CHARAKTERISTIKA PROGRAMU MEDIÁLNÍ A KOMUNIKAČNÍ STUDIA

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU MEDIÁLNÍ A KOMUNIKAČNÍ STUDIA

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Druh studia:

doktorské

Standardní doba studia: 4 roky

Studium v doktorském studijním programu Mediální a komunikační studia je určeno uchazečům, kteří se hlouběji odborně zajímají o:

 • Mediální studia
 • Žurnalistická studia
 • Politickou komunikaci
 • Sociální konstrukci reality
 • Diskurzivní studia
 • Vizuální žurnalistiku
 • Sportovní žurnalistiku
 • Dějiny médií
 • Strategickou komunikaci, marketing a PR
 • Umělou inteligenci, Big Data, algoritmy
 • Kulturální studia
 • Audience Studies
 • Participatory Studies

Studium je zaměřeno na přípravu k samostatné vědecké a pedagogické práci v oblasti komunikačních a mediálních studií a teorie mediální komunikace na vysokých školách, s důrazem na znalost mediální a komunikační teorie a metodologie. 

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studijního programu Mediální a komunikační studia ovládá metody analýzy mediální produkce, mediálních produktů a obsahů, publika a uživatelů. Je odborníkem na problematiku dějin a současnosti médií a jejich postavení v proměnách společenského, politického a kulturního kontextu, který je schopen provádět syntézu poznatků z oblasti sociálních a humanitních věd a vykládat současné trendy ve vývoji médií a mediální a strategické komunikace.

Absolventi doktorského studia jsou připraveni na pedagogickou a vědeckou kariéru v rámci vysokých škol v České republice i v zahraničí a na uplatnění jako analytici médií v oblastech aplikovaného výzkumu. Jako sociální vědci mohou pracovat v ústavech Akademie věd ČR či na jiných vědeckých pracovištích. Mohou působit také jako analytici komunikačních procesů v politické sféře, oblasti marketingu a PR a strategické komunikace.