Akademické kvalifikace

Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Obory pro habilitační řízení:

 • Ekonomické teorie
 • Mediální a komunikační studia
 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Moderní dějiny
 • Politologie
 • Sociologie
 • Veřejná a sociální politika

Obory pro jmenovací řízení:

 • Ekonomické teorie
 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Moderní dějiny
 • Politologie
 • Sociologie
 • Veřejná a sociální politika

Akreditované obory na Univerzitě Karlově

Akreditované obory v České republice

Oborově specifické požadavky v habilitačních a jmenovacích řízení v oborech realizovaných na FSV UK