Elektronické výplatnice - manuál

Manuál

Jak na elektronické výplatní pásky (EVP)

Kontakt

Personální referát FSV UK,
Bc. Angelika Hájková
vedoucí personálního referátu,
222 112 298,
angelika.hajkova@fsv.cuni.cz