BOZP a PO

BOZP a PO

Opatření děkana týkající se BOZP a PO

Číslo opatření Název  Platnost
35/2017

Řešení pracovních úrazů, úrazů studentů

1. 11. 2017
18/2018

Metodický pokyn pro zabezpečení školení BOZP a PO zaměstnanců

Opatření děkanky upravující vstupní školení pro zaměstnance (školení zajišťuje personální oddělení)

1. 4. 2018

2/2019 Opatření o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 2. 1. 2019
3/2019 Organizace požární ochrany 2. 1. 2019

Úrazy studentů a zaměstnaců FSV UK

Postup pro případ vzniku úrazu studenta nebo zaměstnance upravuje opatření děkana č. 35/2017 Řešení pracovních úrazů, úrazů studentů.

Úrazy studentů a zaměstanců jsou evidovány na sekretariátu děkana.

FORMULÁŘE:

Zápis úrazu studenta

Kniha úrazů - pracovní úrazy

 

Další provozně bezpečnostní předpisy FSV UK:

Číslo opatření       Název Platnost
36/2017 Provozně bezpečnostní předpis pro provoz depozitu knižního fondu. Pracoviště Krystal, Praha 6. 1. 12. 2017      
40/2017 Provozně bezpečnostní předpis pro provoz rozhlasové a televizní laboratoře. Pracoviště Celetná. 2. 1. 2018