Mimo-projektové mobility

Mimo-projektové mobility

Mimo-projektové mobility v rámci Aliance 4EU+ jsou takové mobility, které probíhají na partnerských univerzitách Aliance 4EU+ bez vazby na konkrétní schválený projekt (EDU projekty, SEED4EU+, minigranty atp.). Zároveň do této kategorie spadají také mobility, které se nekonají na partnerských institucích, ale mají zřejmou vazbu na aktivity Aliance (např. prezentace výsledků aliančního projektu, rozšíření alianční spolupráce atp.).

Nově je možné na takovou mobilitu žádat o finanční podporu ze zdrojů 4EU+ v rámci výběrových řízení, a to čtyřikrát ročně (v březnu, červnu, září a prosinci) na následující dva kvartály tak, abychom umožnili dlouhodobé plánování stáží i flexibilní reakci na neplánované výjezdy.

Rektorátní uzávěrky jsou:
• 15. března pro výjezdy 1. dubna až 30. září,
• 15. června pro výjezdy 1. července až 31. prosince,
• 15. září pro výjezdy 1. října až 31. března,
• 15. prosince pro výjezdy 1. ledna až 30. června.

V daném období je nutné výjezd pouze zahájit, nikoli jej absolvovat celý.

Více informací, včetně popisu procesů a online přihlášky, naleznete v příloze (v češtině a ve druhé polovině dokumentu také v angličtině).