Vnitrouniverzitní programy

Vědecká a výzkumná činnost na UK

Přehled vnitrouniverzitních programů, kterých se účastní, resp. účastnily výzkumné týmy Fakulty sociálních věd:

Cooperatio (2022-2026)

Primus (2017 - 2025)

UNCE (2012 - 2023)

4EU+

Program Start (2021-2023)

Progres (2017 - 2021)

Projekty mezinárodní spolupráce

PRVOUK (2012 - 2016)