Open Science

Open Science

Open science (otevřená věda) kombinuje různá inkluzivní hnutí a postupy, jejichž cílem je zpřístupnit vědecké poznatky (otevřeně, přístupně, znovupoužitelně), zvýšit vědeckou spolupráci a sdílet informace ve prospěch vědy a společnosti. Otevírá cesty k vytváření, hodnocení a komunikaci vědeckých poznatků společenským aktérům uvnitř i vně tradiční vědecké komunity. Mezi nejznámější odvětví open science spadají publikování v režimu open access, správa výzkumných dat, občanská věda nebo otevřené vzdělávací zdroje.

Podrobnou sekci o open science připravujeme. Pro více informací zatím navštivte web Centra vědeckých informací FSV UK.