Centrum pro mediální studia

Centrum pro mediální studia FSV UK (CEMES)

Centrum pro mediální studia (CEMES) bylo zřízeno v roce 1996 díky grantu na podporu vědecké činnosti jako univerzitní výzkumné pracoviště při Fakultě sociálních věd UK, věnující se studiu současné role českých masových médií ve světovém kontextu.

Kontakt

Adresa: Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

Tel.: +420 222 112 253

Webové stránky: cemes.fsv.cuni.cz

Lidé

Řešitelský tým

Vedoucí CEMES:  PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

Analytik CEMES: PhDr. Jan Křeček, PhD.

Analytik CEMES: PhDr. Vlastimil Nečas, PhD.,