4EU+ Evropská univerzitní aliance

4EU+ Evropská univerzitní aliance

" "

Aliance 4EU+ spojuje sedm významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di MilanoKøbenhavns Universitet a University of Geneva. Od 1. 7. 2023 se Aliance 4EU+ rozrostla o dalšího člena, kterým je francouzská Paris-Panthéon-Assas University. Paris-Panthéon-Assas se k alianci připojil jako komplementární univerzita k již původnímu členovi, Sorbonne University, a nabízí spolupráci v oborech práva, politologie, ekonomie, managementu, informačních studií a žurnalistiky.

Členské instituce aliance 4EU+ zahájily strategickou spolupráci v roce 2017; aliance formálně vznikla v březnu 2018 jako všeobecné partnerství pro rozvoj nové kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání a službách a pro vytvoření vhodné platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur. V roce 2019 byla Aliance vybrána jako pilotní projekt Evropské univerzity.

SBĚR KURZŮ VIRTUÁLNÍ MOBILITY NA LS 23/24 OTEVŘEN

Byla vyhlášena další výzva fondu UK pro podporu virtuální mobility POVIM na sběr kurzů VM na letní semestr 2023/2024

Termín pro sběr sdílených kurzů pro POVIM je 10. prosince 2023, sběr přihlášek do 8. prosince 2023.

Podmínky fondu POVIM zůstávají totožné jako v minulém semestru. Detailní pravidla jsou k dispozici na webu UK. Zároveň jsou na webu také informace o kategoriích kurzů pro virtuální mobilitu včetně podmínek, a to i v angličtině.

I v této výzvě je zachováno dělení kurzů pro virtuální mobilitu do tří kategorií:

 

 1. 4EU+ Joint Courses (kategorie 1) – kurzy vytvořené v rámci alianční spolupráce 4EU+ např. edu projektů, které mohou být nabídnuty všem studentům Aliance 4EU+ - nelze žádat o podporu POVIM;
 2. 4EU+ Shared Courses (kategorie 2) – kurzy splňující podmínky 4EU+, příslušnost k flagshipu, naplňování klíčových kompetencí, nabízené všem studentům Aliance 4EU+ - lze žádat o podporu POVIM;
 3. Open Courses (kategorie 3) – kurzy otevřené mimo Alianci 4EU+, tj. nemusí splňovat podmínku příslušnosti k flagshipům a naplňování klíčových kompetencí, budou nabídnuty studentům všech partnerských univerzit. - lze žádat o podporu POVIM

Podrobněji ke kategoriím - viz příloha Virtual mobility at CU_categories.pdf

Kurzy otevřené mimo alianci, které budou žádat o podporu v rámci fondu POVIM, musejí být v SIS zadané a s kompletními sylaby do podání přihlášek na RUK, tzn. do 10. prosince (stejně jako kurzy sdílené), jinak budou z výběrového řízení automaticky vyřazeny. Přihlášku podává přímo osoba, které má být podpora vyplacena, nikoli její nadřízený či jiný zástupce, jelikož to následně komplikuje vyplacení.

V současné době probíhají úpravy na 4EU+ Student Portal, kde jsou sdílené kurzy v rámci 4EU+ publikovány, a pravděpodobně dojde k úpravě podmínek. V takovém případě budou podpoření řešitelé vyzváni k doplnění informací k vybraným kurzům.

Nově je také v SIS možné zadávat příznak k označování 4EU+ aktivit. Materiál k tomuto naleznete v příloze, v české i anglické verzi. Příznak je možné přidat i aktivitám, které probíhají ve stávajícím zimním semestru.

Veškeré další informace naleznete v přiložených dokumentech, případně se na mne neváhejte obrátit s dalšími dotazy.

