Lidé na fakultě

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

e-mail: kasakova@fsv.cuni.cz

telefon: +420 222 112 205

místnost: č. H203, Smetanovo nábřeží 6