VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Odkazy

Podání nabídky do veřejné zakázky na FSV

Záměr podat nabídku do veřejné zakázky musí být nahlášen a evidován v rektorátní evidenci, aby se předešlo podání více nabídek za jedno IČO. U veřejných zakázek existuje podmínka omezující počet možných přihlášek na jedno IČO. Pokud by Univerzita Karlova nedokázala zajistit dodržení této podmínky, znamenalo by to vyloučení celé UK ze soutěže, a tedy  značnou finanční ztrátu i nepříjemné postavení vůči všem zúčastněným partnerům. Z tohoto důvodu, v případě zájmu podat nabídku do veřejné zakázky je nutné kontaktovat příslušného referenta Oddělení vědy.

Kontaktní osoba na FSV: sylvie.burianova@fsv.cuni.cz