Výuka jazyků

Centrum jazykové přípravy

Výuka jazyků je zaměřena na rozvíjení schopnosti komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru. Jazyk si studenti vybírají přednostně podle požadavků svého studijního plánu.

Centrum jazykové přípravy vyučuje tyto jazyky:

  • ​​​​​​angličtinu
  • němčinu
  • francouzštinu
  • španělštinu
  • ruštinu
  • italštinu
  • češtinu pro cizince

Důležitá upozornění

Konzultační hodiny budou do odvolání probíhat přes některou z online platforem po předchozí emailové domluvě studenta s příslušným vyučujícím. Děkujeme za pochopení.

 

Podrobné informace o výuce jazyků v akademickém roce 2019/2020 najdete v SISu.

LIDÉ

vedoucí: Mgr. Lucie Poslušná

zástupkyně vedoucí: Mgr. Kamila Panešová

tajemnice: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.

sekretariát: Irena Venyšová

Kontakt

Adresa

Centrum jazykové přípravy FSV UK

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1

V budově Hollar nás najdete v pracovně č. 116, v Opletalově ul. v pracovně č. 312 a v Jinonicích v budově B, pracovně č. 3004. 

 

Email

cjp@fsv.cuni.cz

(pro potvrzení o jazykové úrovni při výjezdu na stáž prosím kontaktujte přímo vyučujícího daného jazyka/angličtiny pro příslušný obor, viz Konzultační hodiny a Uznávání zkoušek)

Telefon

Budova Hollar: +420 222 112 215

Budova Opletalova: +420 222 112 308

Kampus Jinonice: +420 251 080 207

Aktuality