Lidé na fakultě

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

Působiště:

 • Katedra evropských studií
 • Kolegium děkana

E-mail: kasakova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 299

Místnost: č. H203, Smetanovo nábřeží 6

 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Czech Republic : access to information relating to EU structural funds and implementation system in Czech Republic. 2008.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Velká Británie a EU : váhavý člen i efektivní administrátor. 2007.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii : europeizace vybraných zemí EU. 2007.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., SNP a otázka skotské nezávislosti. 2006.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Skotská devoluce ? tradiční, nebo moderní fenomén v britské politice? . 2005.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Francouzská zahraniční kulturní politika. 2005.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Spojené království Velké Británie a Severního Irska. 2006.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Vznik skotského parlamentu - konec procesu devoluce?. 2005.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., The Czech Republic and cohesion policy. 2005.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Fragmentation and coexistence of leitbilder in the Czech Republic. 2011.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Tony Blair a devoluce: vývoj skotských autonomních institucí za vlády New Labour v letech 1997-2007. 2010.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., The Czech Republic, an Uncomprehending and Difficult Partner?. 2012.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Velká Británie v české zahraniční politice. 2012.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Save Public Assets. 2006.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Role of EU Regions in the Context of Lisbon Treaty: Case study - Czech Republic. 2008.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Lisabonská strategie-klíčový pojem nové generace strukturálních fondů. 2007.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Future Prospects of Scotland. 2009.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Velká Británie v české zahraniční politice. 2013.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva. 2013.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Velká Británie v české zahraniční politice. 2014.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Možnosti České republiky v rozhodovacích procesech v Evropském parlamentu. 2014.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Evropský parlament. 2014.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Kohezní politika v novém programovém období - zkušenosti a výzvy. Shrnuti a doporučení vyplývající z diskuse u kulatého stolu, který se konal v rámci Národního konventu o EU 11. prosince 2014. 2015.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Kohezní politika v novém programovém období - zkušenosti a výzvy. Podkladový materiál pro kulatý stůl v rámci Národního konventu. 2014.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Skotsko a otázka nezávislosti. 2014.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Great Britain in Czech Foreign Policy. 2015.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Ve správnou chvíli na správném místě: Prosazování zájmů České republiky v Evropském parlamentu. 2016.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Evropská unie a její postavení v globálním světě. 2017.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Commemorating the 70th Anniversary of the Marshall Plan: Past and Current Challenges of the Transatlantic Alliance. 2017.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Podkladový materiál pro kulatý stůl v rámci Národního konventu o EU: Střednědobá revize Víceletého finančního rámce, finanční plánování EU po roce 2020 a princip European Added Value. 2016.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Střednědobá revize Víceletého finančního rámce, finanční plánování EU po roce 2020 a princip European Added Value. Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 14. října 2016. 2016.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Velká Británie v české zahraniční politice. 2016.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Prosazování českého zájmu v evropských politikách. 2017.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Brexit : Výzvy pro Evropskou unii a Spojené království. 2017.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Metodika prosazování českých zájmů v evropských politikách. 2017.
 • PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., Podkladový materiál pro kulatý stůl v rámci Národního konventu o EU: Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty. 2018.