Práva a povinnosti studenta

Karolinka

Pravidla pro organizaci studia FSV

Pravidla pro přiznávání stipendií FSV

Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií s účinností od 1. 10. 2021.

Rozvrh

Opatření děkana

Opatření děkana FSV najdete zde

Disciplinární řád pro studenty FSV

Disciplinární řád pro studenty FSV - s účinností od 1. 10. 2017.