Akademický senát

O senátu

Postavení a činnost Akademického senátu FSV UK se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy FSV, zejména pak Statutem FSV UKVolebním řádem AS FSV UK a Jednacím řádem AS FSV UK.

AS FSV UK se skládá z dvaceti členů, deset je voleno z řad akademických pracovníků fakulty a deset z řad jejích studentů. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů předsednictva. Funkční období členů senátu je dvouleté. Aktuální funkční období je 1. 2. 2019 - 31. 1. 2021.

AS FSV UK zřizuje pracovní komise, jako stálé komise fungují komise ekonomickálegislativní a studijní, v současné době má AS FSV UK dále sociální komisikomisi pro rozvoj a komisi pro vnější vztahy AS FSV UK

Pokud máte pro senát jakýkoliv podnět, můžete se obrátit na jednotlivé senátory podle jejich příslušnosti k institutům a členství v komisích, případně rovnou na senátní e-mail: senat@fsv.cuni.cz.

 

Tajemnice AS FSV UK

Mgr. Kateřina Vovsová

AKTUALITY ZE SENÁTU

  • Akademický senát FSV UK na začátku svého zasedání dne 12. 1. 2021 uctil minutou ticha památku zesnulého prof. Michala Mejstříka. Svou vzpomínku na pana profesora můžete zanechat veřejně v online kondolenční knize na tomto odkazu. Písemné kondolence je možné adresovat na IES FSV UK.

 

  • Dne 7. 1. 2021 zasedala Studijní komise - viz zápis
  • Dne 7. 1. 2021 zasedala Ekonomická komise - viz zápis
  • Dne 7. 1. 2021 zasedala Legislativní komise - viz zápis
  • Dne 5. 1. 2021 jednalo předsednictvo AS FSV UK - viz zápis
  • Od 1. 11. 2020 vstupuje v účinnost novelizovaný Jednací řád, který mimo jiné umožňuje zasedání formou videokonference

TERMÍNY ZASEDÁNÍ KOMISÍ

  • Sociální komise - 20. 1. 2021 od 13:00
  • Ekonomická komise - 28. 1. 2021 od 14:30

 

 

 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ AS FSV UK

Zasedání se konají vždy od 15:00 v místnosti č. H212

1. září 2020     ✔

6. října 2020    ✔

3. listopadu 2020  ✔

1. prosince 2020  ✔

12. ledna 2021   ✔

2. února 2021                                                                                    

kalendář kalendář AS FSV UK

                                                              

Program, usnesení a zápisy

Zasedání

Program

Usnesení

Zápis

12. ledna 2021 Programpodklady Usnesení bude schvalován
2. 2. 2021
1. prosince 2020 Program a podklady Usnesení Zápis
3. listopadu 2020 Program a podklady Usnesení

Zápis

6. října 2020 Program a podklady Usnesení Zápis
1. září 2020 Program a podklady Usnesení Zápis

18. června 2020

(mimořádné zasedání)

Program a podklady Usnesení

Zápis

9. června 2020

(mimořádné zasedání)

Program a podklady Usnesení

Zápis

2. června 2020 Program a podklady Usnesení

Zápis

5. května 2020 Program a podklady Usnesení Zápis
7. dubna 2020 Program a podklady Usnesení

Zápis

3. března 2020 Program a podklady Usnesení

Zápis

4. února 2020 Program a podklady Usnesení

Zápis

13. ledna 2020 Program a podklady Usnesení Zápis

 

Zápisy z roku 2019 přesunuty do archivu

(pozn. zápis je vždy schvalován na dalším zasedání AS FSV, proto je dodáván se zpožděním)

Výsledky voleb