PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

Působiště:

  • Kolegium děkana
  • Rozšířené kolegium děkana
  • Katedra evropských studií
  • Fakulta sociálních věd

E-mail: zuzana.kasakova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 265

Místnost: č. C326, Jinonice, budova C , č. H203, Smetanovo nábřeží 6

ORCID ID: 0000-0003-0429-4918

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_ucitel_macro.php?skr=2018&sem=2&fak=11230&ustav_mode=text&ustav=23-KZS&ucitel=00472&zobraz=Zobraz

od 2018 Zvyšování personálního zastoupení České republiky v mezinárodních organizacích (TA ČR, hlavní řešitelka) červen 2018–únor 2019 Výzkum v oblasti vztahu obyvatel ČR k Evropské unii včetně jeho implikací pro komunikační strategie vlády ČR směrem k občanům ČR (TA ČR, hlavní řešitelka) 2017 Commemorating the 70 th Anniversary of the Marshall Plan: Past and Current Challenges of the Transatlantic Alliance (U.S. Embassy Small Grant, hlavní řešitelka) 2016-2017 Prosazování národního zájmu v evropských politikách (TA ČR, členka řešitelského týmu) 2014-2016 Role kolektivní paměti v transatlantických vztazích po skončení studené války (GA ČR, členka řešitelského týmu) 2014-2016 PADEMIA – Parliamentary Democracy in Europe (Evropská komise, členka řešitelského týmu) 2013-2014 Možnosti České republiky v rozhodovacích procesech v Evropském parlamentu (TA ČR a MZV ČR, hlavní řešitelka) 2012-2015 PEGASUS – příprava integrovaného doktorského studijního programu v oblasti evropských studií (Evropská komise, Erasmus, členka řešitelského týmu)

Geografická oblast: Spojené království, Evropská unie. Zaměření: Politický a historický vývoj Spojeného království s důrazem na vývoj ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku, devoluce, vztah Spojeného králvoství k EU, vztah ČR k EU, Evropský parlament, regionalismus, nacionalismus „národů bez státu“, regionální politika EU.