Aplikovaný výzkum a věda do praxe

5. veřejná soutěž v programu ÉTA

5. veřejná soutěž programu ÉTA Technologické agentury ČR byla vyhlášena 2.9.2020. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů založených na využívání teoretických východisek, expertíz a metod společenských, humanitních a uměleckých věd. Podání projektů probíhá skrze informační systém TAČR ISTA.

Maximální výše podpory na jeden projekt: 8 mil. Kč. Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 80%.

Konkrétní informace k veřejné soutěži a potřebné dokumenty lze nalézt na stránkách výzvy TAČR.

Informace k veřejné soutěži, spolu s návodem na ISTU lze najít ve  fakultním manuálu Podání návrhu do veřejné soutěžě ÉTY TAČR. Tento manuál bude průběžně aktualizován v případě dalších konkrétních  a praktických informací ze strany TAČR.

Obecné informace ohledně podávání grantů na fakultě a manuály pro navrhovatele, řešitele a administrátory projektů, spolu s FAQ lze nalézt v sekci Věda a výzkum - Informace pro navrhovatele a řešitele projektů.

Veškeré dotazy týkající se této veřejné soutěže prosím směřujte na:

Mgr. Sylvii Burianovou, Ph.D. -  sylvie.burianova@fsv.cuni.cz; Tel.:224090513; sídlí na adrese Voršilská 144/1 Praha 1 (Kolej Arnošta z Pardubic); Kancelář 506 

Termín pro nahlášení záměru podat projekt na OV: 14.9.2020

Termín pro finální odevzdání projektů na Oddělení vědy: 8.10.2020

(Vloženo 3.9.2020)

Aktuální výzvy na projekty aplikovaného výzkumu:

Webinář k 5. veřené soutěži k programu ÉTA 5

Kdy: 4. září od 10:00

Podrobné informace a registrace

(vloženo 25.8.2020)

 

Na stránkách TAČR byly zveřejněny základní informace k 5. veřejné soutěži ÉTA. Aplikace pro podávání projektů bude otevřena 3. září 2020.  Pro podrobné informace k přípravě a podání projektu na FSV sledujte prosím aktualní výzvy - věda a výzkum. Kontaktní osobou pro soutěže TAČR na oddělení vědy je Mgr. Sylvie Burianová, Ph.D. (tel. 224 090 513, email: sylvie.burianova@fsv.cuni.cz).

(vloženo 25.8.2020)

 

Aktuální harmonogram soutěží TAČR na rok 2020.

(vloženo 25.8.2020)

 

Prezentace - Inovační ekosystém Univerzity Karlovy 2019

(vloženo 18.2.2020)

Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na FSV UK

Koordinátoři přenosu poznatků na FSV UK zajišťují:

- informace o možnostech přenosu poznatků a technologií;

- zapojení do vzdělávacích akcí a kurzů;

- informace o finančních zdrojích po ukončení základním výzkumu;

- pomoc s ochranou duševního vlastnictví;

- podporu při licencování a uzavírání smluv;

- vyhledávání komerčních partnerských institucí a firem a uživatelů odborných služeb;

 

NABÍDKY - přenos poznatků

Smluvní výzkum – nabídky rozcestníků a institucí

Kontakty:

Centrum pro přenos poznatků a technologií (Univerzita Karlova)

Petrská 1180/3, 110 00 Praha 1, tel. 224.491.255

Centrum pro přenos poznatků a technologií

uis@ruk.cuni.cz

FSV UK:

Kontakt na kolegium děkana fakulty zajišťuje proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Vaše náměty a připomínky můžete posílat na mailovou adresu  transfer@fsv.cuni.cz