Celoživotní vzdělávání

Možnosti celoživotního vzdělávání na FSV UK

FSV UK v rámci celoživotního vzděláváním poskytuje velké množství kurzů Univerzity 3. věku, dále možnost vzdělávání v bakalářských a magisterských studijních programech formou tzv. "studijních pobytů", které slouží jako příprava pro eventuální řádné studiumjeho absolventů, a dále také otevírá několik kurzů určených pro širokou veřejnost.