4EU+ Evropská univerzitní aliance

4EU+ Evropská univerzitní aliance

" "

Aliance 4EU+ spojuje šest významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet. Členské instituce aliance 4EU+ zahájily strategickou spolupráci v roce 2017; aliance formálně vznikla v březnu 2018 jako všeobecné partnerství pro rozvoj nové kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání a službách a pro vytvoření vhodné platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur. V roce 2019 byla Aliance vybrána jako pilotní projekt Evropské univerzity.

Aktuálně

Probíhá sběr kurzů určených k virtuální mobilitě v rámci Aliance 4EU+ pro letní semestr 2021/2022. Sběr kurzů probíhá přímo v SIS, detaily včetně printscreenu najdete zde. Termín, do kterého je potřeba sběr kurzů za UK uzavřít, je 3. prosince 2021.

Nově jsou pro LS 21/22 virtuální kurzy otevřeny kromě partnerů Aliance 4EU+ také pro strategické partnery – University of Zürich, Macquarie University a University of St Andrews.

Současně v rámci podpory nabídky virtuálních kurzů byl vytvořen nový fond POVIM (Podpora virtuálních mobilit), který má za cíl udržet kurzy již nabízené a zároveň podpořit vznik nových. Informace k fondu najdete zde.

O podporu mohou žádat prostřednictvím vyplněného formuláře jak akademičtí, tak administrativní pracovníci, a to nejpozději do 8. prosince zasláním vyplněné přihlášky na adresu svoz@fsv.cuni.cz.