Studentské ombudsosoby FSV UK

Studentské ombudsosoby FSV UK

Studentská ombudsosoba je ochráncem práv vysokoškolských studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Funkce si klade za cíl zajistit efektivnější a rychlejší řešení široce definovaných problémů na straně studentů a studentek. Na nižší úrovni se může jednat o komunikační šumy a nedorozumění a dále problémy spojené s otázkou (ne)spravedlnosti a dovolávání se práv v rámci studia a působení v rámci akademické obce, na což má každý student i zaměstnanec fakulty právo. Jedná se o další podpůrný orgán, který doplňuje již existující strukturu na FSV UK. Oporu nacházejí studentské ombudsosoby rovněž v rámci AS FSV UK a v případě potřeby v rámci fakultních instancí.

Studentské ombudsosoby

Vojtěch Tomšů

Ombudsosoba pro IES FSV UK

Vojtěch Tomšů

ombudsman.ies@fsv.cuni.cz

Josef Jaroslav Šolín

Ombudsosoba pro IKSŽ FSV UK

Josef Jaroslav Šolín

ombudsman.iksz@fsv.cuni.cz

Natálie Božiková

Ombudsosoba pro IMS FSV UK

Natálie Božiková

ombudsman.ims@fsv.cuni.cz

Martin Urbanec

Ombudsosoba pro IPS FSV UK

Martin Urbanec

ombudsman.ips@fsv.cuni.cz

Ludmila Rašková

Ombudsosoba pro ISS FSV UK

Ludmila Rašková

ombudsman.iss@fsv.cuni.cz

ombudsosoby

 

Výsledky voleb 2024

Informace o volbách studentských ombudsosob 2024 naleznete zde. Návod k online volební aplikaci naleznete zde.

Volby studentských ombudsosob proběhly od 4. 3. 2024 9:00 do 5. 3. 2024 15:00. Kompletní výsledky včetně procent získaných jednotlivými kandidáty najdete zde.

Zvolené ombudsosoby:

  • Vojtěch Tomšů za IES
  • Josef Jaroslav Šolín za IKSŽ
  • Sára Osterrothová za IMS. Zvolená ombusosoba za IMS se vzdala svého mandátu z důvodu dlouhodobého studijního pobytu v zahraničí. Ombudsosobou IMS se stává Natálie Božiková.
  • Martin Urbanec za IPS
  • Ludmila Rašková za ISS