Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Zde najdete seznam aktuálních grantových a stipendijních výzev z oblasti vědy a výzkumu i další aktuality k této oblasti. Celkový přehled vyhlašovaných výzev lze nalézt v dokumentu Grantový rok.

Cena Josefa Vavrouška

Byl vyhlášen 28. ročník soutěže o Cenu Josefa Vavrouška.

Děkan Fakulty Sociálních věd Univerzity Karlovy vyhlašuje 28. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška: Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace. 

Do soutěže se mohou studenti hlásit se svými závěrečnými pracemi na daná témata ve třech kategoriích: bakalářské práce, magisterské práce a rigorózní práce, dizertační práce. 

Termín odevzdání soutěžních prací: pátek 28. 7. 2023

Podrobné informace a pravidla soutěže: Vyhlášení 28. ročníku

(vloženo 22.5.2023)

BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-USA

Byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí LUAUS24 bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké. 

Záměrem LUAUS24 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–5 let. 

Podrobné informace na webu MŠMT

Zadávací dokumentace

FAQ

Odevzdání návrhu projektu spolu s projektovým záměrem na OV: 20. června 2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 18.5.2023)

Soutěž Česká hlava 2023

Byl vyhlášen nový ročník soutěže Česká hlava 2023. 

Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

Nominace do hlavní kategorie Národní cena vlády Česká hlava podává rektorka univerzity. 

Statut ceny

Prosíme o zasílání nominací na OV do 8.6.2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 18.5.2023)

VÝZVA CLIMATE & CULTURAL HERITAGE V RÁMCI INCIATIVY SPOLEČNÉHO PROGRAMOVÁNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ A GLOBÁLNÍ ZMĚNY (JPI CH)

V rámci inciativy Společného programování "Kulturní dědictví a globální změny" byla vyhlášena výzva s názvem "Climate & Cultural Heritage (CCH) Collaborative Research to address urgent challenges". Návrhy výzkumu by se měly týkat alespoň jednoho ze tří témat výzvy: Vliv změny klimatu na kulturní dědictví; Kulturní dědictví jako zdroj pro zmírňování a přizpůsobování klimatu; Udržitelná řešení pro dědictví. Návrhy mohou předkládat konsorcia minimálně tří hlavních řešitelů ze tří různých zemí, přičemž každé konsorcium musí zahrnovat alespoň jednoho "společenského" partnera ze strany průmyslu, tvůrců politik, organizací občanské společnosti apod.

Návrhy projektů jsou předkládány prostřednictvím elektronické aplikace - Belmont Forum Grant Operation

Stránky výzvy (AJ): JPICH 2023

Zadávací dokumentace (AJ): Call for Proposals

Informace o výzvě na stránkách MŠMT: MŠMT

Datum odevzdání projektu na Oddělení vědy spolu s projektovým záměrem je 28.8.2023. 

(Vloženo 28.4.2023)

TAČR 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU DOPRAVA 2030

Technologická agentura ČR vyhlásila první veřejnou soutěž v programu DOPRAVA 2030. Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Každý návrh projektu musí naplnit jeden ze specifických cílů programu:

Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava

Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava

Nízkoemisní a ekologická doprava.

Návrh se podává skrze systém ISTA. Více informací spolu se Zadávací dokumentací na stránkách TAČR.

Termín odevzdání návrhů projektů spolu s projektovým záměrem na Oddělení vědy 19.6.2023.

(Vloženo 27.4.2023)

Cena Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vyhlásilo 28. ročník soutěže o "Cenu Edvarda Beneše". Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé ze zadaných témat oboru Historie 20. století nebo oboru Sociologie. 

Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a diplomových prací. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2023

(na adresu: Městský úřad, Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01, Sezimovo Ústí)   

Je možné se přihlásit i pomocí elektronického formuláře zde

Výzva

Zásady pro udělování ceny

Letáček

(vloženo 24.4.2023)

Cena MŠMT 2023

Byl vyhlášen termín pro odevzdání nominací na Cenu Ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a mimořádné činy studentů. 

