Oddělení vědy

Oddělení vědy

Oddělení vědy je do vědecké činnosti fakulty zapojeno šířením informací prostřednictvím internetových stránek a e-mailu, aktivním vyhledáváním informací, podporou a koordinací publikační činnosti, poradenskou službou při přípravě a řešení grantových projektů a aktivní pomocí při organizování vědeckých konferencí a seminářů. Dále připravuje materiály pro jednaní vědecké rady a administrativně zajišťuje habilitační a jmenovací řízení.

Adresa

Oddělení vědy

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

1. patro (č. 114)

Kontakty

Jméno a příjmení

Oblasti specializace

Telefon

E-mail

Mgr. Eva Horníčková

(vedoucí oddělení)

projekty GAČR, vnitrouniverzitní programy Progres, Primus, UNCE, GAUK, START, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničních věcí, Specifický vysokoškolský výzkum, hodnocení vědeckých výsledků

222 112 267

eva.hornickova@fsv.cuni.cz

Mgr. Tereza Broučková vědecká rada, zahraniční grantové programy (mimo Horizon Europe), program ERASMUS+, nadační programy, Norské fondy, program 4EU+, CELSA, program COST, vědecká ocenění 222 112 232 tereza.brouckova@fsv.cuni.cz
Bc. Kateřina Dolejší

aplikovaný výzkum (soutěže TAČR, aplikovaný resortní výzkum), smluvní výzkum, výzkumné veřejné zakázky, uplatnění výzkumu v praxi, kontaktní bod Centra pro přenos poznatků a technologií

Sídlí na adrese: Voršilská 144/1 Praha 1, Kancelář 506

224 090 513 katerina.dolejsi@fsv.cuni.cz
Ing. Pavlína Hillerová, M.A.

projekty ERC, mezinárodní rada

Sídlí na adrese: Voršilská 144/1 Praha 1, Kancelář 506 - osobní schůzky podle domluvy

224 090 521 pavlina.hillerova@fsv.cuni.cz

Bc. Simona Šubrtová

habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, koordinace ediční činnosti

222 112 290

simona.subrtova@fsv.cuni.cz

Lenka Zemanová, CertHE

Horizont 2020, Horizon Europe, grantové výzvy generálních ředitelství Evropské komise

222 112 171

lenka.zemanova@fsv.cuni.cz

Aktuality

 • Vyhlášení soutěží GAČR 2025

  Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních projektů, projektů Junior Star, projektů EXPRO, projektů Postdoc individual fellowship, mezinárodních bilaterálních projektů a projektů v režimu LEAD s počátkem řešení od 1. 1. 2025. Termín podání návrhů projektů na Oddělení vědy FSV UK je 21. 3. 2024.

 • Výběrové řízení na výzkumný pobyt na University of Sussex

  Výběrové řízení na osmitýdenní výzkumný pobyt International Junior Research Associate Scheme na University of Sussex je otevřeno. Termín pobytu je 1. července - 23. srpna 2024. Program je určen pro studenty bakalařského studia (po prvním ročníku) Univerzity Karlovy. Termín podání žádosti je 29. 2. 2024 ve 12 hodin.

 • Výzva SYLFF 2024 vyhlášena

  Výzva stipendijní program SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) pro rok 2024 byla vyhlášena. Nabídka je určena pro studenty doktorských programů sociálně vědního či humanitního zaměření a poskytuje finanční podporu po dobu až dvou let na zpracování dizertační práce a další výzkumné aktivity. Termín podání žádostí je 24. dubna 2024.

 • Specializace jako úspěšná taktika na poli mezinárodních debat. Jak si je ale malé státy vybírají? Odpověď hledá výzkum z IMS FSV UK.

  Malé státy si často hledají cestu, jak se dostat do předních pozic v debatách na úrovni vysoké evropské politiky. Za klíčový aspekt úspěchu je dlouho označovaná specializace na vybrané téma. Avšak porozumění tomu, jak se malé státy specializují, je velmi omezené. A právě to je hlavním záměrem výzkumu, který na IMS FSV UK vede Tomáš Weiss. Přečtěte si rozhovor o tomto výzkumu na webu o vědě science.fsv.cuni.cz.

 • Výzva pro studentské minigranty 4EU+ vyhlášena

  Byl vyhlášen termín 26. února 2024 pro odevzdání návrhů projektů na studentské minigranty v rámci aliance 4EU+. V roce 2024 je možné zažádat o podporu projektů do maximální výše 150 tis. Kč. Na 6. února od 17:00 je pro zájemce o 4EU+ studentské minigranty plánován informační webinář.

 • Vyhlášení minigrantů 4EU+ pro rok 2024

  Byla vyhlášena výzva Univerzity Karlovy na akademické minigranty na rok 2024. Akademičtí pracovníci UK mohou pro rok 2024 v tomto projektovém schématu žádat o finanční podporu spolupráce s kolegy na alespoň dvou dalších 4EU+ univerzitách. Projektové záměry lze na Oddělení vědy podávat do 20. 2. 2024.