4EU+ Evropská univerzitní aliance

4EU+ Evropská univerzitní aliance

" "

Aliance 4EU+ spojuje šest významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet. Členské instituce aliance 4EU+ zahájily strategickou spolupráci v roce 2017; aliance formálně vznikla v březnu 2018 jako všeobecné partnerství pro rozvoj nové kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání a službách a pro vytvoření vhodné platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur. V roce 2019 byla Aliance vybrána jako pilotní projekt Evropské univerzity.

Krátkodobé stáže pro doktorandy a akademiky

Konsorcium 4EU+ vyhlašuje nabídku zahraničního pobytu pro doktorské studenty, akademické či vědecké pracovníky na univerzitách sdružených ve 4EU+. Financování pobytu bude z prostředků 4EU+. 

Pobyt může trvat maximálně měsíc a musí se uskutečnit do konce září 2022. Více informací a formulář žádosti naleznete zde: https://ec.cuni.cz/EC-128.html

S případnými dotazy se můžete kdykoliv obracet na 4euplus@cuni.cz

Sběr kurzů virtuální mobility otevřen

Upozorňujeme, že byl vyhlášen Sběr kurzů virtuální mobility nové výzvy Fondu pro podporu virtuální mobility POVIM pro zimní semestr 2022/2023.

Nově dochází k dělení kurzů pro virtuální mobilitu do tří kategorií:

1)      4EU+ Joint Courses (kategorie 1) – kurzy vytvořené v rámci alianční spolupráce 4EU+ např. edu projektů, které mohou být nabídnuty všem studentům Aliance 4EU+ - nelze žádat o podporu POVIM;

2)      4EU+ Shared Courses (kategorie 2) – kurzy splňující podmínky 4EU+, příslušnost k flagshipu, naplňování klíčových kompetencí, nabízené všem studentům Aliance 4EU+ - lze žádat o podporu POVIM;

3)      Open Courses (kategorie 3) – kurzy otevřené mimo Alianci 4EU+, tj. nesplňující podmínku příslušnosti k flagshipům a naplňování klíčových kompetencí, budou nabídnuty studentům všech partnerských univerzit. - lze žádat o podporu POVIM.

Podrobněji ke kategoriím - zde.

Pro sběr kurzů kategorie 1 a 2 v rámci 4EU+ platí podmínky uvedené v příloze Collection 4EU+ WS 22_23Všechny požadované informace o kurzech musí být zveřejněny v SIS do 15. července 2022.

Kurzy kategorie 3 je možné je zveřejnit a nabízet kdykoli během roku, ale v případě, že se s nimi chcete ucházet o podporu POVIM, musejí být v SIS zadané s kompletními sylaby do 15. července 2022.

Sběr všech kurzů se provádí zadáním kurzu VM přímo do SIS, a sice volbou kategorie Virtuální mobilita do 15. července 2022.

O podporu mohou žádat akademičtí pracovníci, kteří budou v ZS 22/23 vyučovat kurz kategorie 2 a 3 (viz souhrn níže), a administrativní pracovníci zajišťující chod kurzů VM. Detaily podpory najdete na webu UK.

Žádosti o podporu čitelně vyplněné a podepsané osobou, které má být podpora určena, zasílejte na předepsaném formuláři (viz příloha POVIM application form) na e-mail: svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 11. července 2022. 

Žádosti, které budou podány po 11.7.2022 nebo nebudou obsahovat všechny požadované náležitosti, budou z výběrového řízení automaticky vyřazeny, stejně tak i žádosti ke kurzům, které nebudou do 15.7.2022 zadány v SIS s kompletními sylaby.

