Pracovní skupina pro rozvoj pedagogických schopností

Pracovní skupina pro rozvoj pedagogických schopností

Pracovní skupina je inovativním týmem, který se bude věnovat zlepšování kvality výuky, pružně reagovat na nové podněty vycházející z celosvětových trendů a osvědčených postupů našich zahraničních partnerů a zaměří se na to, aby vytvořila inspirativní studijní prostředí pro naše studenty.  Cílem pracovní skupiny je podporovat a posilovat profesní růst všech akademických pracovníků, bez ohledu na jejich věkovou kategorii či úroveň kariéry. Cesta ke kvalitnějšímu vzdělávání bude moderní, proaktivní a trendy a bude přinášet nové možnosti pro rozvoj, zdokonalování vzdělávacích postupů a zvyšování standardů výuky.

SOUČASNÉ OBSAZENÍ SKUPINY