Komise pro etiku ve výzkumu

Komise pro etiku ve výzkumu

Smyslem Komise pro etiku ve výzkumu je podpora výzkumníků a výzkumnic při konzultaci a schvalování etických aspektů návrhů výzkumných projektů, jejichž hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem je Fakulta sociálních věd UK, a zvyšování znalosti etických standardů výzkumu a jejich respektování.

Máte-li zájem o vyjádření Komise pro etiku ve výzkumu, doporučujeme vyplnit Online Ethics Checklist (v přípravě), případně se domluvit na konzultaci s některým ze členek a členů komise. Důvodem může být například požadavek grantové komise, odborného časopisu nebo Váš vlastní zájem o konzultaci ohledně etických aspektů plánovaného výzkumu. Základní organizační a časový rámec práce komise stanovuje Statut Komise pro etiku ve výzkumu, komise se nicméně snaží vyjít výzkumníkům a výzkumnicím v termínech projednávání maximálně vstříc. Chceme pro Vás být opravdovou podporou, nikoliv další administrativní zátěží. 

Předsedkyní Komise pro etiku ve výzkumu je Mgr. Markéta Supa, Ph.D., MA, PGCE, která pracuje na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Zkoumá roli médií a digitálních technologií v životě dětí a dospívajících v mezinárodním kontextu. Zaměřuje se na participační, kvalitativní a smíšený výzkum s důrazem na inovaci (např. kreativní metody, Q metodologie). Má zkušenost s grantovými žádostmi na úrovni instituce (GA UK, Primus) a v národních (TA ČR, GA ČR) a mezinárodních (Horizon, Erasmus+, COST, JIP) soutěžích.

Řadovými členkami a členy jsou:

Doc. Emil Aslan (Souleimanov), Ph.D., který pracuje na Institutu politologických studií, kde se věnuje především mikrosociologii iregulerních ozbrojených konfliktů i skupin s akcentem na teroristické a povstalecké organizace. Má zkušenosti s aplikováním kvalitativních metod, zejména etnografie a hloubkových interview. V minulosti (spolu)získal četné vědecko-výzkumné granty poskytnuté mj. GA ČR, MZV ČR, NATO aj. V současnosti je spoluřešitelem grantu UK UNCE, TA ČR aj. 

Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D., která pracuje na Institutu sociologických studií a aktuálně se výzkumně věnuje kontroverzi stran domácích porodů v České republice. Jejími dlouhodobými výzkumnými zájmy jsou policy design a sociální politika na lokální úrovni. Má zkušenosti s uplatňováním feministické metodologie a etiky, která je obecně uplatnitelná u marginalizovaných skupin; co do projektových žádostí má zkušenosti s tituly GA UK, GA ČR a FWF.

Doc. Petr Janský, Ph.D., který pracuje na Institutu ekonomických studií, kde je vedoucí katedry evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky. Ve svém výzkumu se věnuje veřejným financím, daním a nerovnosti. Má zkušenosti s aplikováním kvantitativních metod, využíváním různých datových zdrojů i s řízením evropských projektů. Má zkušenost s grantovými žádostmi na úrovni instituce (GAUK, Primus) a v národních (TA ČR, GA ČR) a mezinárodních (Horizon, ERC, COST) soutěžích.

Mgr. Ondřej Klípa Ph.D., který pracuje na Institutu mezinárodních studií a věnuje se výzkumu etnických menšin a migrace, a to zejména v poválečné historii střední a východní Evropy. Má zkušenosti s výzkumem orálně-historickou metodou a s využitím "pamětníků" ve vědeckých i popularizačních projektech. Byl/je zapojen jako člen řešitelského týmu či hlavní řešitel v projektech podpořených univerzitou (UNCE) a GA ČR, stejně jako zahraničními donory (VolskwagenStiftung, Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg).

Činnost a jednání komise organizačně zajišťuje Mgr. Eva Horníčková z oddělení vědy.

Nejbližší termíny zasedání

19. listopadu 2019

7. ledna 2020

Zápisy z jednání Komise pro etiku ve výzkumu FSV UK

Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy