Publikační činnost

Publikační činnost pracovníků FSV UK

Aktuální přehled publikační činnosti pracovníků FSV je možné najít na stránkách OBD Public.

V přehledu publikační činnosti pracovníků FSV, který je dostupný na stránkách Publikace FSV, lze nalézt odevzdané publikační výsledky od roku 1991 do roku 2012.

Evidence publikační činnosti na FSV UK

Evidence publikací a dalších výsledků tvůrčí činnosti probíhá na Fakultě sociálních věd prostřednictvím aplikace OBD (Osobní bilbliografické databáze). Podrobné informace pro vkládání výsledků, související předpisy a vstup do aplikace jsou zveřejněny na stránkách Centra vědeckých informací.