Výuka jazyků

Centrum jazykové přípravy

Výuka jazyků je zaměřena na rozvíjení schopnosti komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru. Jazyk si studenti vybírají přednostně podle požadavků svého studijního plánu.

Centrum jazykové přípravy vyučuje tyto jazyky:

  • ​​​​​​angličtinu
  • němčinu
  • francouzštinu
  • španělštinu
  • ruštinu
  • italštinu
  • češtinu pro cizince

Důležitá upozornění

Ve čtvrtek 12. 9. ze zdravotních důvodů odpadají konzultační hodiny Mgr. Aleny Proškové.

__________________________________________________________________________

Rozřazovací a vstupní testy do jazykových kurzů

V některých kurzech jazykového centra se před začátkem výuky píše rozřazovací test. Sledujte prosím informace v SIS u příslušných kurzů a na našem webu.

Rozřazovací testy před začátkem semestru:
19. 9. Angličtina pro IMS I (je nutné se zapsat do předmětu JLB107, zápis od 16. 9.)
23. 9. Angličtina pro sociology I (je nutné se zapsat do předmětu JLB099, zápis od 16. 9.)
30. 9. Angličtina pro politology I (je nutné se zapsat do předmětu JLB106, zápis od 16. 9.)
30. 9. Němčina odborná I (v 8.30, 9.30 a 10.30 v učebně J3014 v Jinonicích, není třeba se předem hlásit)
30. 9. Španělština I a Španělština odborná I (v 8:00, 9:15, 10:30, 11:45 a 13:00 hod. v učebně H12 v Hollaru, není třeba se předem hlásit)
30. 9. Francouzština I (v 8:30, 9:30, 10.30 a 11.30 v učebně J3018 v Jinonicích, není třeba se předem hlásit)
30. 9. Ruština obecná I, Ruština odborná nižší I i vyšší I (od 9.15 do 11.30 v učebně č. 13 v Hollaru, není třeba se předem hlásit)
3.10. Francouzština odborná I (od 14.00, 15.00 a 16.00 v učebně 3017 v Jinonicích, není třeba se předem hlásit)
11. 10. Ruština obecná I, Ruština odborná nižší I i vyšší I (od 9.30 do 11.30 v učebně č. 115 v Hollaru, není třeba se předem hlásit)

________________________________________________________________________________________________________________________

Centrum jazykové přípravy nabízí týdenní intenzivní kurzy francouzštiny a němčiny, v nichž si můžete zopakovat a upevnit základy daného jazyka a lépe se tak připravit na vstupní test do kurzů obecné francouzštiny (JLB035) a obecné němčiny (JLB033). Úspěšné absolvování vstupního testu je podmínkou k zápisu do těchto předmětů.

Oba kurzy se budou konat před zahájením akademického roku v Jinonicích, němčina v termínu 16. – 20. 9. 2019 a francouzština v termínu 23. – 27. 9. 2019.

Kurzy hradí CJP, pro studenty jsou zdarma. Počet míst je omezen. V případě zájmu se můžete přihlásit na adrese milena.dundrova@fsv.cuni.cz (zájemci o francouzštinu) a dagmar.krenkova@fsv.cuni.cz (zájemci o němčinu).

Prostudujte si prosím nejdříve pečlivě informace k zvolenému kurzu:

Modul francouzština 

Modul němčina

_______________________________________________________________________________________________

Podrobné informace o výuce jazyků v akademickém roce 2019/2020 najdete zde

LIDÉ

vedoucí: Mgr. Lucie Poslušná

zástupkyně vedoucí: Mgr. Kamila Panešová

tajemnice: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.

sekretariát: Irena Venyšová

Kontakt

Adresa

Centrum jazykové přípravy FSV UK

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1

V budově Hollar nás najdete v pracovně č. 116, v Opletalově ul. v pracovně č. 312 a v Jinonicích v budově B, pracovně č. 3004. 

 

Email

cjp@fsv.cuni.cz

(pro potvrzení o jazykové úrovni při výjezdu na stáž prosím kontaktujte přímo vyučujícího daného jazyka/angličtiny pro příslušný obor, viz Kde nás najdete a Uznávání zkoušek)

Telefon

Budova Hollar: +420 222 112 215

Budova Opletalova: +420 222 112 308

Kampus Jinonice: +420 251 080 207

Aktuality