Cena je rozdělena na tři kategorie: bakalářský, magisterský a doktorský program. Jedno ocenění je určeno pro mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost. 

Statut ceny

Prosíme o zaslání nominací na Cenu MŠMT do středy 24.5.2023 na OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 13.4.2023)

Cena Josefa Hlávky 2023

Byl vyhlášen termín odevzdání nominací na Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventyCena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.

Prosíme o zaslání nominací studentů z bakalářského, magisterského nebo doktorského programu na OV do středy 24.5.2023. (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 13.4.2023)

BILATERÁLNÍ PROJEKTy VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ČESKO-NĚMECKO V AKTIVITĚ MOBILITY, S DOBOU ŘEŠENÍ 2024-2025

Byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI Česko - Německo s dobou řešení 2024-2025. 

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. 

Výzva

Formulář žádosti 

Prosíme o předložení návrhu projektu na OV do 2.6.2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 13.4.2023)

Visegrad Fund

Do začátku června 2023 je možné podávat projekty do Mezinárodního Visegradského fondu.

International Visegrad Fund podporuje vědeckou spolupráci mezi zeměmi V4 ale např. i s balkánskými zeměmi. Je možné si vybrat ze tří typů výzkumných grantů: Visegrad Grant, Visegrad+ Grant a Strategic Grant

Termín pro odevzdání projektů pomocí on-line aplikace: 1. červen 2023

Termín oddělení vědy pro informování OV o záměru podání projektu: 22.5.2023 na e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz

Podrobné informace

(vloženo 13.4.2023)

Bilaterální projekty výzkumu, vývoje a inovací Česko – Francie, s dobou řešení 2024-2025

Byla otevřena výzva k podávání společných česko- francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2024-2025. 

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Formuláře pro uchazeče 

Termín OV pro předkládání návrhu projektu: 22.5. 2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)  

(vloženo 4.4.2023) 

BILATERÁLNÍ PROJEKTY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ČESKO-RAKOUSKO V AKTIVITĚ MOBILITY, S DOBOU ŘEŠENÍ 2024-2025

Byla otevřena výzva k podávání společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2024-2025. 

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Text výzvy

Formuláře pro uchazeče 

Termín OV pro předkládání návrhu projektu: 5.5.2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 23.3.2023)

Ceny Francouzského velvyslanectví/ Cena Jacques Derrida

Byl vyhlášen termín pro odevzdání nominací na Cenu Jacquese Derridy. Cílem soutěže je ocenit nejlepší doktorský výzkum v sociálních a humanitních vědách. Cena je určena výzkumníkům mladších 33 let. 

Statut ceny

Prosíme o nahlášení nominací na Oddělení vědy do 30.3.2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 20.3.2023) 

2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU SECTECH

Ministerstvo vnitra vyhlásilo druhou veřejnou soutěž v Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH). Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů experimentálního vývoje z veřejných prostředků Ministerstva vnitra. Návrhy projektů musí naplňovat svým obsahem jeden z následujících oborů: Umělá inteligence; Robotika; Kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT; Pokročilé materiály; Nanotechnologie; Lasery, sensory a fotonika; Přístrojová technologie. Každý návrh projektu musí obsahovat minimálně jeden hlavní výsledek typu: prototyp, funkční vzorek, průmyslový a užitný vzor, software nebo poloprovoz či ověřenou technologii.

Návrh se podává skrze informační systém TAČR ISTA.

Termín dodání podkladů projektu (vyplnění a zpřístupnění ISTA) na Oddělení vědy spolu s projektovým záměrem je 21.4.2023 9:00 hod. Pro zajištění institucionálních příloh je nutné nahlásit záměr podání projektu s přesným názvem do 17.4.2023 na adresu sylvie.burianova@fsv.cuni.cz !

