Celoživotní vzdělávání

Možnosti celoživotního vzdělávání na FSV UK

FSV UK v rámci celoživotního vzděláváním poskytuje velké množství kurzů Univerzity třetího věku, dále možnost vzdělávání v bakalářských a magisterských studijních programech formou tzv. studijních pobytů, které slouží jako příprava pro eventuální řádné studium, a také kurzy určené pro širokou veřejnost.

Studijní referentka

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny

Proděkan/ka pro doktorské studium a další formy vzdělávání

Další informace