Akademický senát

O senátu

Postavení a činnost Akademického senátu FSV UK se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy FSV, zejména pak Statutem FSV UKVolebním řádem AS FSV UK a Jednacím řádem AS FSV UK.

AS FSV UK se skládá z dvaceti členů, deset je voleno z řad akademických pracovníků fakulty a deset z řad jejích studentů. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů předsednictva. Funkční období členů senátu je dvouleté. Aktuální funkční období je 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023.

AS FSV UK zřizuje stálé pracovní komise, kterými jsou komise ekonomickálegislativní a studijní, v současné době má AS FSV UK také sociální komisi. Funkční období komisí je shodné s funkčním obdobím členů senátu.

Pokud máte pro senát jakýkoliv podnět, můžete se obrátit na jednotlivé senátory podle jejich příslušnosti k institutům a členství v komisích, případně rovnou na senátní e-mail: senat@fsv.cuni.cz.

 

Tajemnice AS FSV UK

Mgr. Tereza Volfová

AKTUALITY ZE SENÁTU

 

  • dne 2. 12. jednala Studijní komise - viz zápis
  • dne 29. 11. se sešla Sociální komise - viz zápis
  • dne 28. 11. jednalo Předsednictvo - viz zápis
  • dne 1. 12. zasedala Legislativní komise - viz zápis

TERMÍNY ZASEDÁNÍ KOMISÍ

  • Legislativní komise - vždy ve čtvrtek před zasedáním pléna AS FSV UK od 16:00 online 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ AS FSV UK

Zasedání se konají zpravidla od 15:00 v místnosti č. H212 

17. května 2022  

14. června 2022  

13. září 2022 

11. října 2022 

8. listopadu 2022 

6. prosince 2022 

10. ledna 2023

7. února 2023

 

 

kalendář kalendář AS FSV UK

 

 

                                                              

Program, usnesení a zápisy

Zasedání

Program

Usnesení

Zápis

Záznam
zasedání
6. prosince 2022 Program a podklady Usnesení Bude schvalován 10. 1.   
8. listopadu 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  
11. října 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  
13. září 2022 od 16:00 Program a podklady Usnesení Zápis  
14. června 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  
17. května 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  
5. dubna 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  
1. března 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  
1. února 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  
11. ledna 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  
7. prosince 2021 Program a podklady Usnesení Zápis  
23. listopadu 2021 od 16:00 Program a podklady Usnesení Zápis  
2. listopadu 2021 Program a podklady Usnesení Zápis  
12. října 2021 od 16:00 Volba kandidáta na děkana Usnesení Zápis  
5. října 2021 Program a podklady Usnesení Zápis Záznam
14. září 2021 Program a podklady Usnesení Zápis  
15. června 2021
(mimořádné zasedání)
Program a podklady Usnesení Zápis  
1. června 2021 Programpodklady Usnesení Zápis  
11. května 2021 Program a podklady Usnesení Zápis  
6. dubna 2021 Programpodklady Usnesení Zápis  
2. března 2021 Programpodklady  Usnesení Zápis  
2. února 2021 Program a podklady Usnesení Zápis  
12. ledna 2021 Programpodklady Usnesení Zápis  

 

Zápisy z roku 2020 přesunuty do archivu

(pozn. zápis je vždy schvalován na dalším zasedání AS FSV, proto je dodáván se zpožděním)

Výsledky voleb