

  • Fakultní fotografie (budovy FSV UK, studenti FSV UK apod.) je možné vyžádat na Oddělení vnitřní a vnější komunikace (linda.sequensova@fsv.cuni.cz).
  • Fotobanka Univerzity Karlovy je po přihlášení se zde přístupná všem našim zaměstnancům.
  • Další ilustrační fotografie, videa či vektory je možné čerpat z placené databáze Shutterstock. Databázi můžete prohlížet nepřihlášení. Odkazy na požadované vizuály zasílejte ke stažení na Oddělení vnitřní a vnější komunikace (linda.sequensova@fsv.cuni.cz). Při užití fotografií je nutné vždy uvádět zdroj Shutterstock.

Hlavičkové papíry

Šablony hlavičkového papíru fakulty vám zašleme na vyžádání, kontaktujte prosím OVVK (linda.sequensova@fsv.cuni.cz). Vlastní šablony institutu jsou zpravidla dostupné na sekretariátu vašeho institutu.

Prezentace

Jednoduché fakultní powerpointové prezentace ke stažení v několika verzích. Nabízíme prezentace o FSV UK v českém i anglickém jazyce; prezentace se základními informacemi o fakultě, doplněné o volné slidy k individuální úpravě (česká a anglická varianta) a vzorovou prezentaci, kterou lze uzpůsobit zcela dle vlastních potřeb.

Prezentace ČJ

Prezentace o fakultě v českém jazyce 

ke stažení zde

Prezentace ENG

Prezentace o fakultě v anglickém jazyce 

ke stažení zde

Prezentace o fakultě plus volné

Krátká prezentace o fakultě se slidy k individuální úpravě v českém jazyce 

ke stažení zde

kombinovaná prezentace v angličtině

Krátká prezentace o fakultě se slidy k individuální úpravě v anglickém jazyce 

ke stažení zde

vzorová prezentace

Vzorová prezentace bez textace k individuální úpravě 

ke stažení zde

Prázdná prezentace cz logo

Prázdná prezentace k individuální úpravě s českým logem

ke stažení zde

Prázdná prezentace eng logo

Prázdná prezentace k individuální úpravě s anglickým logem

ke stažení zde

Šablony pro pozvánky

Jednoduché šablony ve Wordu pro pozvánky na akce. Je vhodné využít fakultní font Titillium (běžně mezi fonty ve Wordu není, na většině fakultních počítačů by měl být nainstalován a šablony fungují i s jinými fonty). Pro zaslání fontu kontaktujte OVVK (linda.sequensova@fsv.cuni.cz).

Katedra Verze 1 (prostor pro vlastní fotografii) Verze 2 (bez fotografie)
IES Word Word
IKSŽ Word Word
IMS Word Word
IPS Word Word
ISS Word Word