Publikační činnost

Publikační činnost pracovníků FSV UK

Aktuální přehled publikační činnosti pracovníků FSV je možné najít na stránkách OBD Public.

Evidence publikační činnosti na FSV UK

Evidence publikací a dalších výsledků tvůrčí činnosti probíhá na Fakultě sociálních věd prostřednictvím aplikace OBD (Osobní bilbliografické databáze). Podrobné informace pro vkládání výsledků, související předpisy a vstup do aplikace jsou zveřejněny na stránkách Centra vědeckých informací.

Open Access

Podrobné informace k problematice publikování modelem open access (OA) naleznete na stránkách Centra vědeckých informací.

Koordinátorem OA a koordinátorem projektu RKV II na FSV je Mgr. Martin Simota (tel. 222 112 295, e-mail: martin.simota@fsv.cuni.cz).