Centrum jazykové přípravy

Centrum jazykové přípravy

Centrum jazykové přípravy (dříve Kabinet jazykové přípravy) vyučuje angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu, italštinu a češtinu pro cizince. Jazyk si studenti vybírají přednostně podle požadavků svého studijního plánu. Výuka je zaměřena na rozvíjení schopnosti komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru.

Kontakt

Adresa: 

Centrum jazykové přípravy FSV UK

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1

 

V Hollaru nás najdete v pracovně č. 116, Opletalově ul. v pracovně č. 312 a v Jinonicích v budově B, pracovně č. 3004.

Telefon do Hollaru: +420 222 112 215

Telefon do Opletalovy: +420 222 112 308

Telefon do Jinonic: +420 251 080 207

Více informací zde

 

Lidé

vedoucí:  Mgr. Lucie Poslušná

zástupkyně vedoucí: Mgr. Kamila Panešová

tajemnice: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.

sekretariát: Irena Venyšová