Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ)

Zajímají vás média, žurnalistika, komunikace, marketing nebo public relations? Institut komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) FSV UK realizuje studijní programy všech dostupných stupňů univerzitního vzdělání – bakalářské, magisterské i doktorské. Na bakalářské úrovni ve třech specializacích programu Komunikační studia nabízí profesní přípravu budoucích novinářů, mediálních analytiků a dalších mediálních profesí a profesionálů v oblasti marketingu, reklamy a public relations. Specializace Marketingová komunikace a public relations, Mediální studia a Žurnalistika poskytují nejen průpravu pro výkon bohatého spektra profesí, ale také přípravu na navazující magisterské studium v oborech Strategická komunikace, Mediální studia a Žurnalistika.

Praktickou výuku doplňují fotolaboratoř, rozhlasová a televizní laboratoř, redakční a DTP pracoviště a knihovna s nejrozsáhlejší sbírkou literatury zaměřenou na média a žurnalistiku v České republice. Během výuky se studenti pravidelně potkávají také s profesionály z praxe včetně řady úspěšný absolventů IKSŽ, kteří pracují v předních médiích, firmách či agenturách.

Kontakt

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

+420 222 112 260

Webové stránky IKSŽ

Facebook & Instagram

 

Lidé

Studijní obory

Podrobné informace o oborech a studijní plány naleznete na karolinka.fsv.cuni.cz.

Absolventi

Absolventi IKSŽ nacházejí uplatnění v tištěných i online médiích, jako redaktoři v televizi, rozhlase či zpravodajských agenturách, mohou pracovat v marketingových, reklamních a PR agenturách nebo jako tiskový mluvčí či mediální analytici. Řada absolventů dnes patří mezi známé novinářské osobnosti nebo pracuje pro významné tuzemské či mezinárodních firmy, subjekty státní správy či neziskové organizace.