Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.

Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra veřejné a sociální politiky

E-mail: mouralova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 359

Vedené práce

Místnost: č. 3012, Jinonice, budova B

Konzultace

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Úvod do vzdělávací politiky, Úvod do akademické práce, Semináře k psaní bakalářských prací pro veřejněpolitická a sociálněpolitická témata

Proč vypadá vzdělávací politika tak, jak vypadá? Aktéři vzdělávací politiky a vztahy mezi nimi Jak se ne/mluví o vzdělávání Neveřejné organizace v českém vzdělávacím systému Vzdělávací politiky na lokální a regionální úrovni

vzdělávání a vzdělávací politika; aktéři ve veřejné politice