Akademický senát

O senátu

Postavení a činnost Akademického senátu FSV UK se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy FSV, zejména pak Statutem FSV UKVolebním řádem AS FSV UK a Jednacím řádem AS FSV UK.

AS FSV UK se skládá z dvaceti členů, deset je voleno z řad akademických pracovníků fakulty a deset z řad jejích studentů. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů předsednictva. Funkční období členů senátu je dvouleté. Aktuální funkční období je 1. 2. 2019 - 31. 1. 2021.

AS FSV UK zřizuje pracovní komise, jako stálé komise fungují komise ekonomickálegislativní a studijní, v současné době má AS FSV UK dále sociální komisikomisi pro rozvoj a komisi pro vnější vztahy AS FSV UK

Pokud máte pro senát jakýkoliv podnět, můžete se obrátit na jednotlivé senátory podle jejich příslušnosti k institutům a členství v komisích, případně rovnou na senátní e-mail: senat@fsv.cuni.cz.

 

Tajemnice AS FSV UK

Mgr. Kateřina Vovsová

AKTUALITY ZE SENÁTU

 • Dne 28. 2. 2020 zasedala Studijní komise - viz zápis
 • Dne 27. 2. 2020 zasedala Ekonomická komise - viz zápis
 • Dne 26. 2. 2020 zasedala Legislativní komise - viz zápis
 • Odpověď předsedy AS FSV UK na dopis advokáta JUDr. Vališe
 • Dopis advokáta JUDr. Petra Vališe předsedovi AS FSV UK
 • Byl vyvěšen zápis z jednání předsednictva AS FSV UK ze dne 24. 2. 2020
 • Odpověď Jana Ludvíka na dopis předsedy AS FSV UK
 • Dopis předsedy AS FSV UK J. M. rektorovi UK
 • Dopis předsedy AS FSV UK předsedovi Akademického senátu UK
 • Dopis předsedy AS FSV UK zástupcům FSV UK v Akademickém senátu UK
 • Dopis předsedy AS FSV UK společníkům SBP, s. r. o. (dnes MC&A, s. r. o.)
 • Odpověď předsedy AS FSV UK předsedovi KOR VOS UK
 • Dopis předsedy KOR VOS UK předsedovi AS FSV UK

TERMÍNY ZASEDÁNÍ KOMISÍ

 • Ekonomická komise - 2. 4. 2020 od 14:30, Hollar, 212
 • Legislativní komise - 6. 4. 2020 od 9:00, Hollar, 20

 

 

 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ AS FSV UK v letním semestru ak. roku 2019/2020

Zasedání se konají vždy od 15:00 v místnosti č. H212

3. března 2020

7. dubna 2020                                                                                 

5. května 2020

2. června 2020                                                                                               

kalendář kalendář AS FSV UK

                                                              

Program, usnesení a zápisy

Zasedání

Program

Usnesení

Zápis

3. března 2020 Program a podklady    
4. února 2020 Program a podklady Usnesení

bude schvalován

3. 3. 2020

13. ledna 2020 Program a podklady Usnesení Zápis

 

Zápisy z roku 2019 přesunuty do archivu

(pozn. zápis je vždy schvalován na dalším zasedání AS FSV, proto je dodáván se zpožděním)

Rozpočtové principy 2019

Výsledky voleb