Akademický senát

O senátu

Postavení a činnost Akademického senátu FSV UK se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy FSV, zejména pak Statutem FSV UKVolebním řádem AS FSV UK a Jednacím řádem AS FSV UK.

AS FSV UK se skládá z dvaceti členů, deset je voleno z řad akademických pracovníků fakulty a deset z řad jejích studentů. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů předsednictva. Funkční období členů senátu je dvouleté. Aktuální funkční období je 1. 2. 2019 - 31. 1. 2021.

AS FSV UK zřizuje pracovní komise, jako stálé komise fungují komise ekonomickálegislativní a studijní, v současné době má AS FSV UK dále sociální komisikomisi pro rozvoj a komisi pro vnější vztahy AS FSV UK

Pokud máte pro senát jakýkoliv podnět, můžete se obrátit na jednotlivé senátory podle jejich příslušnosti k institutům a členství v komisích, případně rovnou na senátní e-mail: senat@fsv.cuni.cz.

 

Tajemnice AS FSV UK

Mgr. Kateřina Vovsová

Volby do Akademického senátu FSV UK

AS FSV UK vyhlašuje elektronické volby do Akademického senátu FSV UK pro funkční období 2021-2023, které se uskuteční 24. a 25. listopadu 2020.

 

Více informací zde.

AKTUALITY ZE SENÁTU

  • Od 1. 11. 2020 vstupuje v účinnost novelizovaný Jednací řád, který mimo jiné umožňuje zasedání formou videokonference
  • Dne 29. 10. 2020 jednala Legislativní komise - viz zápis
  • V pondělí 26. 10. 2020 zasedalo předsednictvo AS FSV UK - viz zápis
  • Dne 20. 10. 2020 zasedala Komise pro vnější vztahy AS FSV UK - viz zápis
  • Dopis předsedy AS FSV UK volební komisi
  • Společná dohoda předsedy AS FSV UK a ředitele IMS o čerpání Stipendijního fondu

TERMÍNY ZASEDÁNÍ KOMISÍ

  • Studijní komise - 29. 10. 2020 od 16:00
  • Sociální komise - 30. 10. 2020 od 14:00
  • Ekonomická komise - 26. 11. 2020 od 14:30

 

 

 

Zasedání AS FSV UK dne 3. listopadu 2020

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v ČR rozhodlo předsednictvo AS FSV UK svolat řádné zasedání AS FSV UK dne 3. listopadu 2020 formou videokonference.

Zasedání se uskuteční prostřednictvím platformy Zoom na tomto odkaze:

https://cesnet.zoom.us/j/92001755024?pwd=S3krdlkxQlFyZHFBQW5MeTJKV09Ndz09

Meeting ID: 920 0175 5024

 

Z technických důvodů není online zasedání volně přístupné veřejnosti, ale zájemci mimo okruh standardních účastníků mohou nejdéle do 12:00 dne 3. 11. 2020 informovat o svém záměru účastnit se zasedání předsedu AS FSV UK prostřednictvím e-mailu senat@fsv.cuni.cz, který jim sdělí heslo pro přístup.

TERMÍNY ZASEDÁNÍ AS FSV UK

Zasedání se konají vždy od 15:00 v místnosti č. H212

1. září 2020     ✔

6. října 2020    ✔

3. listopadu 2020

1. prosince 2020

12. ledna 2021

2. února 2021                                                                                    

kalendář kalendář AS FSV UK

                                                              

Program, usnesení a zápisy

Zasedání

Program

Usnesení

Zápis

3. listopadu 2020 Program a podklady    
6. října 2020 Program a podklady Usnesení  
1. září 2020 Program a podklady Usnesení Zápis

18. června 2020

(mimořádné zasedání)

Program a podklady Usnesení

Zápis

9. června 2020

(mimořádné zasedání)

Program a podklady Usnesení

Zápis

2. června 2020 Program a podklady Usnesení

Zápis

5. května 2020 Program a podklady Usnesení Zápis
7. dubna 2020 Program a podklady Usnesení

Zápis

3. března 2020 Program a podklady Usnesení

Zápis

4. února 2020 Program a podklady Usnesení

Zápis

13. ledna 2020 Program a podklady Usnesení Zápis

 

Zápisy z roku 2019 přesunuty do archivu

(pozn. zápis je vždy schvalován na dalším zasedání AS FSV, proto je dodáván se zpožděním)

Rozpočtové principy 2019

Výsledky voleb