Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ)

Institut komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) FSV UK nabízí na bakalářské úrovni profesní přípravu budoucích novinářů a dalších pracovníků v médiích, mediálních analytiků a pracovníků v oblasti marketingu, reklamy a public relations. V oborech Marketingová komunikace a PR, Mediální studia a Žurnalistika, poskytuje nejen průpravu pro výkon různých profesí spojených s médii, ale také přípravu na navazující magisterské studium, a to především oboru Mediální studia.

Praktickou výuku doplňují specializované laboratoře a pracoviště – fotolaboratoř, rozhlasová a televizní laboratoř, redakční a DTP pracoviště a knihovna s nejrozsáhlejší sbírkou literatury zaměřenou na média a žurnalistiku v České republice.

Kontakt

Adresa: Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

Tel.: +420 222 112 260

Webové stránky institutu: iksz.fsv.cuni.cz

Lidé

Studijní obory

 • Bc.

  KOMUNIKAČNÍ STUDIA (prezenční studium, 3 roky)

   

   

 • Mgr.

  MEDIÁLNÍ STUDIA (prezenční/distanční, 2 roky)

  ŽURNALISTIKA (prezenční, 2 roky)

  SOCIETY, COMMUNICATION AND MEDIA (prezenční, 2 roky, placené studium v anglickém jazyce)

 • Ph.D.

  MEDIÁLNÍ STUDIA (prezenční i kombinované, 4 roky)

Podrobné informace o oborech a studijní plány naleznete na karolinka.fsv.cuni.cz.

Absolventi

Značný počet absolventů IKSŽ pracuje v agenturách zabývajících se analýzou masových medií, marketingem a reklamou, tiskových a komunikačních odděleních, ve  výzkumných pracovištích věnujících se analýzám mediálního trhu nebo jako redaktoři a redaktorky v televizi, v rozhlase a ve zpravodajských agenturách. Mnozí působí jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí novináři.