Týdenní intenzivní kurzy němčiny, francouzštiny a španělštiny

seminář

Týdenní intenzivní kurzy němčiny, francouzštiny a španělštiny

Centrum jazykové přípravy otevírá před začátkem zimního semestru 2024/2025 týdenní intenzivní kurzy němčiny (JLB111), francouzštiny (JLB112) a španělštiny (JLB118).

Kurzy němčiny a španělštiny proběhnou ve dnech 16. – 20. září 2024 a kurzy francouzštiny o týden později, 23. – 27. září 2024.

Kurzy jsou určeny studentům bakalářského i magisterského studia, kteří si chtějí před začátkem akademického roku osvěžit a upevnit své znalosti a lépe se připravit na vstupní test do kurzů Němčiny pro sociální vědy I, Francouzštiny pro sociální vědy I a Španělštiny odborné I (JLB033, JLB035 a JLB029).

Kurzy doporučujeme zejména studentům, kteří v minulém roce neprošli rozřazovacím testem nebo jazyk delší dobu nepoužívali. Budou procvičovány všechny jazykové kompetence (porozumění slyšenému i čtenému textu, mluvený i psaný projev). Poslední výukový den bude věnován zkušebnímu vstupnímu testu včetně individualizované zpětné vazby.

Podrobnější informace k náplni, požadavkům na vstupní jazykovou úroveň a kreditovému ohodnocení předmětů naleznete v SIS.

Do kurzů je možné se zapisovat v SIS od 12. 8. 2024 do 9. 9. 2024 (Nj, Šj)/16. 9. 2024 (Fj).