Akademický senát

O senátu

Postavení a činnost Akademického senátu FSV UK se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy FSV, zejména pak Statutem FSV UKVolebním řádem AS FSV UK a Jednacím řádem AS FSV UK.

AS FSV UK se skládá z dvaceti členů, deset je voleno z řad akademických pracovníků fakulty a deset z řad jejích studentů. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů předsednictva. Funkční období členů senátu je dvouleté. Aktuální funkční období je 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023.

AS FSV UK zřizuje stálé pracovní komise, kterými jsou komise ekonomickálegislativní a studijní, v současné době má AS FSV UK také sociální komisi. Funkční období komisí je shodné s funkčním obdobím členů senátu.

Pokud máte pro senát jakýkoliv podnět, můžete se obrátit na jednotlivé senátory podle jejich příslušnosti k institutům a členství v komisích, případně rovnou na senátní e-mail: senat@fsv.cuni.cz.

 

Tajemnice AS FSV UK

Mgr. Kateřina Vovsová

AKTUALITY ZE SENÁTU

  • dne 28. 6. 2021 rezignoval na mandát člena AS FSV UK Filip Šourek (IMS), novým členem studentské komory se stal Jakub Dolejš (IMS)
  • dne 24. 6. 2021 zasedala Sociální komise, kde byla mj. zvolena novou předsedkyní komise Barbora Součková - viz zápis a příloha

 

 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ KOMISÍ

  • Studijní komise - 10. 9. 2021 od 13:00

TERMÍNY ZASEDÁNÍ AS FSV UK

Zasedání se konají vždy od 15:00 v místnosti č. H212 nebo online (dle epidemické situace)

 

14. září 2021

5. října 2021

12. října 2021 - volba kandidáta na funkci děkana/děkanky FSV UK                    

2. listopadu 2021

7. prosince 2021

11. ledna 2022

1. února 2022                                                       

 

 

kalendář kalendář AS FSV UK

 

 

                                                              

Program, usnesení a zápisy

Zasedání

Program

Usnesení

Zápis

15. června 2021
(mimořádné zasedání)
Program a podklady Usnesení bude schvalován
14. 9. 2021
1. června 2021 Programpodklady Usnesení Zápis
11. května 2021 Program a podklady Usnesení Zápis
6. dubna 2021 Programpodklady Usnesení Zápis
2. března 2021 Programpodklady  Usnesení Zápis
2. února 2021 Program a podklady Usnesení Zápis
12. ledna 2021 Programpodklady Usnesení Zápis

 

Zápisy z roku 2020 přesunuty do archivu

(pozn. zápis je vždy schvalován na dalším zasedání AS FSV, proto je dodáván se zpožděním)

Výsledky voleb