Práva a povinnosti studenta

SOUPIS PRAVIDEL PRO PRVNÍ I VYŠŠÍ ROČNÍKY STUDIA

Změna  klasifikace  na  A - F

Soupis informací a pravidel  pro  první ročníky prezenčního i kombinovaného studia.

Soupis informací a pravidel  pro  vyšší ročníky  prezenčního studia, příloha - Průvodce studijními předpisy

Soupis informací a pravidel  pro  vyšší ročníky kombinovaného studia, příloha - Průvodce studijními předpisy

Karolinka

Pravidla pro organizaci studia FSV

Úplné znění Pravidel pro organizaci studia s účinností od 1. 10. 2017.

Pravidla pro přiznávání stipendií FSV

Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií s účinností od 1. 10. 2017.

Rozvrh

Opatření děkanky

Opatření děkanky FSV najdete zde

Disciplinární řád pro studenty FSV

Disciplinární řád pro studenty FSV - s účinností od 1. 10. 2017.