Hostující profesoři

Hostující profesoři

Učitelé zahraničních vysokých škol, kteří mají postavení srovnatelné s profesory nebo docenty mohou na základě rozhodnutí rektora vydaného na návrh vědecké rady fakulty nebo vysokoškolského ústavu po dobu svého působení na univerzitě užívat pracovní označení "hostující profesor Univerzity Karlovy", jehož udělení se řídí čl. 40 Statutu Univerzity Karlovy. Hostující profesoři mají práva a povinnosti členů akademické obce s výjimkou práva volit a být volen do akademických senátů.

Univerzita Karlova - informace k hostujícím profesorům

Metodika - hostující profesoři

Podklady k návrhu na udělení titulu "hostující profesor" se předkládají vždy dva týdny před konáním vědecké rady fakulty.

Termíny zasedání vědecké rady FSV

Formulář Návrh na jmenování hostujícím profesorem

K formuláři se přikládají:

  • strukturované CV uchazeče
  • publikační činnost uchazeče

 

Přehled hostujících profesorů na Fakultě sociálních věd

Rok

Jméno, příjmení, tituly

Jmenován/a

 

 

 

2018 prof. Pierre Allan od 1.8.2018
2016 prof. Christian Lequesne od 1.8.2016
2015 prof. Jacques Rupnik od 1.10. 2015
2015 prof. Ralph Young od 1.6.2015
2015 prof. Dr. Volker Zimmermann  od 1.6.2015
2014 Ass. prof. Nikos Marantzidis od 1.12.2014