Lidé na fakultě

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra evropských studií
  • Kolegium děkana

E-mail: kasakova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 205

Místnost: č. H203, Smetanovo nábřeží 6