Oddělení vědy

Oddělení vědy

Oddělení vědy je do vědecké činnosti fakulty zapojeno šířením informací prostřednictvím internetových stránek a e-mailu, aktivním vyhledáváním informací, podporou a koordinací publikační činnosti, poradenskou službou při přípravě a řešení grantových projektů a aktivní pomocí při organizování vědeckých konferencí a seminářů. Dále připravuje materiály pro jednaní vědecké rady a administrativně zajišťuje habilitační a jmenovací řízení.

Adresa

Oddělení vědy

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

1. patro (č. 114)

Kontakty

Jméno a příjmení

Oblasti specializace

Telefon

E-mail

Mgr. Eva Horníčková

(vedoucí oddělení)

projekty GAČR, vnitrouniverzitní programy Progres, Primus, UNCE, GAUK, START, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničních věcí, Specifický vysokoškolský výzkum, hodnocení vědeckých výsledků

222 112 267

eva.hornickova@fsv.cuni.cz

Mgr. Tereza Broučková vědecká rada, zahraniční grantové programy (mimo H2020), program ERASMUS+, nadační programy, Norské fondy, vědecká ocenění 222 112 232 tereza.brouckova@fsv.cuni.cz
Mgr. Sylvie Burianová, Ph.D.

inovační skaut - aplikovaný výzkum (soutěže TAČR, aplikovaný resortní výzkum); smluvní výzkum; výzkumné veřejné zakázky; uplatnění výzkumu v praxi, kontaktní bod Centra pro přenos poznatků a technologií

Sídlí na adrese: Voršilská 144/1 Praha 1, Kancelář 506 - osobní schůzky podle domluvy

224 090 513 sylvie.burianova@fsv.cuni.cz

Bc. Simona Voráčková

habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, koordinace ediční činnosti

222 112 290

simona.vorackova@fsv.cuni.cz

Lenka Zemanová, CertHE

Horizont 2020, Horizon Europe, grantové výzvy generálních ředitelství Evropské komise

222 112 171

lenka.zemanova@fsv.cuni.cz

Aktuality

 • Studenti IES vyhráli mezinárodní semifinále CFA Research Challenge

  Studenti Institutu ekonomických studií FSV UK, Jakub Bobysud, Matej Leško, Peter Palovič a Ondřej Rosický, dosáhli mimořádného úspěchu ve 12. ročníku prestižní mezinárodní investiční soutěže CFA Research Challenge.

 • Kde může české předsednictví prosazovat ukrajinskou agendu

  Na FSV UK vznikl v rámci Expertní skupiny pro Ukrajinu (ESU) odborný text s názvem Kde může české předsednictví prosazovat ukrajinskou agendu, autorem je Ivo Šlosarčík. ESU je interdisciplinární policy group, která se zabývá aktuálními otázkami v souvislosti s válkou na Ukrajině napříč společenskovědními obory. 

 • Časopis Acta Politologica se zaměřil na změnu volebního systému do Poslanecké sněmovny

  Právě bylo publikováno speciální číslo sociálněvědního časopisu Acta Politologica věnované změně volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Najdete v něm  6 textů včetně dvou recenzí.

 • Expertní skupina pro Ukrajinu

  Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy vzniká Expertní skupina pro Ukrajinu (ESU) - interdisciplinární policy group, která bude pravidelně nabízet odborné a výzkumně podložené příspěvky do probíhajících debat ve společnosti. Expertní skupina se veřejnosti poprvé představí na tiskové konferenci v úterý 3. května 2022 v 15:00.

 • Vědecký tým z projektu Infomore.cz z FSV UK získal Cenu Miloslava Petruska

  Vědecký tým Infomore z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK získal Cenu Miloslava Petruska za prezentaci. Ta se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vnímání Univerzity Karlovy. Akademici ocenění dostali během slavnostního zasedání u příležitosti 674. výročí založení Univerzity Karlovy.

 • SYLFF stipendium pro Ph.D. studenty

  Univerzita Karlova nabízí možnost získání stipendia SYLFF. To je určeno pro Ph.D. studenty sociálně vědních a humanitních oborů. Prostřednictvím tohoto programu mohou 2 nadaní postgraduální studenti UK čerpat finanční podporu na svůj výzkum. O stipendiu i Ph.D. studiu si s námi povídala Eliška Ullrichová, doktorandka z Institutu mezinárodních studií. Celý rozhovor s ní přinášíme na našem blogu.