PROGRES

PROGRAMY PROGRES NA FSV UK (2017-2021)

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Zapojená pracoviště

Q04

Právo v měnícím se světě

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (PF)

PF, LF3, FSV

Q15

Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (FF)

FF, LF2, FSV

Q18

Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (FSV)

FSV, FHS, MFF, PedF, PF

Q19 Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu II prof. PhDr. Marek Waic, CSc.  (FTVS) FTVS, FF, FSV

Q22

Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (FHS)

FHS, FSV

Q24

Ekonomie a finance

prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. (CERGE)

CERGE, FSV