Oddělení vědy

Oddělení vědy

Oddělení vědy je do vědecké činnosti fakulty zapojeno šířením informací prostřednictvím internetových stránek a e-mailu, aktivním vyhledáváním informací, podporou a koordinací publikační činnosti, poradenskou službou při přípravě a řešení grantových projektů a aktivní pomocí při organizování vědeckých konferencí a seminářů. Dále připravuje materiály pro jednaní vědecké rady a administrativně zajišťuje habilitační a jmenovací řízení.

 

Adresa

Oddělení vědy

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

1. patro (č. 114)

Kontakty

 

Jméno a příjmení

 

Oblasti specializace

 

Telefon

 

E-mail

 

Vedoucí:

 

 

 

 

Mgr. Eva Horníčková

Vnitrouniverzitní programy Progres, Primus, UNCE, GAČR, GAUK, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničních věcí, Specifický vysokoškolský výzkum, hodnocení vědeckých výsledků.

 

222 112 267

 

eva.hornickova@fsv.cuni.cz

 

Pracovníci:

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.

Zahraniční grantové programy (mimo H2020), TAČR, program ERASMUS+, nadační programy, veřejné zakázky ve vědě a výzkumu, operační programy, programy MŠMT zaměřené na zahraniční spolupráci, Norské fondy, vědecká rada, komercionalizace výsledků.

 

222 112 232

 

tomas.renner@fsv.cuni.cz

 

Bc. Simona Voráčková

 

 

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, koordinace ediční činnosti, vyhlašované vědecké ceny a soutěže.

 

222 112 290

 

simona.vorackova@fsv.cuni.cz

 

 

Lenka Zemanová, CertHE

 

Horizon 2020,  grantové výzvy generálních ředitelství Evropské komise

 

222 112 171

 

lenka.zemanova@fsv.cuni.cz

Aktuality