Děkanát

Děkanát fakulty

Děkanát je výkonným pracovištěm řízení fakulty po stránce hospodářské a administrativní.

Většinu níže vypsaných oddělení děkanátu najdete na adrese Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, v budově Hollar. Oddělení projektové podpory a investic sídlí na adrese Voršilská 1, 110 00 Praha 1.