Projekty mezinárodní spolupráce

Projekty mezinárodní spolupráce

 

CELSA

Prostřednictvím výzkumného fondu CELSA jsou financovány výzkumné projekty minimálně mezi dvěma CELSA partnery, z nichž jeden musí být vždy KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či v obdobném evropském programu.

Informace o projektu na webové stránce Evropského centra UK

Aktuální projekty na FSV: 

Číslo projektu: CELSA/20/002

Název projektu: Transparency Reforms and the Allocation of Public Funds 

Doba trvání projektu: 2020 - 2022 

Hlavní řešitel projektu: doc. Petr Janský, Ph.D. 

4EU+

Aliance 4EU+ spojuje šest významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet. Členské instituce aliance 4EU+ zahájily strategickou spolupráci v roce 2017; aliance formálně vznikla v březnu 2018 jako všeobecné partnerství pro rozvoj nové kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání a službách a pro vytvoření vhodné platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur. 

Informace o projektu na webové stránce Evropského centra UK 

Aktuální projekty na FSV: 

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba řešení
4EU+/21/F2/12 Transatlantic Cooperation in Addressing Global Challenges: From Artificial Intelligence Governance to Climate Change Mitigation PhDr. Jan Hornát, Ph.D. 2021
4EU+/21/F2/15 Pluralities of Memory in Europe in a Global Perspective doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. 2021