Více informací o soutěži a Zadávací dokumentace: SECTECH

(Vloženo 20.3.2023)

Soutěže GAČR 2024

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, projektů Junior Star, projektů Postdoc individual fellowship (incoming/outgoing), mezinárodních bilaterálních projektů (spolupráce s Brazílií (São Paulo), Koreou a Tchaj-wanem) a projektů v režimu LEAD (LA granty - spolupráce s Rakouskem, Německem, Lucemburskem, Polskem, Slovinskem, Švýcarskem; NSF) s počátkem řešení od 1. ledna 2024 (či dle pravidel LEAD agentury).

Zadávací dokumentace

Tender Documents

Příručka pro navrhovatele - standardní a mezinárodní projekty, Junior STAR, LA granty, Postdoc IF - incoming, Postdoc IF - outgoing

Practical information for applicants - Standard and International projects, Junior STAR, LA grants, Postdoc IF incoming

Základní informace k projektům jsou rovněž zveřejněny v prezentaci GAČR. Dále byly zveřejněny videonávody pro aplikaci GRIS.

Information about the application GRIS (subtitle in English).

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy dle pokynů v příručce pro je navrhovatele je 23. března 2023. Termín pro partnerské projekty v režimu LEAD se odvíjí od termínu podání k zahraniční agentuře.

(vloženo 15.02.2023)

1. výzva IMPETUS

Evropský projekt IMPETUS financovaný z Horizontu Evropa, otevřel svou první výzvu. O finanční podporu se mohou relevantní iniciativy a projekty z oblasti občanské vědy ucházet dvěma způsoby:

 • Akcelerační program
 • Cena za výjimečné iniciativy v občanské vědě, které přinášejí vědecký pokrok a sociální přínosy, podporují komunity a podporují otevřenou a inkluzivní občanskou společnost.

Podrobnější informace

Výzva 2023 je otevřena do 13. března 2023. 

(vloženo 16.2.2023)

Program AKTION Česká republika - Rakousko

Program podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů. 

Dům zahraničních služeb pořádá 27.2. 2023 webinář pro zájemce o podání projektu. Podrobné informace a přihlášení

Podrobné informace

Formulář návrhu projektu

Termíny pro podávání návrhů projektů: 

 • 15. 4. 2023 pro projekty, které se realizují v období 1. 7. – 31. 12 2023
 • 15. 9. 2023 pro projekty, které se realizují v období 15. 10. – 31. 12. 2023

Žádosti o projekt se podávají prostřednictvím rektorátu.  

Nejbližší termín pro odevzdání návrhu projektu na OV je 23.3.2023 k vyřízení T. Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 14.2.2023)

Ceny Neuron 2023

Nadační fond Neuron zveřejnil výzvu k předkládání nominací na Ceny Neuron 2023. 

Podrobné informace

Nominovat vědce na Cenu Neuron mohou vědečtí, výzkumní a akademičtí pracovníci nebo výzkumné organizace, komerční subjekty i investoři. Nominace vyhodnotí vědecká rada Neuronu. 

Ocenění budou předána ve třech kategoriích: 

Cena Neuron 2023 mohou získat vědci působící v České republice i zahraničí, kteří svým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno české vědy ve světě a jsou inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Laureát obdrží osobní prémii 1 500 000 Kč.

Ceny Neuron 2023 pro nadějné vědce se uděluje v sedmi oborech (biologie, chemie, computer science, fyzika, matematika, medicína a společenské vědy) talentům, kteří Ph.D. titul získali maximálně deset let před vyhlášením nominací. Ocenění doprovází finanční prémie 500 000 Kč.

Cenu Neuron 2023 za propojení vědy a byznysu získá mimořádný počin, díky kterému přešel vědecký výsledek z akademické sféry do komerční, např. formou patentu, prodeje, přenosu know-how, založení spin-off firmy apod.

Interní termín OV pro odevzdání nominací: 27.3. 2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 13.2.2023)

TAČR SIGMA DC2 ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍCI/VÝZKUMNICE

Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA Dílčí cíl 2 - Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumuVeřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe, a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu.

