Oddělení vědy

Oddělení vědy

Oddělení vědy je do vědecké činnosti fakulty zapojeno šířením informací prostřednictvím internetových stránek a e-mailu, aktivním vyhledáváním informací, podporou a koordinací publikační činnosti, poradenskou službou při přípravě a řešení grantových projektů a aktivní pomocí při organizování vědeckých konferencí a seminářů. Dále připravuje materiály pro jednaní vědecké rady a administrativně zajišťuje habilitační a jmenovací řízení.

Adresa

Oddělení vědy

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

1. patro (č. 114)

Kontakty

Jméno a příjmení

Oblasti specializace

Telefon

E-mail

Mgr. Eva Horníčková

(vedoucí oddělení)

projekty GAČR, vnitrouniverzitní programy Progres, Primus, UNCE, GAUK, START, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničních věcí, Specifický vysokoškolský výzkum, hodnocení vědeckých výsledků

222 112 267

eva.hornickova@fsv.cuni.cz

Mgr. Tereza Broučková vědecká rada, zahraniční grantové programy (mimo H2020), program ERASMUS+, nadační programy, Norské fondy, vědecká ocenění 222 112 232 tereza.brouckova@fsv.cuni.cz
Mgr. Sylvie Burianová, Ph.D.

inovační skaut - aplikovaný výzkum (soutěže TAČR, aplikovaný resortní výzkum); smluvní výzkum; výzkumné veřejné zakázky; uplatnění výzkumu v praxi, kontaktní bod Centra pro přenos poznatků a technologií

Sídlí na adrese: Voršilská 144/1 Praha 1, Kancelář 506 - osobní schůzky podle domluvy

224 090 513 sylvie.burianova@fsv.cuni.cz

Bc. Simona Voráčková

habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, koordinace ediční činnosti

222 112 290

simona.vorackova@fsv.cuni.cz

Lenka Zemanová, CertHE

Horizont 2020, Horizon Europe, grantové výzvy generálních ředitelství Evropské komise

222 112 171

lenka.zemanova@fsv.cuni.cz

Aktuality

 • Workshop „Kompetence novinářů v éře žurnalistiky umělé inteligence“

  Zveme vás na workshop „Kompetence novinářů v éře žurnalistiky umělé inteligence“, který pořád Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Workshop proběhne online přes Zoom ve čtvrtek 4. listopadu 2021.

 • 28. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

  Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil 28. ročník soutěže o Bolzanovu cenu. Cena je udělována studentům a absolventům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované v průběhu studia. Přihlášky s vyjádřením fakulty lze posílat do 31. října 2021.

 • Grantová agentura UK vyhlásila soutěž pro rok 2022

  Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2022. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia ve standardní době studia. Termín elektronického podání projektu na oddělení vědy je 25. října 2021.

 • Profesor Marek Nekula získal čestný doktorát Univerzity Karlovy

  Dne 22. září 2021 proběhlo předání čestného doktorátu Univerzity Karlovy prof. Dr. phil. PhDr. Marku Nekulovi, vedoucímu programu Česko-německá studia na Univerzitě Řezno.

 • FSV UK na Noci vědců 2021

  V pátek 24. září 2021 se uskuteční tradiční Noc vědců na UK. Letos s bohatým programem on-line i prezenčně na několika místech v Praze a v Hradci Králové.

 • Tomáš Havránek z IES jmenován členem Grantové rady UK

  Docent Tomáš Havránek byl k 1. září 2021 jmenován jedním ze sedmi členů Grantové rady UK. Členové poradního orgánu pro rozdělování prostředků vyčleněných pro vnitřní grantový systém univerzity jsou jmenováni rektorem na dobu tří let. Zároveň se stal místopředsedou oborové rady A GA UK za oblast společenských věd.