Formuláře

Upozornění

Vážení kolegové,

verze formulářů v angličtině najdete na anglickém webu.

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Průvodní list faktur Word
Průvodní list faktur - více středisek Word
Objednávka + smluvní podmínky Word
Limitovaný příslib Word
Pověření příkazce operace Word
Pověření správce rozpočtu Word
Pověření zástupce příkazce operace Word
Pověření zástupce správce rozpočtu Word
Vyúčtování drobného vydání Word
Žádost o zálohu mimo zálohy na mzdu Word
Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty Word

 

PRACOVNÍ CESTY

Cestovní příkaz (tuzemské a zahraniční cesty) (SEO005_P01) Excel
Dohoda o přerušení pracovní cesty (SEO005_P02) Word
Žádost o zálohu na pracovní cestu do zahraničí (SEO005_P03) Word
Žádost zaměstnavatele k použití soukromého vozidla (SEO005_P04) Word
Žádost zaměstnance k použití soukromého vozidla (SEO005_P05) Word
Provozně bezpečnostní předpis z 30. 4. 2012 (SEO005_P06) Word
Vyučtování zahraniční / tuzemské pracovní cesty (SEO005_P07) Excel
Závěrečná zpráva ze zahraniční/tuzemské pracovní cesty (SEO005_P08) Word

Smlouva o cestovních náhradách - student, (nepojmenovaná smlouva), (SEO005_P09)

Opatření děkana č. 29/2017 

Word
Podklad stipendium - student (SEO005_P10) Excel
Přehled o době jízdy a čerpání bezpečnostních přestávek (SEO005_P11) Word

Smlouva o cestovních náhradách - externí spolupracovník, (nepojmenovaná smlouva),

Opatření děkana č. 29/2017

Word
Rozpis středisek pro vyúčtování Excel

 

VZORY SMLUV

Darovací smlouva - fyzické osoby Word
Darovací smlouva - právnické osoby Word
Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem Word
Prohlášení o daňovém domicilu Word
Průvodka smlouvy FSV Word
Kupní smlouva publikací Word
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu Word
Dohoda o odměně za vědecké publikační výsledky Word

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předběžné schválení veřejné zakázky Word
Záznam o provedení průzkumu trhu Word
Vzor - Kupní smlouva Word
Vzor - Kupní smlouva - zboží a instalace Word
Vzor - Smlouva o dílo Word
Vzor - Smlouva o poskytování služeb Word

 

ZALOŽENÍ NOVÉHO STŘEDISKA

Žádost o založení nového střediska Excel   

 

ŽÁDOSTI O PŘEÚČTOVÁNÍ

Žádost o přeúčtování mzdových nákladů Word
Žádost o přeúčtování nákladů - jeden doklad Word
Žádost o přeúčtování nákladů - více dokladů Word
Žádost o přeúčtování nákladů - vkládání dat Word
Žádost o převod prostředků do FPP Word
Žádost o převod prostředků do FÚUP Word
Žádost o proúčtování prostředků FPP Word
Žádost o proúčtování prostředků FÚUP Word

 

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ / MZDOVÁ ÚČTÁRNA

MANUÁLY

Zaměstnávání cizinců - v současné době je tato problematika na FSV UK v řešení

Informace o nástupu zaměstnání WORD

PDF

Odkaz na stránky RUK Odkaz

PRACOVNÍ SMLOUVA

Formulář - dovolenka Word PDF
Formulář pro evidenci docházky na pracovišti Word PDF
Návrh na pracovní a mzdové zařazení Excel   
Návrh na přiznání odměny Word  
Výstupní list Excel  
Výstupní list při odchodu na mateřskou apod. Excel  
Žádost o výkon práce z domova Word  
Žádost o mimořádnou zálohu na mzdu Word  
Žádost o poskytnutí neplaceného volna Word  
Oznámení o změně osobních údajů zaměstnance Word  
Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou Word  
Vzor výpovědi z pracovního poměru Word  

 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Osobní dotazník pro DPP a DPČ Word
Nástupní list pro DPP a DPČ Word

Vzory dohod jsou umístěné na sdíleném disku. Pokud potřebujete mít nastavený přístup, obraťte se na e-mail angelika.hajkova@fsv.cuni.cz.

 

SOCIÁLNÍ FOND

Žádost o příspěvek na zdravotnické potřeby z lékárny Word
Žádost o příspěvek na komplexní lékařskou prohlídku Word
Žádost o příspěvek na úroky z úvěru – hypotéky Word
Žádost o příspěvek na úroky z úvěru – úvěr související s bytovými potřebami Word
Žádost o příspěvek na úhradu výdajů na odborný rozvoj Word
Žádost o příspěvek na dopravu Word
Žádost o příspěvek na Multisportku Word
Žádost o příspěvek na školkovné Word
Žádost o příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění Word
Žádost o nenávratnou finanční výpomoc Word

 

OSTATNÍ

Žádost o přeúčtování mzdových nákladů Word  
Souhlas s pořízením podoby člověka Word  Vzor souhlasu Word

SPRÁVA MAJETKU

Převodka majetku Word
Žádost o svěření majetku Word
Převzetí svěřeného předmětu - zaměstnanec Word
Převzetí svěřeného předmětu - doktorand Word
Stanovení odprodejní ceny Word
Žádost na odprodej majetku od 10 tis. Word
Žádost na odprodej majetku do 10 tis. Word
Žádost o vyřazení majetku  do 10 tis. Word
Žádost o vyřazení majetku od 10 tis. Word
Dohoda o odpovědnosti za svěřenou věc do 40 tis. Word
Dohoda o odpovědnosti za svěřenou věc od 40 tis. Word

Pro studenty FSV UK

Projekty a další aktivity