Komise pro etiku ve výzkumu

Komise pro etiku ve výzkumu

Smyslem Komise pro etiku ve výzkumu je podpora výzkumníků a výzkumnic při konzultaci a schvalování etických aspektů návrhů výzkumných projektů, jejichž hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem je Fakulta sociálních věd UK, a zvyšování znalosti etických standardů výzkumu a jejich respektování.

Máte-li zájem o odbornou konzultaci, obraťte se na člena/členku Komise; (a) z vašeho institutu, nebo (b) se zkušeností v oblasti, kterou chcete konzultovat (např. projekt pro konkrétní grantovou soutěž, výzkum se specifickou ohroženou skupinou apod.). 

Pokud potřebujete oficiální vyjádření Komise pro etiku ve výzkumu, vyplňte Online etický formulář.

Základní organizační a časový rámec práce komise stanovuje Statut Komise pro etiku ve výzkumu, komise se nicméně snaží vyjít výzkumníkům a výzkumnicím v termínech projednávání maximálně vstříc.

Členové komise

Ondřej Klípa - předseda

Eva Hejzlarová - členka

Petr Janský - člen

Emil Aslan (Souleimanov) - člen

Eva Horníčková - organizační podpora

konzultanti za IKSŽ - Jana Rosenfeldová, Marek Vranka

Online formulář

Ochrana osobních údajů

Termíny zasedání

Komise se v současné době schází operativně dle potřeby.

Žádosti k projednání zasílejte prosím zástupci institutu v komisi.

Zápisy z jednání Komise pro etiku ve výzkumu FSV UK

Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy