Kolegium děkana

Kolegium děkana

Kolegium je stálým poradním orgánem děkana. Kolegium se schází zpravidla každé dva týdny, aby projednalo aktuální otázky fungování fakulty.

Složení kolegia děkana FSV UK

 

Proděkan pro akreditace a kvalitu studia PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání

doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj PhDr. David Emler, Ph.D.
Proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Proděkanka pro vnější vztahy PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
Proděkanka pro studijní záležitosti PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 
Proděkan pro elektronizaci Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkana prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Člen kolegia děkana pro projekt Modernizace a rozšíření
prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice
Mgr. Tomáš Gec
Tajemník fakulty Ing. Ondřej Blažek
Předsedkyně Akademického senátu FSV UK Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

Rozšířené kolegium děkana

Rozšířené kolegium je jedním ze stálých poradních orgánů děkana.

Složení rozšířeného kolegia děkana FSV UK

Členy rozšířeného kolegia děkana jsou všichni členové kolegia a dále:

Ředitel Institutu ekonomických studií doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
Ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Ředitel Institutu mezinárodních studií doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Ředitel Institutu politologických studií PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
Ředitel Institutu sociologických studií PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Vedoucí Centra jazykové přípravy Mgr. Lucie Poslušná
Vedoucí Centra vědeckých informací PhDr. Irena Prázová, Ph.D.
Místopředseda Akademického senátu FSV UK Jan Volenec
Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

Členka kolegia rektorky pro 4EU+ prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Předsedkyně odborové organizace  Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D.
Koordinátor Studentských akcí FSV UK Bc. Marek Boňko