PRACOVNÍ SKUPINA PRO UDRŽITELNOST

PRACOVNÍ SKUPINA PRO UDRŽITELNOST

Pracovní skupina se zabývá aktivitami na podporou udržitelného rozvoje naší fakulty. Klademe důraz na provozní záležitosti a jsme otevřeni různým nápadům z řad akademické obce. Naším hlavním cílem je zlepšení prostředí, ve kterém studujeme a pracujeme. Mimoto chceme téma rozvíjet i na teoretické úrovni a více podpořit teoretické znalosti našich studentů v tomto směru. 

SOUČASNÉ OBSAZENÍ SKUPINY

Vedoucí skupiny:

Členové:

Přijímáme nové členy a členky. Pokud vás téma udržitelnosti zajímá, kontaktujte Petru Koudelkovou na e-mailu petra.koudelkova@fsv.cuni.cz.

VIZE, PLÁNY A AKTIVITY

Pracovní skupina pro udržitelnost se snaží hledat cesty k udržitelnému provozu a rozvoji FSV UK. Svými aktivitami navazuje na strategický plán UK a ve svém fungování se zaměřuje na 4 klíčové oblasti rozvoje:

1. Řízení a organizace (zaměření na komunikaci s vedením fakulty)

Naší vizí je nabídnout prvky udržitelnosti a odpovědnosti managementu fakulty. 

 • Pracujeme na implementaci požadavků zeleného zadávání do veřejných zakázek.
 • Edukujeme zainteresované osoby na institutech ohledně zeleného nakupování a předkládáme jim možnosti dobré praxe.

2. Správa a provoz budov 

Naší vizí je vytvořit příjemné prostředí fakulty s minimální environmentální stopou.

 • Aktivně pracujeme na snižování uhlíkové stopy a zátěže naší přírody. 
 • V roce 2023 proběhl ve spolupráci s neziskovou společností Veronica v budově Jinonice audit Green Office. Tento audit bude pokračovat i v budově Hollar a v budově v Opletalově ulici.

3. Vzdělávání, věda a výzkum 

Naší vizí je nabídnout kvalitní vzdělávání pro studenty naší fakulty, které je obohaceno o znalosti v oblasti udržitelného rozvoje a o schopnosti jejich implementací do praxe.

 • Vytváříme prostor pro sdílení zkušeností pedagogů a pedagožek s výukou předmětů zaměřených na udržitelnost a odpovědnost.
 • Členové a členky skupiny vyučují nebo připravují předměty s tímto přesahem. 
 • Pořádáme zajímavé edukační aktivity pro studenty a studentky (přednášky, diskuze, ale i swapy, promítání filmů s danou tématikou), které je posouvají k hlubšímu poznání ve zmíněné tématice a k pochopení pojmu udržitelný rozvoj.
 • Realizujeme výzkum na témata související s udržitelným rozvojem.

4. Třetí role a spolupráce navenek

Naší vizí je zapojení do širší odborné komunity prostřednictvím praktických výzkumů na jedné straně a aktivní či pasivní spolupráce s praxí na straně druhé.  

 • Do praktických projektů majících impakt na širší veřejnost zapojujeme i studenty a studentky. Například ve spolupráci se studenty IKSŽ vznikají manuály udržitelné komunikace bez greenwashingu.

Pozvánky na akce a aktuální informace

Začněte s námi třídit bioodpad na FSV UK

Nově mají studenti a zaměstnanci FSV UK možnost třídit bioodpad. Do Areálu Jinonice mezi budovy B a C byl na podnět fakultní pracovní skupiny pro udržitelnost umístěn nový otočný dvoukomorový kompostér. Kompostér umožňuje zpracování bioodpadu na výživný kompost, který lze využít jako zdroj živin pro rostliny na fakultě a v jejím blízkém okolí. Více informací naleznete zde.

kompostér


Earth Day Challenge 2024 

Pracovní skupina pro udržitelnost FSV UK si pro vás ve spolupráci s Ekonews.cz připravila výzvu k celosvětovému Dni Země. Na Solutions Story Trackeru naleznete v sekci Klimatická změna velké množství nápadů na řešení tohoto problému. Vyberte si řešení, které by mohlo či mělo být aplikováno ve vaší komunitě, městě či státu a zkuste jej ve 4-10 větách shrnout zde. Vybraná témata budou zveřejněna na serveru Ekonews.cz a oceněna.

earth day challenge

 

UPLYNULÉ AKTIVITY

Den Země na FSV UK proběhl u příležitosti celosvětového Dne Země 22. dubna 2024. Připravili jsme pro vás swap pokojových rostlin a výstavu plakátů k tématu udržitelnosti. Proběhlo také setkání akademických a vědeckých pracovníků FSV UK k tématu udržitelnosti.

swap 


Dny udržitelného rozvoje proběhly na FSV UK ve dnech 2.-9. října 2023. Připravili jsme pro vás udržitelnou snídani, swap knih a oblečení, přednášky s odborníky, debaty, promítání filmů a workshop slow fashion.

Dny UR

RŮZNÉ

 • Naše vize volně navazují na Strategii udržitelnosti UK, která byla představena v roce 2023. Více se o ní a o jednotlivých akčních plánech můžete dozvědět zde.
 • UK Point pořádá pro studenty a zaměstnance UK, ale i pro širokou veřejnost, akce zaměřené na udržitelnost. Jejich nabídku můžete sledovat zde.
 • Pokud se chcete dozvědět něco o udržitelném rozvoji ve světě businessu, můžete navštívit stránky Eko News.
 • Nevadí vám data? Nebo je naopak vyhledáváte a chcete vědět, jak je to se změnou klimatu v ČR i ve světě? Pak navštivte web Fakt o klimatu.
 • Pro příznivce cirkulární ekonomiky nabízíme možnost nahlédnout do publikací od Incienu.