Oddělení vědy

Oddělení vědy

Oddělení vědy je do vědecké činnosti fakulty zapojeno šířením informací prostřednictvím internetových stránek a e-mailu, aktivním vyhledáváním informací, podporou a koordinací publikační činnosti, poradenskou službou při přípravě a řešení grantových projektů a aktivní pomocí při organizování vědeckých konferencí a seminářů. Dále připravuje materiály pro jednaní vědecké rady a administrativně zajišťuje habilitační a jmenovací řízení.

Adresa

Oddělení vědy

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

1. patro (č. 114)

Kontakty

Jméno a příjmení

Oblasti specializace

Telefon

E-mail

Mgr. Eva Horníčková

(vedoucí oddělení)

projekty GAČR, vnitrouniverzitní programy Progres, Primus, UNCE, GAUK, START, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničních věcí, Specifický vysokoškolský výzkum, hodnocení vědeckých výsledků

222 112 267

eva.hornickova@fsv.cuni.cz

Mgr. Tereza Broučková vědecká rada, zahraniční grantové programy (mimo Horizon Europe), program ERASMUS+, nadační programy, Norské fondy, program 4EU+, CELSA, program COST, vědecká ocenění 222 112 232 tereza.brouckova@fsv.cuni.cz
Mgr. Sylvie Burianová, Ph.D.

inovační skaut - aplikovaný výzkum (soutěže TAČR, aplikovaný resortní výzkum), smluvní výzkum, výzkumné veřejné zakázky, uplatnění výzkumu v praxi, kontaktní bod Centra pro přenos poznatků a technologií

Sídlí na adrese: Voršilská 144/1 Praha 1, Kancelář 506 - osobní schůzky podle domluvy

224 090 513 sylvie.burianova@fsv.cuni.cz
Ing. Pavlína Hillerová, M.A.

projekty ERC, mezinárodní rada

Sídlí na adrese: Voršilská 144/1 Praha 1, Kancelář 506 - osobní schůzky podle domluvy

224 090 521 pavlina.hillerova@fsv.cuni.cz

Bc. Simona Voráčková

habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, koordinace ediční činnosti

222 112 290

simona.vorackova@fsv.cuni.cz

Lenka Zemanová, CertHE

Horizont 2020, Horizon Europe, grantové výzvy generálních ředitelství Evropské komise

222 112 171

lenka.zemanova@fsv.cuni.cz

Aktuality

 • Michal Plaček o výzkumu v Indonésii a pomoci s programem na snížení chudoby

  Docent Michal Plaček z ISS FSV UK letos v srpnu strávil 10 dní v Indonésii. V rámci výzkumu se společně se svým doktorandem věnuje efektivitě tzv. village funds, které místní vláda před několika lety zavedla. V Indonésii pak představovali výsledky výzkumu, který ukazuje, že village funds mají v každém regionu trochu jiný efekt.

 • Téměř tři čtvrtiny lidí nejeví zájem o udržitelnou módu

  ISS FSV UK ve spolupráci s výzkumnou agenturou NMS, s.r.o. provedlo výzkum věnující se tématu udržitelné a pomalé módy. Z šetření vyplývá, že téměř tři čtvrtiny lidí nejeví zájem o udržitelnou módu. Výzkum se věnuje konkrétně tomu, jak se udržitelnost a myšlenky pomalé módy promítají do přemýšlení a spotřebitelského chování spojeným s módou v prostředí České republiky.

 • Kulatý stůl ESU: linioví pracovníci a místní samospráva v souvislosti s krizí na Ukrajině

  Na konci července se na půdě Fakulty sociálních věd UK uskutečnil kulatý stůl, v rámci kterého výzkumníci z ISS FSV UK představili své odborné texty a následně debatovali se zástupci veřejné a státní správy. Diskutovalo se o zátěži pracovníků, kteří aktuálně řeší zajištění veřejných služeb pro uprchlíky z Ukrajiny (např. sociální pracovníci, učitelé, zdravotníci aj.) a o nastavení samosprávy obcí v souvislosti s krizí na Ukrajině.

 • Současná krize na Ukrajině z pohledu managementu obcí

  Michal Plaček z Institutu sociologických studií FSV UK napsal další odborný text v rámci Expertní skupiny pro Ukrajinu. Analýza se věnuje zvládnutí krize na Ukrajině z pohledu místní samosprávy.

 • Vědkyně z IKSŽ FSV UK zkoumaly komunikaci MŠMT

  Na IKSŽ FSV UK proběhl výzkum komunikace MŠMT ve vztahu k různým skupinám stakeholderů, závěrečná zpráva obsahuje analytická data a konkrétní komunikační doporučení pro MŠMT. Aktuálně jde o první ucelenou studii jednoho konkrétního sektoru vládní komunikace v ČR.

 • Na FSV UK vznikl manuál komunikace udržitelnosti

  Komunikace udržitelnosti bez tzv. greenwashingu skýtá pro firmy řadu nástrah. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a CIRA Advisory proto představují praktický návod, jak postupovat při komunikaci udržitelných projektů. Vychází přitom z kvantitativního i kvalitativního výzkumu.