O podporu z fondu POVIM mohou žádat akademičtí pracovníci, kteří budou v LS 23/24 vyučovat kurz kategorie 2 a 3, a administrativní pracovníci zajišťující chod kurzů VM v následující výši:

 

 • 15.000 Kč pro akademického pracovníka v případě vzniku nového kurzu otevřeného pro VM,
 • 7.500 Kč pro akademického pracovníka pro údržbu již existujícího kurzu otevřeného pro VM,
 • 7.500 Kč pro administrativního pracovníka za management kurzů otevřených pro VM na UK

Žádosti o podporu čitelně vyplněné a podepsané osobou, které má být podpora určena, zasílejte na předepsaném formuláři (viz příloha POVIM application form) na e-mail: svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 8. prosince 2023 do 16. hodin.  

Žádosti, které budou podány po termínu nebo nebudou obsahovat všechny požadované náležitosti, budou z výběrového řízení automaticky vyřazeny, stejně tak i žádosti ke kurzům, které nebudou do termínu zadány v SIS s kompletními sylaby.

Další informace k podpoře virtuální mobility a fondu POVIM najdete na webu UK.

4EU+ příležitosti pro studenty: ambasadoři a "4EU+ Votes Europe"

Rádi bychom vás upozornili, že do 12. listopadu jsou otevřené dvě příležitosti pro studenty, kteří by se rádi aktivně zapojili do aktivit 4EU+ Aliance. Kromě výzvy na studentské ambasadory jde o pozici koordinátora a účastníky kampaně "4EU+ Votes Europe". 

Hledáme nadšené studenty, kteří chtějí aktivně formovat budoucnost Evropy a podílet se na kampani, kterou 4EU+ plánuje v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Vyhlašujeme výzvu na pozici studentského koordinátora kampaně (odhadujeme, že práce na projektu zabere 20-30 hodin měsíčně). Hlásit se mohou také studenti-účastníci, kteří by se stali součástí týmu na UK. Úvodní setkání zájemců plánujeme formou podvečerního Wine & Cheese 15. listopadu. K vyjádření zájmu stačí vyplnit krátký formulář.

Více informací v přiložených letácích či zde: https://cuni.cz/UK-13137.html.

 

2. 4EU+ Student Ambassadors

4EU+ hledá dva ambasadory z každé z osmi členských univerzit, kteří nám pomohou zvyšovat povědomí o Alianci, její vizi a konkrétních aktivitách, do kterých se studenti mohou zapojit. Tato role pro tebe bude znamenat nejen příležitost podílet se na formování studentské komunity a jejího hlasu v Alianci, ale také ti přinese řadu možností k osobnímu a profesionálnímu růstu. Získáš nové mezinárodní kontakty, přístup k na míru ušitým workshopům a možnost účastnit se zahraničních akcí. Zároveň bude na tobě se rozhodnout o směru a charakteru projektů a aktivit, které budeš v rámci svého ambasadorského působení realizovat. V každém případě tě tato zkušenost vybaví dovednostmi, které budou k nezaplacení ve tvé akademické i profesní kariéře.

Více informací: https://4euplus.eu/4EU-736.html.

Nabídka účasti v kurzu 4EU+ pro studenty

Dovolujeme si s vámi sdílet aktuální 4EU+ nabídku k účasti v kurzu Urban Health Case Challenge pro full degree studenty všech oborů a stupňů (bakalářské, magisterské i doktorské).

Urban Health Case Challenge (UHCC) je v rámci Aliance 4EU+ organizována třetím rokem, letošním tématem je „Obezita v městském prostředí“.  Obezita je jednou z hlavních civilizačních výzev naší doby. Podle WHO je obezita „často výsledkem environmentálních a společenských změn spojených s rozvojem a nedostatkem podpůrných politik v odvětvích, jako je zdravotnictví, zemědělství, doprava, městské plánování, životní prostředí, zpracování potravin, distribuce, marketing a vzdělávání“. Společně se svým týmem budou studenti pracovat na řešení dané případové otázky týkající se jednoho z těchto vztahů.

Kurz se skládá ze čtyř online přednášek (začíná se 15. listopadu), kde se studenti seznámí s různými náhledy na dané téma. Případová výzva bude mít podobu fyzického osobního workshopu ve Varšavě od 9. do 12. prosince 2023.

První den se vyhlásí konkrétní výzva, na které budou týmy studentů pracovat tak, aby ji vyřešili kreativně a inovativně s odkazem na znalosti v oboru. Účastníci budou proškoleni v řešení problémů i v prezentaci výsledků a řešení.

