Jsem z FSV UK

Jsem z FSV UK

Studujete na Fakultě sociálních věd nebo se na ni plánujete přihlásit? Dobrá volba! Naši studenti a absolventi jsou šikovní, talentovaní a dokážou velké věci – a naší fakultě dělají ve světě skvělé jméno.

Podívejte se na některý z dílů našeho seriálu Jsem z FSV UK!

Ovládací prvky