Klíčové osoby řešitelského týmu v roli hlavní řešitel/další řešitel/člen řešitelského týmu musí splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice. Jedná se o osoby do 35 let 1 , nebo studující bakalářského, magisterského, doktorského studia nebo absolventy, pokud od prvního řádného ukončení nejvyššího stupně studia uběhlo maximálně 5 let. V návrhu projektu musí být do řešení zapojen minimálně jeden podnik.

Podání návrh probíhá skrze informační systém TAČR ISTA. Termín pro podání návrhu projektu vyplnění v ISTA a zpřístupnění) spolu s Obecným projektovým záměrem na Oddělení vědy je: 27.3.2023 9:00 hod. (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz)

Zadávací dokumentace a podklady soutěže

(Vloženo 8.2.2023)

Japonsko - JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2023

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan FY2023). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 17. dubna 2023.

Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2023.

Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2023 (tzn. nejdříve 2. dubna 2017). Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.

Pokyny pro žadatele

(vloženo 26.1.2023)

Nadační příspěvky Hlávkovy nadace pro rok 2023

Hlávkova nadace zveřejnila termíny a podmínky pro získání nadačních příspěvků v roce 2023.

Nadační příspěvky jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žádat vynikající jednotlivci z veřejných vysokých škol a dalších institucí v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a z Akademie věd České republiky.

Podrobné informace

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada Hlávkovi nadace v těchto termínech (13. února, 24. dubna, 19. června, 28. srpna, 16. října, 11. prosince) Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady. 

Žádosti si uchazeči podávají sami. 

(vloženo 24.1.2023) 

Grantová agentura ČR - Slovinsko-české projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na společné slovinsko-české projekty základního výzkumu, ve které je pro hodnocení projektu v roli LEAD Agency slovinská strana (agentura ARRS). Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců.

Podrobné informace - zadávací dokumentace, FAQ, prezentace. Vstup do aplikace. Manuál pro předkladatele projektů v této výzvě.

Termín pro odevzdání české části projektu na odd. vědy je 1. 3. 2023.

(vloženo 20.01.2023)

Granty a příspěvky Česko-bavorské vysokoškolské agentury 2023

ČBVA představila přehled grantových nabídek a dalších možností příspěvků pro rok 2023. 

- Příspěvky na mobilitu 

Žádosti je možné podávat průběžně až do vyčerpání finančních prostředků. Maximální výše podpory 1000 Euro. 

- Akademické projekty bavorských vysokých škol s českým partnerem 

Projekty je možné podávat průběžně během roku až do vyčerpání finančních prostředků. Maximální výše podpory 5000 Euro. 

- Bilaterární letní/zimní školy

žádosti je možné podávat průběžně během celého roku až do vyčerpání finančních prostředků. Výše podpory 1000-10 000 Euro. 

Při zájmu o podání projektu kontaktujte OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz). 

(vloženo 18.1.2023)

Cena Bedřicha Hrozného za rok 2022

Byl vyhlášen termín pro odevzdání nominací na Cenu Bedřicha Hrozného za rok 2022

-        Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod.

-        Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě.

-        Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.

-        Cena se předává na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení univerzity.

-        Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem univerzity a podpisem rektora.

-        S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000,- Kč.

-        Návrhy na udělení ceny podávají děkani fakult nebo ředitelé vysokoškolských ústavů anebo členové vědecké rady univerzity rektorovi.

-        Součástí návrhu je: jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu; název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu; specifikace tvůrčího počinu

Opatření rektora

Nominace je možné zasílat na OV k rukám Terezy Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) do čtvrtka 9.2.2023 

(vloženo 10.1.2023) 

Grantová agentura ČR - Lucembursko-české projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na společné lucembursko-české projekty základního výzkumu, ve které je pro hodnocení projektu v roli LEAD Agency lucemburská strana (agentura FNR).

Podrobné informace - zadávací dokumentace, FAQ, prezentace. Vstup do aplikace. Manuál pro předkladatele projektů v této výzvě.

Termín pro odevzdání české části projektu na odd. vědy je 20. 4. 2023.

