4EU+ Evropská univerzitní aliance

4EU+ Evropská univerzitní aliance

" "

Aliance 4EU+ spojuje šest významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet. Členské instituce aliance 4EU+ zahájily strategickou spolupráci v roce 2017; aliance formálně vznikla v březnu 2018 jako všeobecné partnerství pro rozvoj nové kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání a službách a pro vytvoření vhodné platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur. V roce 2019 byla Aliance vybrána jako pilotní projekt Evropské univerzity.

4EU+ MOOCs pro studenty a zaměstnance UK

Aliance 4EU+ připravila dva otevřené online kurzy na vzdělávací platformě Coursera, ve kterých se zájemci mohou dozvědět více o evropském občanství a datové gramotnosti. Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy se nyní mohou přihlásit do pro ně speciálně vypsaných výukových skupin, a pokud splní všechny povinné úkoly, získají zdarma certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Zájemci z řad veřejnosti mohou kurzy absolvovat zdarma bez nároku na certifikát či za jeho vystavení uhradit poplatek. Výukovým jazykem obou kurzů je angličtina.

Více informací včetně pozvánek do kurzů: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?id=910.

Konference doktorandů na Heidelberg University

Heidelberg Graduate School for Humanities and Social Sciences (HGGS) pořádád jednodenní konferenci pro studenty doktorského studia a studenty posledního semestru magisterského studia s tématem "The Spectre Haunting Academia: Understanding the Role of Academia in the Rise of the Far-Right". 

Deadline pro zasílání příspěvku na konferenci je 15. května na adresu hggspeergroup@gmail.com.

Jednodenní konference se uskuteční v Heidelbergu na konci června.

Více informací najdete zde.

 

4. ročník minigrantů 4EU+

Čtvrtý ročník minigrantů na podporu spolupráce v rámci aliance 4EU+ byl vyhlášen. S největší pravděpodobností budou v roce 2022 minigranty jedinou příležitostí, jak získat financování pro nově vytvořené týmy, které budou spolupracovat na přípravě výzkumných a výzkumně-vzdělávacích projektů. Akademikům, kteří by rádi alianční spolupráci navázali, ale nemají partnery na ostatních 4EU+ univerzitách, lze pomoci se zprostředkováním kontaktů. V případě takové žádosti dejte vědět co nejdříve na adresu 4euplus@cuni.cz

Deadline pro podávání online žádostí je 27. února 2022. Pravidla soutěže jsou stejná jako v minulých letech. Projektové týmy, které již minigrant obdrželi třikrát, jsou však k dalšímu financování vzhledem ke koncepci podpory jako seed funding nezpůsobilé. 

Další informace a formulář žádosti naleznete zde: https://ec.cuni.cz/EC-139.html. V angličtině potom: https://ec.cuni.cz/ECEN-104.html.

Veškeré dotazy prosím směřujte na adresu 4euplus@cuni.cz.

 

Workshop Towards Educational Pathways

Zástupci Flagshipu 2 Aliance 4EU+ („Europe in a changing world: Understanding and engaging societies, economies, cultures and languages“) pořádají ve středu 26. ledna od 13:00 online workshop „Towards Educational Pathways“. Na akci jsou zváni všichni akademici, kteří již v rámci 4EU+ spolupracují na některých vzdělávacích aktivitách i ti, kteří by se rádi zapojili v budoucnu. Zúčastnit se mohou také studenti, např. ti, kteří se již zapojili do aktivit Flagshipu 2.

V rámci Flagshipu 2 se budou vytvářet tři learning pathways:

  • Multilingualism,
  • European citizenship
  • European Pluralities.

Zejména kolegové vyučující kurzy týkající se těchto oblastí budou na akci velmi vítáni.

Pro účast je třeba vyplnit registrační formulář do 23. ledna.

Více informací naleznete zde: https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=23398&lang=en.

 

Nabídka interaktivního workshopu

Aliance 4EU+ v lednu 20222 otevírá pro akademiky interaktivní online ABC-Learning design workshop. Tato metoda nabízí vyučujícím efektivní a kreativní postup pro tvorbu či úpravu kurzů a výukových modulů.

Hlavní cílovou skupinou jsou týmy akademiků rozvíjející 4EU+ vzdělávací projekty (ty se mohou přihlásit rovnou jako skupina a bude jim přizpůsobena náplň workshopu). Vítaní jsou ale všichni vyučující na 4EU+ univerzitách, kteří mají zájem rozvinout metody své výuky.

Registrace je otevřená do 7. ledna 2022. Více informací a přihlašovací formulář naleznete zde: https://4euplus.eu/4EU-292.html