Oddělení vědy

Oddělení vědy

Oddělení vědy je do vědecké činnosti fakulty zapojeno šířením informací prostřednictvím internetových stránek a e-mailu, aktivním vyhledáváním informací, podporou a koordinací publikační činnosti, poradenskou službou při přípravě a řešení grantových projektů a aktivní pomocí při organizování vědeckých konferencí a seminářů. Dále připravuje materiály pro jednaní vědecké rady a administrativně zajišťuje habilitační a jmenovací řízení.

Adresa

Oddělení vědy

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

1. patro (č. 114)

Kontakty

Jméno a příjmení

Oblasti specializace

Telefon

E-mail

Mgr. Eva Horníčková

(vedoucí oddělení)

projekty GAČR, vnitrouniverzitní programy Progres, Primus, UNCE, GAUK, START, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničních věcí, Specifický vysokoškolský výzkum, hodnocení vědeckých výsledků

222 112 267

eva.hornickova@fsv.cuni.cz

Mgr. Tereza Broučková vědecká rada, zahraniční grantové programy (mimo H2020), program ERASMUS+, nadační programy, Norské fondy, vědecká ocenění 222 112 232 tereza.brouckova@fsv.cuni.cz
Mgr. Sylvie Burianová, Ph.D.

inovační skaut - aplikovaný výzkum (soutěže TAČR, aplikovaný resortní výzkum); smluvní výzkum; výzkumné veřejné zakázky; uplatnění výzkumu v praxi, kontaktní bod Centra pro přenos poznatků a technologií

Sídlí na adrese: Voršilská 144/1 Praha 1, Kancelář 506 - osobní schůzky podle domluvy

224 090 513 sylvie.burianova@fsv.cuni.cz

Bc. Simona Voráčková

habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, koordinace ediční činnosti

222 112 290

simona.vorackova@fsv.cuni.cz

Lenka Zemanová, CertHE

Horizont 2020, Horizon Europe, grantové výzvy generálních ředitelství Evropské komise

222 112 171

lenka.zemanova@fsv.cuni.cz

Aktuality

 • Workshop Towards Educational Pathways

  Zástupci Flagshipu 2 Aliance 4EU+ pořádají ve středu 26. ledna 2022 od 13:00 online workshop Towards Educational Pathways. Na akci jsou zváni všichni akademici, kteří již v rámci 4EU+ spolupracují nebo by se rádi zapojili v budoucnu. Zúčastnit se mohou také studenti.

 • Sdílejte zkušenosti s pandemickou situací pro výzkum na ISS FSV UK

  Jak se vám žilo v roce 2021? Výzkumnice Anna Durnová, Eva M. Hejzlarová a Magdalena Mouralová z ISS FSV UK zkoumají prožívání pandemické situace v roce 2021 v Česku a rády by vás proto laskavě požádaly o sdílení vašich zážitků a zkušeností, ale i pozitivních či negativních emocí spojených s pandemií.

 • Projekt Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání úspěšně ukončen

  Grantový projekt Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání, na kterém v průběhu tří let pracoval tým FSV UK a Newton Media, se státní podporou Technologické agentury ČR, úspěšně skončil. Na základě zjištění byla vytvořena nová metodika, která je zaváděna do analytické praxe. Autoři projektu vydají v květnu odbornou knihu Vyváženost ve vysílání.

 • Workshop ABC-Learning design pro akademické týmy a vyučující

  Aliance 4EU+ v lednu otevírá interaktivní online ABC-Learning design workshop pro akademiky. Tato metoda nabízí vyučujícím efektivní a kreativní postup pro tvorbu či úpravu kurzů a výukových modulů. Registrace je otevřená do 7. ledna 2022.

 • Vyhlášení minigrantů 4EU+ pro rok 2022

  Univerzita Karlova vyhlásila čtvrtou minigrantovou výzvu na podporu spolupráce v rámci aliance 4EU +. Uzávěrka pro podávání online přihlášek je 27. února 2022. Evropské centrum Univerzity Karlovy může také pomoci se zprostředkováním kontaktů akademikům, kteří chtějí navázat alianční spolupráci.

 • Tomáš Weiss hostem podcastu De Facto

  Proč je členství České republiky v Evropské unii důležité? Mají vysokoškolští pracovníci dostatek didaktických schopností? A jak se na univerzitách učí v Evropě? Pusťte si další díl podcastu De Facto, tentokrát s Tomášem Weissem, odborníkem na politiku Evropské unie z IMS FSV UK.