Podpora virtuální mobility

Podpora virtuální mobility

INFORMACE PRO AKADEMIKY

Pro zajištění pestré a kvalitní nabídky kurzů pro virtuální mobilitu na Univerzitě Karlově nabízí Fond na podporu virtuální mobility (POVIM) finanční prostředky akademikům, kteří se rozhodli otevřít své online kurzy studentům z 4EU+ a dalších partnerských univerzit.

Detailní pravidla Fondu POVIM jsou k dispozici na webu UK. Zároveň jsou na webu také informace o kategoriích kurzů pro virtuální mobilitu včetně podmínek, a to i v angličtině.

Kurzy pro virtuální mobilitu jsou děleny do tří kategorií:

  1. 4EU+ Joint Courses (kategorie 1) – kurzy vytvořené v rámci alianční spolupráce 4EU+ např. edu projektů, které mohou být nabídnuty všem studentům Aliance 4EU+ - nelze žádat o podporu POVIM;
  2. 4EU+ Shared Courses (kategorie 2) – kurzy splňující podmínky 4EU+, příslušnost k flagshipu, naplňování klíčových kompetencí, nabízené všem studentům Aliance 4EU+ - lze žádat o podporu POVIM;
  3. Open Courses (kategorie 3) – kurzy otevřené mimo Alianci 4EU+, tj. nemusí splňovat podmínku příslušnosti k flagshipům a naplňování klíčových kompetencí, budou nabídnuty studentům všech partnerských univerzit. - lze žádat o podporu POVIM

Podrobněji ke kategoriím - viz příloha Virtual mobility at CU_categories.pdf

Sdílené kurzy v rámci 4EU+ jsou publikovány na 4EU+ Student Portal

Pro správné sledování aktivit je nezbytné, aby učitelé v SIS označili kurz „virtuální“ a „4EU+“ v SIS. Materiál k tomuto naleznete v příloze, v české i anglické verzi. 

O podporu z fondu POVIM mohou žádat akademičtí pracovníci a administrativní pracovníci zajišťující chod kurzů VM v následující výši:

  • 15.000 Kč pro akademického pracovníka v případě vzniku nového kurzu otevřeného pro VM,
  • 7.500 Kč pro akademického pracovníka pro údržbu již existujícího kurzu otevřeného pro VM,
  • 7.500 Kč pro administrativního pracovníka za management kurzů otevřených pro VM na UK

Žádosti do fondu POVIM se podávají dvakrát ročně na následující semestr. Termín pro zimní semestr je 15. července, pro letní semestr 10. prosince.

Další informace k podpoře virtuální mobility a fondu POVIM najdete na webu UK.