Komise pro etiku ve výzkumu

Komise pro etiku ve výzkumu

Smyslem Komise pro etiku ve výzkumu je podpora výzkumníků a výzkumnic při konzultaci a schvalování etických aspektů návrhů výzkumných projektů, jejichž hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem je Fakulta sociálních věd UK, a zvyšování znalosti etických standardů výzkumu a jejich respektování.

Máte-li zájem o odbornou konzultaci, obraťte se na člena/členku Komise; (a) z vašeho institutu, nebo (b) se zkušeností v oblasti, kterou chcete konzultovat (např. projekt pro konkrétní grantovou soutěž, výzkum se specifickou ohroženou skupinou apod.). 

Pokud potřebujete oficiální vyjádření Komise pro etiku ve výzkumu, vyplňte Online etický formulář (v přípravě).

Základní organizační a časový rámec práce komise stanovuje Statut Komise pro etiku ve výzkumu, komise se nicméně snaží vyjít výzkumníkům a výzkumnicím v termínech projednávání maximálně vstříc.

Členové komise

Markéta Supa - předsedkyně komise

Ondřej Klípa - zástupce předsedkyně

Eva Hejzlarová - členka

Petr Janský - člen

Emil Aslan (Souleimanov) - člen

Eva Horníčková - organizační podpora

Online formulář

Termíny zasedání

Komise se v současné době schází operativně dle potřeby.

Žádosti k projednání zasílejte prosím zástupci institutu v komisi.

Zápisy z jednání Komise pro etiku ve výzkumu FSV UK

Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy