Průkazy zaměstnance

Výdej průkazů zaměstnancům FSV UK

Všichni akademičtí i neakademičtí pracovníci FSV UK, kteří jsou v pracovním poměru nebo vykonávají práci na základě dohody o pracovní činnosti si mohou vyzvednout „Průkaz zaměstnance“. Jde o čipovou kartu s osobními údaji, čárovým kódem, fotografií  (fotografie bude pořízena přímo ve výdejním centru) a podpisovým pruhem, která vyjadřuje příslušnost k Univerzitě Karlově a fakultě.

Pro vydávání průkazů platí následující pravidla

 1. Platnost průkazu je omezena délkou trvání pracovního poměru nebo dohody o prac. činnosti, nejdéle však na dobu devíti let od vyznačeného data vydání průkazu. Při ukončení prac. poměru nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnanec povinen průkaz vrátit.

 2. Akademičtí pracovníci s úvazkem minimálně 0,3 a s pracovní smlouvou, jejíž doba platnosti přesahuje termín vydání průkazu alespoň o 12 měsíců, mohou žádat o vydání průkazu s licencí ITIC (poplatek za tento průkaz je Kč 200,-).

 3. Zaměstnanci, kteří nesplňují podmínky  bodu 2. obdrží bezplatně pouze průkaz bez licence ITIC.

 4. Při opakovaném vydání průkazu je stanovena náhrada nákladů ve výši:

  • průkaz  250,- Kč
  • průkaz ITIC 450,- Kč
  • pouzdro 10,- Kč

  Tato náhrada se netýká případů výměny průkazů z důvodu změny osobních údajů.

 5. Výdejní centra průkazů:

  • Informačně-poradenské centrum UK, Celetná 13, Praha 1 (Od 12. října 2017 se budova v Celetné rekonstruuje. Vyzvedněte si své průkazy v Opletalově 38 (přízemí, Kolej Jednota), Praha 1 
  • Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
  • Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3, Praha 2

Podrobnější informace ohledně vydávání průkazů, vč. otevírací doby jednotlivých výdejních center naleznete na:

www.cuni.cz/UK-1452.html

www.cuni.cz/UK-1445.html

www.cuni.cz/UK-1444.html