Poslední soutěžní den týmy představí svá řešení mezinárodní porotě složené z odborníků a následně dostanou zpětnou vazbu. Vítězný tým bude mít příležitost uvést svůj navržený nápad do praxe.

Kurz je organizován na Přírodovědecké fakultě, je otevřen studentům všech fakult. Kurz je ohodnocen 3 ECTS, studenti doktorských programů mohou se svými vedoucími jednat o zapsání do individuálního studijního plánu.

Deadline pro přihlašování je 15. října. Informace k přihlašování a kurzu v kostce:

 • Zájemci posílají přihlášku na adresy: julie.hubenakova@ruk.cuni.cz a sykora@natur.cuni.cz. Součástí je jméno studenta a identifikační číslo, fakulta, studijní program a stupeň a stručná motivace v 10 větách
 • Kurz je hodnocen 3 ECTS
 • Kód kurzu v SIS: MZ340A01
 • Výjezd do Varšavy je hrazen stipendiem na krátkodobou mobilitu

Veškeré podrobnosti naleznete zde: https://cuni.cz/UK-13066.html.

Staň se 4EU+ studentským ambasadorem!

Víš, co je Aliance 4EU+ a ideálně už máš zkušenost s některým aliančním projektem, kurzem či jinou aktivitou? Pokud tě zajímá mezikulturní spolupráce a komunikace, ovládáš angličtinu a chceš se stát součástí jedinečné studentské komunity, je tato příležitost přímo pro tebe.

4EU+ hledá dva ambasadory z každé z osmi členských univerzit, kteří nám pomohou zvyšovat povědomí o Alianci, její vizi a konkrétních aktivitách, do kterých se studenti mohou zapojit. Tato role pro tebe bude znamenat nejen příležitost podílet se na formování studentské komunity a jejího hlasu v Alianci, ale také ti přinese řadu možností k osobnímu a profesionálnímu růstu. Získáš nové mezinárodní kontakty, přístup k na míru ušitým workshopům a možnost účastnit se zahraničních akcí. Zároveň bude na tobě se rozhodnout o směru a charakteru projektů a aktivit, které budeš v rámci svého ambasadorského působení realizovat. V každém případě tě tato zkušenost vybaví dovednostmi, které budou k nezaplacení ve tvé akademické i profesní kariéře.

Tak neváhej, promysli, jak tuto výzvu uchopíš, a pošli přihlášku do 22. října.

Více informací a pokyny, jak se přihlásit, najdeš na webu 4EU+ zde.

Virtuální kurzy univerzit 4EU+ otevřeny studentům

Rádi bychom vás upozornili na nabídku 4EU+ sdílených kurzů pro studenty UK, které probíhají ve formě virtuální mobility. Tyto kurzy zahrnují širokou škálu témat, která umožní studentům objevovat nové perspektivy a spolupracovat se studenty z partnerských institucí.

Zde je přehled několika kurzů, které jsou k dispozici k registraci:

Kurzy na University of Milan:

 • Kurzy ve vědě a technologii, právu, politických vědách a humanitních oborech: Anglophone Cultures I
  • Termín registrace: 20. a 27.září
 • Kurzy v oblasti medicíny, zemědělských a potravinářských věd, jazykové a kulturní mediace: Clinical Practice 6th Year - Lifestyle, exercise and sport medicine, Bioresources for Innovation in Mountain Products
  • Termín registrace: 20. a 27.září

Kurzy na Heidelberg University:

 • Termín registrace: 30. září
 • Kurzy: Collegio futuro: a college for designers of a sustainable European future, International Environmental Law, "Human or Not? The Age of A.I." – Interpreters' Monday's konference a další

Kurzy na University of Warsaw:

 • Termín registrace: 8. října
 • Kurzy: Algorithms in digital economy, International healthcare systems, Social and sustainable entrepreneurship a další

Podrobné informace a pokyny k registraci je možné nalézt na 4EU+ Studentském portálu.

ARchiv nabídek

Přehled starších nabídek najdete zde.