Akademický senát

O senátu

Postavení a činnost Akademického senátu FSV UK se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy FSV, zejména pak Statutem FSV UKVolebním řádem AS FSV UK a Jednacím řádem AS FSV UK.

AS FSV UK se skládá z dvaceti členů, deset je voleno z řad akademických pracovníků fakulty a deset z řad jejích studentů. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů předsednictva. Funkční období členů senátu je dvouleté. Aktuální funkční období je 1. 2. 2023 – 31. 1. 2025.

AS FSV UK zřizuje stálé pracovní komise, kterými jsou komise ekonomickálegislativní a studijní, v současné době má AS FSV UK také sociální komisi a komisi pro rozvoj. Funkční období komisí je shodné s funkčním obdobím členů senátu.

Pokud máte pro senát jakýkoliv podnět, můžete se obrátit na jednotlivé senátory podle jejich příslušnosti k institutům a členství v komisích, případně rovnou na senátní e-mail: senat@fsv.cuni.cz.

 

Tajemník AS FSV UK

Mgr. Jan Křovák

AKTUALITY ZE SENÁTU

 

  • dne 8. 9. jednala Komise pro rozvoj - viz zápis
  • dne 7. 9. jednala Studijní komise - viz zápis
  • dne 6. 9. jednala Legislativní komise - viz zápis
  • dne 5. 9. jednalo Předsednictvo - viz zápis
  • dne 8. 6. jednala Ekonomická komise - viz zápis
  • dne 15. 5. jednala Sociální komise - viz zápis

TERMÍNY ZASEDÁNÍ KOMISÍ

-

TERMÍNY ZASEDÁNÍ AS FSV UK

Zasedání se konají zpravidla od 15:00 v místnosti č. H212 

10. ledna 2023 

14. února 2023 

14. března 2023 

11. dubna 2023 

16. května 2023 

13. června 2023 

12. září 2023 

3. října 2023

7. listopadu 2023

5. prosince 2023

9. ledna 2024

6. února 2024

 

 

kalendář kalendář AS FSV UK

 

 

                                                              

Program, usnesení a zápisy

Zasedání

Program

Usnesení

Zápis

Záznam
zasedání
3. října 2023 Program a podklady      
12. září 2023 Program a podklady Usnesení Bude schvalován 3. října  
13. června 2023 Program a podklady Usnesení Zápis  
16. května 2023 Program a podklady Usnesení Zápis  
11. dubna 2023 Program a podklady Usnesení Zápis  
14. března 2023 Program a podklady Usnesení Zápis  

Mimořádné hlasování per rollam (22. 2. - 1. 3. 2023)

Podklady Usnesení Zápis  
14. února 2023 Program a podklady Usnesení Zápis  
10. ledna 2023 Program a podklady Usnesení Zápis  
6. prosince 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  
8. listopadu 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  
11. října 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  
13. září 2022 od 16:00 Program a podklady Usnesení Zápis  
14. června 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  
17. května 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  
5. dubna 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  
1. března 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  
1. února 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  
11. ledna 2022 Program a podklady Usnesení Zápis  

Zápisy a usnesení z roku 2021 a dalších let přesunuty do archivu

(pozn. zápis je vždy schvalován na dalším zasedání AS FSV UK, proto je dodáván se zpožděním)

Výsledky voleb