Oddělení vědy

Oddělení vědy

Oddělení vědy je do vědecké činnosti fakulty zapojeno šířením informací prostřednictvím internetových stránek a e-mailu, aktivním vyhledáváním informací, podporou a koordinací publikační činnosti, poradenskou službou při přípravě a řešení grantových projektů a aktivní pomocí při organizování vědeckých konferencí a seminářů. Dále připravuje materiály pro jednaní vědecké rady a administrativně zajišťuje habilitační a jmenovací řízení.

Adresa

Oddělení vědy

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

1. patro (č. 114)

Kontakty

Jméno a příjmení

Oblasti specializace

Telefon

E-mail

Mgr. Eva Horníčková

(vedoucí oddělení)

projekty GAČR, vnitrouniverzitní programy Progres, Primus, UNCE, GAUK, START, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničních věcí, Specifický vysokoškolský výzkum, hodnocení vědeckých výsledků

222 112 267

eva.hornickova@fsv.cuni.cz

Mgr. Tereza Broučková vědecká rada, zahraniční grantové programy (mimo Horizon Europe), program ERASMUS+, nadační programy, Norské fondy, program 4EU+, CELSA, program COST, vědecká ocenění 222 112 232 tereza.brouckova@fsv.cuni.cz
Mgr. Sylvie Burianová, Ph.D.

inovační skaut - aplikovaný výzkum (soutěže TAČR, aplikovaný resortní výzkum), smluvní výzkum, výzkumné veřejné zakázky, uplatnění výzkumu v praxi, kontaktní bod Centra pro přenos poznatků a technologií

Sídlí na adrese: Voršilská 144/1 Praha 1, Kancelář 506 - osobní schůzky podle domluvy

224 090 513 sylvie.burianova@fsv.cuni.cz
Ing. Pavlína Hillerová, M.A.

projekty ERC, mezinárodní rada

Sídlí na adrese: Voršilská 144/1 Praha 1, Kancelář 506 - osobní schůzky podle domluvy

224 090 521 pavlina.hillerova@fsv.cuni.cz

Bc. Simona Šubrtová

habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, koordinace ediční činnosti

222 112 290

simona.subrtova@fsv.cuni.cz

Lenka Zemanová, CertHE

Horizont 2020, Horizon Europe, grantové výzvy generálních ředitelství Evropské komise

222 112 171

lenka.zemanova@fsv.cuni.cz

Aktuality