4EU+ MOOCs pro studenty a zaměstnance UK

Aliance 4EU+ připravila dva otevřené online kurzy na vzdělávací platformě Coursera, ve kterých se zájemci mohou dozvědět více o evropském občanství a datové gramotnosti. Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy se nyní mohou přihlásit do pro ně speciálně vypsaných výukových skupin, a pokud splní všechny povinné úkoly, získají zdarma certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Zájemci z řad veřejnosti mohou kurzy absolvovat zdarma bez nároku na certifikát či za jeho vystavení uhradit poplatek. Výukovým jazykem obou kurzů je angličtina.

Více informací včetně pozvánek do kurzů: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?id=910.

Konference doktorandů na Heidelberg University

Heidelberg Graduate School for Humanities and Social Sciences (HGGS) pořádád jednodenní konferenci pro studenty doktorského studia a studenty posledního semestru magisterského studia s tématem "The Spectre Haunting Academia: Understanding the Role of Academia in the Rise of the Far-Right". 

Deadline pro zasílání příspěvku na konferenci je 15. května na adresu hggspeergroup@gmail.com.

Jednodenní konference se uskuteční v Heidelbergu na konci června.

Více informací najdete zde.

 

4. ročník minigrantů 4EU+

Čtvrtý ročník minigrantů na podporu spolupráce v rámci aliance 4EU+ byl vyhlášen. S největší pravděpodobností budou v roce 2022 minigranty jedinou příležitostí, jak získat financování pro nově vytvořené týmy, které budou spolupracovat na přípravě výzkumných a výzkumně-vzdělávacích projektů. Akademikům, kteří by rádi alianční spolupráci navázali, ale nemají partnery na ostatních 4EU+ univerzitách, lze pomoci se zprostředkováním kontaktů. V případě takové žádosti dejte vědět co nejdříve na adresu 4euplus@cuni.cz

Deadline pro podávání online žádostí je 27. února 2022. Pravidla soutěže jsou stejná jako v minulých letech. Projektové týmy, které již minigrant obdrželi třikrát, jsou však k dalšímu financování vzhledem ke koncepci podpory jako seed funding nezpůsobilé. 

Další informace a formulář žádosti naleznete zde: https://ec.cuni.cz/EC-139.html. V angličtině potom: https://ec.cuni.cz/ECEN-104.html.

Veškeré dotazy prosím směřujte na adresu 4euplus@cuni.cz.

 

Workshop Towards Educational Pathways

Zástupci Flagshipu 2 Aliance 4EU+ („Europe in a changing world: Understanding and engaging societies, economies, cultures and languages“) pořádají ve středu 26. ledna od 13:00 online workshop „Towards Educational Pathways“. Na akci jsou zváni všichni akademici, kteří již v rámci 4EU+ spolupracují na některých vzdělávacích aktivitách i ti, kteří by se rádi zapojili v budoucnu. Zúčastnit se mohou také studenti, např. ti, kteří se již zapojili do aktivit Flagshipu 2.

V rámci Flagshipu 2 se budou vytvářet tři learning pathways:

  • Multilingualism,
  • European citizenship
  • European Pluralities.

Zejména kolegové vyučující kurzy týkající se těchto oblastí budou na akci velmi vítáni.

Pro účast je třeba vyplnit registrační formulář do 23. ledna.

Více informací naleznete zde: https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=23398&lang=en.

 

Nabídka interaktivního workshopu

Aliance 4EU+ v lednu 20222 otevírá pro akademiky interaktivní online ABC-Learning design workshop. Tato metoda nabízí vyučujícím efektivní a kreativní postup pro tvorbu či úpravu kurzů a výukových modulů.

Hlavní cílovou skupinou jsou týmy akademiků rozvíjející 4EU+ vzdělávací projekty (ty se mohou přihlásit rovnou jako skupina a bude jim přizpůsobena náplň workshopu). Vítaní jsou ale všichni vyučující na 4EU+ univerzitách, kteří mají zájem rozvinout metody své výuky.

Registrace je otevřená do 7. ledna 2022. Více informací a přihlašovací formulář naleznete zde: https://4euplus.eu/4EU-292.html