Fakturační údaje

Fakturační údaje

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Smetanovo nábř. 6
110 01 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: KB Praha 1, č.ú.: 85033011/0100

Euro účet: 107-8975070267/0100

IBAN: CZ4901000001078975070267

SWIFT: KOMBCZPPXXX