(vloženo 06.01.2023)

Nadační program Českého literárního fondu pro rok 2023

Český literární fond zveřejnil termíny odevzdání žádosti v rámci svého nadačního programu pro rok 2023: 

Vědecké časopisy a cestovní stipendia:

– Vědecká periodika
– Cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

Nadace ČLF podporuje vědeckou činnost ve dvou oblastech. První oblastí jsou granty na vydávání významných vědeckých časopisů z oblasti přírodních i humanitních věd, které přispívají k publikování nových poznatků v daném oboru, slouží k udržování regionálního vědeckého bádání anebo hrají důležitou roli v oblasti vědecké publicistiky a osvěty.

Druhou oblastí oblastí jsou cestovní stipendia mladým vědcům do 35 let, především určená doktorandům a postdoktorandům, jimž pomáhají absolvovat stáže na zahraničních institucích či se aktivně účastnit vědeckých konferencí.

Podrobné informace

Termín odevzdání žádostí na ČLF je 28.2.2023. Prosíme informování OV o záměru podat žádost (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 3.1.2023) 

Erasmus + grantová výzva 2023

Evropská komise zveřejnila novou Příručku programu s termíny pro podávání žádostí o podporu projektů v roce 2023. 

Termíny pro grantové žádosti v oblasti vysokého školství: 

Klíčová akce 2 - kooperativní partnerství

 • Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi – 22. 3. 2023

Centralizované aktivity(čas podání vždy v 17:00 středoevropského času)

 • Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání – 14. 2. 2023
 • Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy – 14. 2. 2023
 • Erasmus Mundus – 16. 2. 2023
 • Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání – 16. 2. 2023
 • Výhledové projekty – 15. 3. 2023
 • Sport: Kooperativní partnerství, Partnerství malého rozsahu, Neziskové evropské sportovní akce – 22. 3. 2023
 • Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže - 26. 4. 2023
 • Aliance pro inovace – 3. 5. 2023
 • Centra excelence VET – 8. 6. 2023

Pro veškeré informace ohledně projektů Erasmus + kontaktujte na OV Terezu Broučkovou (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 8.12.2022)

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Nadace Český literární fond bude opět společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělovat Ceny Josefa Hlávky za rok 2022.

Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce,

a to ve čtyřech vědních oblastech:

společenské vědy,

vědy o neživé přírodě,

vědy o živé přírodě a lékařství

Termín Oddělení vědy pro odevzdání nominací do 4. ledna 2023 k rukám Terezy Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

Nominace musí obsahovat: 

a)       samotné publikace

b)      max. 1 stránka zdůvodnění nominace

(vloženo 2.12.2022)

Stipendia na studium v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Cílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou. 

Podrobné informace
Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2022/23:  1. 12. 2022 

Termín pro podávání žádostí o prodloužení stipendia:  28. 2. 2023

(vloženo 6.1.2023)

4EU+ minigranty 2023

Byla vyhlášena výzva k podávání projektů pro žádosti o minigranty a studentské minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2023.

Deadline pro podávání online žádostí je 6. ledna 2023

Prosíme o informování OV o záměru podat projekt v rámci této výzvy (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 10.11.2022)

Program pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu

MŠMT zveřejnilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu a to s dobou řešení 2023-2025.

Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodního výzkumného projektu na multilaterálním půdorysu (min. 3 účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden partner z jedné země). 

Spolu s Českou republikou se 3. výzvy účastní Bulharsko, Černá Hora, Francie, Slovensko, Srbsko, Rakousko.

Text výzvy

Podrobné informace

Termín Oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu: 7.1.2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 21.11.2022)

TAČR SIGMA DÍLČÍ CÍL 3: PODPORA SHUV

Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž  v Programu SIGMA v Dílčím cíli 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV). Podstata návrhu projektu musí být ve společenských vědách, humanitních vědách a umění a aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací. Soutěž má tři hlavní témata: Odolnost společnosti, Vzdělávání a uplatnění a Udržitelnost. Každý návrh projektu musí mít právě jednoho aplikačního garanta z České republiky. Podání návrhu projektu probíhá skrze platformu ISTA.

