Výuka jazyků

Výuka jazyků

Centrum jazykové přípravy (CJP) vyučuje angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu, italštinu a češtinu pro cizince. Jazyk si studenti vybírají přednostně podle požadavků svého studijního plánu. Výuka je zaměřena na rozvíjení schopnosti komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru.