Pracovní skupina pro detekování možných překážek v kariérním rozvoji žen

Pracovní skupina pro detekování možných překážek v kariérním rozvoji žen

Pracovní skupina se zabývala v prvním roce své existence mapováním kariérních podmínek žen na fakultě a identifikací možných překážek, následně vznesla návrhy ke zlepšení situace (k vedení fakulty a univerzity na zařazení dětských skupin do podpory školkovným, nebo možnosti, aby byla na univerzitní úrovni zakotvena možnost částečné úhrady placeného domácího hlídání u nejmenších dětí). Nyní začíná skupina pracovat na konceptu mentoringu pro kolegyně před habilitačním řízením z důvodu velmi nízkého počtu docentek (a následně pak ještě méně profesorek) na FSV UK.

SOUČASNÉ OBSAZENÍ SKUPINY

Pořádáme

Seminář akademického psaní

Seminář akademického psaní s Petrou Guasti z IPS a Sociologického ústavu AV ČR se uskuteční v jinonické místnosti 612 dne 30. ledna 2024 od 13:00 do 16:00. 

Seminář navazuje na workshop Pojďme žít život naplno (nejen ten akademický) a je vhodný pro doktorandky v posledních ročnících Ph.D. s publikační činností a pro ženy na pozicích AP2, L2 a VP2. Počet míst je omezen. Pokud máte zájem o účast, pište prosím na email alice.tejkalova@fsv.cuni.cz do 20. ledna 2024.

Dosavadní akce

Workshopy "Pojďme žít (nejenom akademický) život naplno"

Ve dnech 31. 10. a 28. 11. 2023 se konaly workshopy pro ženy na pozicích AP2, VP2 a L2 Pojďme žít (nejenom akademický) život naplno. Semináře byly zaměřeny na rozhodování, energy a time management. 

Moderní akademický život přináší mnoho výzev, ale také mnoho příležitostí pro osobní a profesní růst. Kariérní rozvoj žen v akademickém světě je velmi důležitý, lze se ale při něm setkat s řadou problémů. Na workshopu jsme si pojmenovaly překážky i příležitosti a hledaly cesty, jak nejen zvládnout výzvy, se kterými se potkáváme, ale i jak naplno žít akademický a osobní život. 

Workshopy vedli zkušení lektoři Tomáš Poucha (osobní mentor a facilitátor) a Monika Košuličová (průvodkyně a transformační koučka).

Workshopy se zaměřily na tyto oblasti:

  • Rozhodování: Jak efektivně rozhodovat ve složitých situacích a vybrat si správnou cestu?
  • Energy Management: Jak správně spravovat svou energii a zvládat všechny náročné situace bez vyhoření?
  • Time Management: Jak efektivně plánovat a využívat váš čas, abyste mohli skloubit pracovní kariéru s osobním životem.