Více informací a Zadávací dokumentace na stránkách soutěže: TAČR SIGMA. Fakultní manuál pro podávání návrhu do soutěže zde: Manuál SIGMA

Termín pro nahlášení záměru podat projekt na Oddělení vědy: 16.11.2022. Termín pro odevzdání návrhu projektu spolu s nutnými přílohami na Oddělení vědy: 5.12.2022

Kontaktní osoba OV: sylvie.burianova@fsv.cuni.cz

(Vloženo 26.10.2022)

MZV ČR - Priority zahraniční politiky a mezinárodních vztahů 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2023.

Mezi podporované aktivity patří např. konference a semináře, diskusní fóra, summity, publikace. Podpora z veřejných prostředků může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). MZV ČR má zájem o návrhy projektů v těchto oblastech.

Podrobné informace a formuláře.

Prosím o zaslání informace o přípravě projektu na email eva.hornickova@fsv.cuni.cz do 27.10. 2022.

Termín odevzdání kompletních žádostí v aplikaci Grantys: 7. listopadu 2022

(vloženo 17.10. 2022)

Grantová agentura ČR - Polsko-české projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na společné polsko-české projekty základního výzkumu, ve které je pro hodnocení projektu v roli LEAD Agency polská strana (agentura NCN).

Podrobné informace - zadávací dokumentace, FAQ, prezentace. Vstup do aplikace. Manuál pro předkladatele projektů v této výzvě.

Termín pro odevzdání české části projektu na odd. vědy je 16.12. 2022.

(vloženo 03.10.2022)

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2023. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia ve standardní době studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Information for applicants, The Charles University Grant Agency (GA UK), application

Termín elektronického podání projektu na odd. vědy: 6. listopadu 2022

Faculty deadline for proposal submission: 6 November 2022

(vloženo 27.09.2022)

IMPAKT1 ROZVOJ INICIATIVY V BEZPEČNOSTNÍM VÝZKUMU

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) v Podprogramu 3 "Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu". Cílem tohoto Podprogramu je podpořit rozvoj internacionalizačních iniciativ v komunitě bezpečnostního výzkumu. Mezi zájmové tematické oblasti patří: kyberbezpečnost, boj s organizovaným zločinem, CBRN ochrana, snižování rizik katastrof a další bezpečnostní témata akcentovaná evropskými rámcovými programy.

Lze podávat pouze návrhy projektů, které podporují a přispívají k rozvoji aplikovaného výzkumu. Technické podání návrhu probíhá přes platformu ISTA.

Nahlášení záměru podat návrh projektu je třeba nahlásit na Oddělení vědy (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz) do 10. října 2022. Termín pro odevzdání fakultních návrhů na Oddělení vědy je 2.listopadu 2022.

Více informací spolu se Zadávací dokumentaci na tomto odkazu: Ministerstvo vnitra

 (Vloženo 21.9.2022)

Fondy EHP a Norska: Vyhlášení 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 28. dubna 2022 čtvrtou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy. 

Fond pro bilaterální vztahy byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (dále jen “donorské státy”) a slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států. 

Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 31. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy.
Žádosti je nutné předkládat v angličtině a pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému CEDR.

4. otevřená výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska. Partnerství se subjektem z Norska je tedy povinné. Spolupráce mezi ČR a Islandem nebo Lichtenštejnskem bude umožněna za předpokladu splnění povinného partnerství se subjektem z Norska. 

Text výzvy

Pokyny

Prosíme informování OV o záměru podat projekt v rámci výzvy (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 29.4.2022)

Nadace ČEZ Podpora regionů

Nadace ČEZ vyhlásila grantové řízení na podporu regionů. Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. 

Grantové žádosti se mohou podávat v průběhu celého roku. 

Grantová výzva

Podmínky grantového řízení

O záměru podat žádost o grant kontaktujte OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 26.1.2022)

Aktuality