Výuka jazyků

Centrum jazykové přípravy

Výuka jazyků je zaměřena na rozvíjení schopnosti komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru. Jazyk si studenti vybírají přednostně podle požadavků svého studijního plánu.

Centrum jazykové přípravy vyučuje tyto jazyky:

  • ​​​​​​angličtinu
  • němčinu
  • francouzštinu
  • španělštinu
  • ruštinu
  • italštinu
  • češtinu pro cizince

Důležitá upozornění

Centrum jazykové přípravy nabízí týdenní intenzivní kurzy francouzštiny a němčiny, v nichž si můžete zopakovat a upevnit základy daného jazyka a lépe se tak připravit na vstupní test do kurzů obecné francouzštiny (JLB035) a obecné němčiny (JLB033). Úspěšné absolvování vstupního testu je podmínkou k zápisu do těchto předmětů.

Oba kurzy se budou konat před zahájením akademického roku v Jinonicích, němčina v termínu 16. – 20. 9. 2019 a francouzština v termínu 23. – 27. 9. 2019.

Kurzy hradí CJP, pro studenty jsou zdarma. Počet míst je omezen. V případě zájmu se můžete přihlásit na adrese milena.dundrova@fsv.cuni.cz (zájemci o francouzštinu) a dagmar.krenkova@fsv.cuni.cz (zájemci o němčinu).

Prostudujte si prosím nejdříve pečlivě informace k zvolenému kurzu:

Modul francouzština 

Modul němčina

_______________________________________________________________________________________________

Podrobné informace o výuce jazyků v akademickém roce 2019/2020 najdete zde

LIDÉ

vedoucí: Mgr. Lucie Poslušná

zástupkyně vedoucí: Mgr. Kamila Panešová

tajemnice: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.

sekretariát: Irena Venyšová

Kontakt

Adresa

Centrum jazykové přípravy FSV UK

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1

V budově Hollar nás najdete v pracovně č. 116, v Opletalově ul. v pracovně č. 312 a v Jinonicích v budově B, pracovně č. 3004. 

 

Email

cjp@fsv.cuni.cz

(pro potvrzení o jazykové úrovni při výjezdu na stáž prosím kontaktujte přímo vyučujícího daného jazyka/angličtiny pro příslušný obor, viz Kde nás najdete a Uznávání zkoušek)

Telefon

Budova Hollar: +420 222 112 215

Budova Opletalova: +420 222 112 308

Kampus Jinonice: +420 251 080 207

Aktuality