Děkanát

Děkanát fakulty

Děkanát je výkonným pracovištěm řízení fakulty po stránce hospodářské a administrativní.

Všechna oddělení děkanátu najdete na adrese Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, v budově Hollar.