Akademický senát

O senátu

Postavení a činnost Akademického senátu FSV UK se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy FSV, zejména pak Statutem FSV UKVolebním řádem AS FSV UK a Jednacím řádem AS FSV UK.

AS FSV UK se skládá z dvaceti členů, deset je voleno z řad akademických pracovníků fakulty a deset z řad jejích studentů. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů předsednictva. Funkční období členů senátu je dvouleté. Aktuální funkční období je 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023.

AS FSV UK zřizuje stálé pracovní komise, kterými jsou komise ekonomickálegislativní a studijní, v současné době má AS FSV UK také sociální komisi. Funkční období komisí je shodné s funkčním obdobím členů senátu.

Pokud máte pro senát jakýkoliv podnět, můžete se obrátit na jednotlivé senátory podle jejich příslušnosti k institutům a členství v komisích, případně rovnou na senátní e-mail: senat@fsv.cuni.cz.

 

Tajemnice AS FSV UK

Mgr. Tereza Volfová

AKTUALITY ZE SENÁTU

  • dne 7. 1. jednala Studijní komise - viz zápis
  • dne 6. 1. jednala Ekonomická komise - viz zápis
  • dne 6. 1.  se sešla Legislativní komise - viz zápis
  • dne 6. 1. zasedala Sociální komise - viz zápis

 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ KOMISÍ

  • Sociální komise - 26. 1. 2022 od 15:00
  • Legislativní komise - 27. 1. 2022 od 17:00  
  • Studijní komise -  28. 1. 2022 od 13:00 (on-line)

                           

TERMÍNY ZASEDÁNÍ AS FSV UK

Zasedání se konají vždy od 15:00 v místnosti č. H212 

11. ledna 2022   

1. února 2022 

1. března 2022

5. dubna 2022

17. května 2022

7. června 2022

13. září 2022

 

 

kalendář kalendář AS FSV UK

 

 

                                                              

Program, usnesení a zápisy

Zasedání

Program

Usnesení

Zápis

Záznam
zasedání
11. ledna 2022 Program a podklady Usnesení Bude schvalován 1. února  
7. prosince 2021 Program a podklady Usnesení Zápis  
23. listopadu 2021 od 16:00 Program a podklady Usnesení Zápis  
2. listopadu 2021 Program a podklady Usnesení Zápis  
12. října 2021 od 16:00 Volba kandidáta na děkana Usnesení Zápis  
5. října 2021 Program a podklady Usnesení Zápis Záznam
14. září 2021 Program a podklady Usnesení Zápis  
15. června 2021
(mimořádné zasedání)
Program a podklady Usnesení Zápis  
1. června 2021 Programpodklady Usnesení Zápis  
11. května 2021 Program a podklady Usnesení Zápis  
6. dubna 2021 Programpodklady Usnesení Zápis  
2. března 2021 Programpodklady  Usnesení Zápis  
2. února 2021 Program a podklady Usnesení Zápis  
12. ledna 2021 Programpodklady Usnesení Zápis  

 

Zápisy z roku 2020 přesunuty do archivu

(pozn. zápis je vždy schvalován na dalším zasedání AS FSV, proto je dodáván se zpožděním)

Výsledky voleb