Akademický senát

O senátu

Postavení a činnost Akademického senátu FSV UK se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy FSV, zejména pak Statutem FSV UKVolebním řádem AS FSV UK a Jednacím řádem AS FSV UK.

AS FSV UK se skládá z dvaceti členů, deset je voleno z řad akademických pracovníků fakulty a deset z řad jejích studentů. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů předsednictva. Funkční období členů senátu je dvouleté. Aktuální funkční období je 1. 2. 2019 - 31. 1. 2021.

AS FSV UK zřizuje pracovní komise, jako stálé komise fungují komise ekonomickálegislativní a studijní, v současné době má AS FSV UK dále sociální komisikomisi pro rozvoj a komisi pro vnější vztahy AS FSV UK

Pokud máte pro senát jakýkoliv podnět, můžete se obrátit na jednotlivé senátory podle jejich příslušnosti k institutům a členství v komisích, případně rovnou na senátní e-mail: senat@fsv.cuni.cz.

 

Tajemnice AS FSV UK

Mgr. Kateřina Vovsová

AKTUALITY ZE SENÁTU

TERMÍNY ZASEDÁNÍ KOMISÍ

  • Ekonomická komise - 9. 1. 2020 od 14:30, Hollar, 212

TERMÍNY ZASEDÁNÍ AS FSV UK v zimním semestru ak. roku 2019/2020

Zasedání se konají vždy od 15:00 v místnosti č. H212

1. října 2019 

5. listopadu 2019 

3. prosince 2019 

13. ledna 2020

4. února 2020

Program, usnesení a zápisy

Zasedání

Program

Usnesení

Zápis

3. 12. 2019 Program a podklady Usnesení  
5. 11. 2019 Program a podklady Usnesení Zápis 

14. 10. 2019

(mimořádné zasedání)

Program a podklady Usnesení Zápis
1. 10. 2019 Program a podklady Usnesení Zápis
25. 7. - 9. 8. 2019

Hlasování per rollam - podklady

zveřejněno dne 12. 7. 2019

Usnesení

Zápis

4. června 2019 Program a podklady Usnesení Zápis
7. května 2019 Program a podklady Usnesení Zápis
2. dubna 2019 Program a podklady Usnesení Zápis
5. března 2019 Program (žádné podklady pro zveřejnění) Usnesení Zápis
5. února 2019 Program a podklady Usnesení Zápis
8. ledna 2019 Program (žádné podklady pro zveřejnění) Usnesení Zápis

(pozn. zápis je vždy schvalován na dalším zasedání AS FSV, proto je dodáván se zpožděním)

Rozpočtové principy 2019

Výsledky voleb