CHARAKTERISTIKA PROGRAMU MODERNÍ DĚJINY

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU MODERNÍ DĚJINY

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Druh studia:

doktorské

Standardní doba studia: 4 roky

Doktorský studijní program Moderní dějiny (MD) je čtyřletý obor se zaměřením na soudobé dějiny od 19. století do současnosti v mezinárodním kontextu.

Regionálně je studium zaměřeno na teritoria v Evropě, severní Americe a v post-sovětském prostoru. Program je zaštiťován Institutem mezinárodních studií ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., který poskytuje roční stáže pro studenty doktorského studia a jejich zapojení do výzkumu na této přední české akademické instituci. Studenti programu mohou využívat také rozsáhlé kontakty Institutu mezinárodních studií s předními zahraničními univerzitami (například Vídeňská univerzita, Univerzita v Groningenu, Mnichovská univerzita, Severokarolínská univerzita v Chapel Hill), mimo jiné i k tzv. dvojímu vedení disertační práce (Cotutelle). Studenti jsou zapojeni do chodu institutu díky členství ve výzkumných skupinách a také v rámci teritoriálně zaměřených kateder. Institut jim rovněž nabízí možnost ucházet se o interní grant Centra doktorských studií a poskytuje nezbytné zázemí při přípravě projektů dalších poskytovatelů výzkumných grantů, ať už v rámci Univerzity Karlovy, České republiky nebo v zahraničí.

Studium probíhá fyzicky na Univerzitě Karlově v Praze.

Více informací o programu naleznete na stránkách Institutu mezinárodních studií.

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu jsou schopni s použitím vědeckých postupů a metod analyzovat v samostatné i týmové práci minulé a současné společenské jevy a procesy nejrůznější povahy a prezentovat (v českém, na vysoké pokročilé úrovni zpravidla v anglickém, případně v dalších jazycích) výsledky své práce. Splňují předpoklady pro pracovní pozice, pro něž je vyžadována samostatná myšlenková tvůrčí činnost, koncepční práce, strukturované a logické uvažování a široký znalostní základ, např. vědeckých pracovníků, vysokoškolských učitelů, analytických pracovníků a specialistů ve státní správě, mezinárodních organizacích a komerční sféře.