Výuka jazyků

Centrum jazykové přípravy

Výuka je zaměřena na rozvíjení schopnosti komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru. Jazyk si studenti vybírají přednostně podle požadavků svého studijního plánu.

Centrum vyučuje tyto jazyky:

angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu, italštinu a češtinu pro cizince.

Podrobné informace o CJP a studiu cizích jazyků na FSV UK naleznete na liště vlevo v sekci Výuka jazyků.

Prosíme, sledujte aktuality dole na stránce.

Důležitá upozornění

TÝDENNÍ INTENZIVNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY

FRANCOUZŠTINY, ITALŠTINY a NĚMČINY, v nichž si můžete před začátkem akademického roku zopakovat a upevnit základy daného jazyka, a lépe se tak připravit na vstupní test do kurzů obecné francouzštiny (JLB035), obecné italštiny (JLB037) a obecné němčiny (JLB033). Úspěšné absolvování vstupního testu je podmínkou k zápisu do těchto předmětů.

Všechny tři kurzy se budou konat před zahájením akademického roku od 17. 9. do 21. 9. 2018 v Jinonicích (francouzština a němčina) a v Hollaru (italština).

Kurzy hradí CJP, pro studenty jsou zdarma.  Počet míst je omezen (min. 8, max. 25 studentů na kurz). V případě zájmu se můžete přihlásit na adrese milena.dundrova@fsv.cuni.cz (zájemci o francouzštinu), pavla.privoznikova@fsv.cuni.cz (zájemci o italštinu) a dagmar.krenkova@fsv.cuni.cz (zájemci o němčinu).

Prostudujte si prosím pečlivě informace k zvolenému kurzu:

Modul francouzstina.docx

Modul italstina.docx

Modul nemcina.docx

 

HODNOCENÍ KURZŮ ZA LETNÍ SEMESTR 2017

Hodnocení kurzů bude probíhat v termínu od 4. 6. 2018  do 22 6. 2018, na webové adrese http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz , studenti se ověřují pomocí CAS.

Evaluace bude probíhat opět v nové aplikaci. Popis hlavních změn najdou studenti po přihlášení přímo v aplikaci. Manuál lze najít na odkazu http://bit.ly/faqevaluace

Průvodní dopis pana proděkana v češtině i angličtině, http://bit.ly/ls2017evaluaceprodekan

Aplikace je hostovaná na Filosofické fakultě proto je v odkazu ff.cuni.cz

Studenti budou s informací o hodnocení výuky obesláni prostřednictvím SIS.

Kontakt

Adresa: 

Centrum jazykové přípravy FSV UK

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1

 

V Hollaru nás najdete v pracovně č. 116, Opletalově ul. v pracovně č. 312 a v Jinonicích v budově B, pracovně č. 3004. 

 

Telefon do Hollaru: +420 222 112 215

Telefon do Opletalovy: +420 222 112 308

Telefon do Jinonic: +420 251 080 207

Lidé

vedoucí: PhDr. Veronika Mistrová

zástupkyně vedoucí: Mgr. Kamila Panešová

tajemnice: Mgr. Lucie Poslušná

sekretariát: Irena Venyšová

Počet studentů v akademickém roce 2016/2017

2573

v 64 kurzech

Výuku zajišťovalo

24

vyučujících, z toho 8 externistů

Aktuality