Akademický senát

O senátu

Postavení a činnost Akademického senátu FSV UK se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy FSV, zejména pak Statutem FSV UKVolebním řádem AS FSV UK a Jednacím řádem AS FSV UK.

AS FSV UK se skládá z dvaceti členů, deset je voleno z řad akademických pracovníků fakulty a deset z řad jejích studentů. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů předsednictva. Funkční období členů senátu je dvouleté. Aktuální funkční období je 1. 2. 2019 - 31. 1. 2021.

AS FSV UK zřizuje pracovní komise, jako stálé komise fungují komise ekonomickálegislativní a studijní, v současné době má AS FSV UK dále sociální komisikomisi pro rozvoj a komisi pro vnější vztahy AS FSV UK

Pokud máte pro senát jakýkoliv podnět, můžete se obrátit na jednotlivé senátory podle jejich příslušnosti k institutům a členství v komisích, případně rovnou na senátní e-mail: senat@fsv.cuni.cz.

 

Tajemnice AS FSV UK

Mgr. Kateřina Vovsová

AKTUALITY ZE SENÁTU

  • Dne 17. 6. 2020 zasedala Ekonomická komise - viz zápis
  • Dne 17. 6. 2020 jednala Legislativní komise - viz zápis
  • Společná dohoda předsedy AS FSV UK a ředitele IMS o čerpání Stipendijního fondu
  • Odpověď předsedy AS UK ohledně univerzitních Principů rozpočtu
  • Odpověď předsedy EK AS UK ohledně univerzitních Principů rozpočtu
  • Odpověď J. M. rektora UK ohledně univerzitních Principů rozpočtu
  • Dne 12. 5. 2020 odeslali předseda AS FSV UK a předsedkyně EK AS FSV UK dopisy ohledně univerzitních Principů rozpočtu J. M. rektorovi UK, předsedovi AS UK a předsedovi EK AS UK

TERMÍNY ZASEDÁNÍ KOMISÍ

  • Studijní komise - 20. 8. 2020 od 16:00, online
  • Ekonomická komise - 27. 8. 2020 od 14:30

 

 

 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ AS FSV UK

Zasedání se konají vždy od 15:00 v místnosti č. H212

1. září 2020     

6. října 2020

3. listopadu 2020

1. prosince 2020

12. ledna 2021

2. února 2021                                                                                    

kalendář kalendář AS FSV UK

                                                              

Program, usnesení a zápisy

Zasedání

Program

Usnesení

Zápis

18. června 2020

(mimořádné zasedání)

Program a podklady Usnesení

bude schvalován 

1. 9. 2020

9. června 2020

(mimořádné zasedání)

Program a podklady Usnesení

Zápis

2. června 2020 Program a podklady Usnesení

Zápis

5. května 2020 Program a podklady Usnesení Zápis
7. dubna 2020 Program a podklady Usnesení

Zápis

3. března 2020 Program a podklady Usnesení

Zápis

4. února 2020 Program a podklady Usnesení

Zápis

13. ledna 2020 Program a podklady Usnesení Zápis

 

Zápisy z roku 2019 přesunuty do archivu

(pozn. zápis je vždy schvalován na dalším zasedání AS FSV, proto je dodáván se zpožděním)

Rozpočtové principy 2019

Výsledky voleb