Projekty mezinárodní spolupráce

Projekty mezinárodní spolupráce

 

CELSA

Prostřednictvím výzkumného fondu CELSA jsou financovány výzkumné projekty minimálně mezi dvěma CELSA partnery, z nichž jeden musí být vždy KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či v obdobném evropském programu.

Informace o projektu na webové stránce Evropského centra UK

Aktuální projekty na FSV: 

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání projektu
CELSA/20/002 Transparency Reforms and the Allocation of Public Funds  doc. Petr Janský, Ph.D. 2020 - 2022 prodlouženo 2023
CELSA/21/009 Contested Heritage. A multilevel Analysis of the securitization of heritage and its challenges for EU and UN actorness (COHERE). Aliaksei Kazharski, Ph.D 2021 - 2023 

4EU+

Aliance 4EU+ spojuje šest významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet. Členské instituce aliance 4EU+ zahájily strategickou spolupráci v roce 2017; aliance formálně vznikla v březnu 2018 jako všeobecné partnerství pro rozvoj nové kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání a službách a pro vytvoření vhodné platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur. 

Informace o projektu na webové stránce Evropského centra UK 

Aktuální projekty na FSV: 

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba řešení
4EU+/22/F2/13 The Iron Curtain Revisited. The East-West Scientific Cooperation (in Social Sciences and Humanities) during the Cold War doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. 2022
4EU+/22/F3/24 Research Meets Practice: Visual Communication and PR in Cultural Institutions Tereza Ježková, Ph.D.  2022
4EU+/22/F2/14 From Silence to Resilience: Strengthening institutional communication in the age of misinformation PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. 2022
4EU+/22/F2/19 Plurarity of Memories in Europe in a Global Perspective PhDr. Jiří Kocián, Ph.D. 2022
4EU+/21/F2/12 Transatlantic Cooperation in Addressing Global Challenges: From Artificial Intelligence Governance to Climate Change Mitigation PhDr. Jan Hornát, Ph.D. 2021
4EU+/21/F2/15 Pluralities of Memory in Europe in a Global Perspective doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. 2021