Pracovní skupiny

Pracovní skupiny

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy zřídila čtyři pracovní skupiny, které svou činností reagují na aktuální společenská témata.

Pracovní skupina pro detekování možných překážek v kariérním rozvoji žen

Pracovní skupina se zabývala v prvním roce své existence mapováním kariérních podmínek žen na fakultě a identifikací možných překážek, následně vznesla návrhy ke zlepšení situace (k vedení fakulty a univerzity na zařazení dětských skupin do podpory školkovným, nebo možnosti, aby byla na univerzitní úrovni zakotvena možnost částečné úhrady placeného domácího hlídání u nejmenších dětí). Nyní začíná skupina pracovat na konceptu mentoringu pro kolegyně před habilitačním řízením z důvodu velmi nízkého počtu docentek (a následně pak ještě méně profesorek) na FSV UK.

Více informací o obsazení a aktivitách pracovní skupiny pro detekování možných překážek v kariérním rozvoji žen naleznete zde.

Pracovní skupina pro rozvoj pedagogických schopností

Pracovní skupina je inovativním týmem, který se bude věnovat zlepšování kvality výuky, pružně reagovat na nové podněty vycházející z celosvětových trendů a osvědčených postupů našich zahraničních partnerů a zaměří se na to, aby vytvořila inspirativní studijní prostředí pro naše studenty.  Cílem pracovní skupiny je podporovat a posilovat profesní růst všech akademických pracovníků, bez ohledu na jejich věkovou kategorii či úroveň kariéry. Cesta ke kvalitnějšímu vzdělávání bude moderní, proaktivní a trendy a bude přinášet nové možnosti pro rozvoj, zdokonalování vzdělávacích postupů a zvyšování standardů výuky.

Více informací o obsazení a aktivitách pracovní skupiny pro rozvoj pedagogických schopností naleznete zde.

Pracovní skupina pro udržitelnost

Pracovní skupina se zabývá aktivitami na podporou udržitelného rozvoje naší fakulty. Klademe důraz na provozní záležitosti a jsme otevřeni různým nápadům z řad akademické obce. Naším hlavním cílem je zlepšení prostředí, ve kterém studujeme a pracujeme. Mimoto chceme téma rozvíjet i na teoretické úrovni a více podpořit teoretické znalosti našich studentů v tomto směru. 

Více informací o obsazení a aktivitách pracovní skupiny pro udržitelnost naleznete zde.

Pracovní skupina pro well-being

Cílem pracovní skupiny pro well-being je nastavit procesy podpory v oblasti psychologické podpory a well-beingu a zvýšit informovanost v této oblasti mezi zaměstnanci a studenty.

Více informací o obsazení a aktivitách pracovní skupiny pro well-being naleznete zde.