Letní školy

LETNÍ ŠKOLY NA FSV

Fakulta sociálních věd se také věnuje organizaci letních škol, které jsou pořádány jednotlivými instituty fakulty v Praze či v zahraničí, nebo ve spolupráci se zahraničními partnery na půdě FSV UK. K těm tradičním patří letní škola TFAS Prague (dříve The American Institute for Economic and Political Systems) organizovaná americkou nadací The Fund for American Studies (TFAS), která ve spolupráci s Karlovou univerzitou probíhá již od roku 1993. Programu se každoročně účastní několik desítek studentů z celého světa a zakončena bývá slavnostním aktem v historických prostorách Karolina za tradiční účasti významného čestného hosta. Další dlouhotrvající aktivitou organizovanou ve spolupráci s americkou nadací Leadership exChange je letní škola Global Leadership Program, zaměřená na rozvoj vůdčích schopností účastníků, jejich mezikulturní a sociální dovednosti.

Více informací k jednotlivým letním školám najdete níže.

LETNÍ ŠKOLA TFAS Prague - Washington, D.C. (v rámci mezifakultních dohod FSV UK)

Pro rok 2022 nebude ze strany FSV UK vyhlášeno výběrové řízení. 

Americká nadace The Fund for American Studies nabízí jednomu studentovi FSV osmitýdenní studijní pobyt na následujících letních školách na George Mason University ve Washingtonu, D.C. (GMU):

Součástí letní školy jsou i odborné stáže v rozsahu přibližně 30 hodin týdně.

Student po úspěšném absolvování obdrží 6 amerických kreditů.

Nadace hradí studentům školné, letenku a ubytování v kampusu na George Mason University. Studenti si sami finančně kryjí stravování, kapesné, zdravotní pojištění, víza a výdaje spojené s výukou (skripta apod.), lze si však požádat o příspěvek z Fondu mobility.

Předpokládané výdaje:

 • Living/travel/food expenses while in Washington (estimated at 1,800)
 • Health insurance premium to be paid to GMU, required for all J-1 visa students ($966)
 • SEVIS fee + charges associated with sending visa documents (estimated at $250 - $350)

Podmínky účasti ve výběru: studenti řádného studia na FSV, studijní průměr do 2,00, ukončení nejméně dvou semestrů studia v době podání přihlášky a doložená znalost angličtiny a) certifikátem: (TOEFL: a minimum score of 88 on the internet based exam, 230 + on the computer based exam, or 570 + on the paper-based exam; IELTS: A minimum score of 6.5 on the academic exam; Pearson Academic Test of English: A minimum score of 59; SAT I Critical Reading/ACT-English: A minimum score of 450 or higher on the SAT I critical reading section or an ACT-English score of 20 or higher) nebo b) potvrzením z Kabinetu jazykové přípravy na FSV

Zájemci vyplní E-Application a předloží v jednom vyhotovení:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Informace o studijních výsledcích na FSV (potvrzené), Mgr. studenti dodají výsledky i za své Bc. studium, může být češtině nebo angličtině
 • Životopis v angličtině
 • Motivační dopis v angličtině (ve kterém uvedou, na který obor LŠ se hlásí viz výše)
 • Potvrzení o jazykové způsobilosti (viz výše)
 • Kopie pasu

Termín odevzdání přihlášek: pro rok 2022 bude upřesněn, více informací u Marie Stanovské, studyabroad@fsv.cuni.cz

Global Leadership Program

Již 21 let pořádá americká nadace Leadership exChange ve spolupráci s Fakultou sociálních věd letní školu s názvem Global Leadership Program. Hlavním cílem je poskytnout studentům prostor pro rozvoj schopností a příležitostí k tomu, aby se stali aktivními a zodpovědnými občany současné globalizované společnosti. Program nabízí akreditované kurzy v Praze nebo v městě Raleigh v Severní Karolíně. Pro účastníky letní školy v Praze jsou také připraveny bohaté doprovodné aktivity v oblasti kultury, gastronomie, poznávání Česka a jeho historie. Letní školy se každoročně účastní několik desítek studentů z celého světa. 

Letní škola proběhne v Praze od 1. 8. do 15. 8. 2022 a nabídne tyto kurzy:

 • F2701: Philosophies of Leadership
 • F2710 Leadership & Community
 • F2719 Women and Leadership
 • F2721 Comparative Study of Peace Conflict & Religion
 • F2716 Internship

Další informace o programu naleznete zde.

Kontaktní osoba za FSV UK je Ing. Radek Kovács, email: outgoing@fsv.cuni.cz; tel. +420 222 112 235

Letní škola geopolitiky 2022

Evropa v problémových časech: budoucnost evropské geopolitiky

Institut politologických studií organizuje svou tradiční letní školu, zaměřenou na různé geopolitické tradice s interaktivním obsahem. Účastníkům nabízí přednášky, semináře i studentské prezentace a zahrnuje individuální i skupinové projekty. Svým obsahem míří na studenty bakalářských, magisterských a doktorských programů v oblastech Geopolitics, Area Studies, Political Science, International Relations and Economics. Úspěšní absolventi získají za účast 4 ECTS. 

Letní škola se uskuteční v termínu 26. června - 1. července 2022

Termín podávání přihlášek: 5. června 2022

Cena letní školy: 290 EUR

Pracovním jazykem je angličtina. 

Další informace k letní škole a pokyny k přihlášení najdete zde.

4EU+ summer school (Institut mezinárodních studií)

Letní škola s názvem “Borderlands of Memory: Nationalism, Religion and Violence in Europe” je společný projekt univerzitní aliance známé pod jménem 4EU+. Jednotlivé lekce jsou vedeny akademickými odborníky univerzit zapojených do aliance - Karlovy univerzity, Univerzity ve Varšavě, Sorbonne Univerzity, Univerzity v Kodani, Univerzity v Heidelbergu and Univerzity v Miláně.

Letní škola se uskuteční 6. - 10. září 2021 v Praze, bude zahrnovat různé formy výuky, jako jsou přednášky, semináře, diskuse a aktivity v terénu. 

E-mail: 4euplus@fsv.cuni.cz

Více informací najdete zde.  

Letní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2021

Letní škola žurnalistiky, zastřešená Institutem komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK, dává šanci potenciálním studentům žurnalistiky nahlédnout pod pokličku světa, v němž se chtějí v budoucnu pohybovat. 

Letní škola se uskuteční 16. - 20. srpna 2021 v Praze.

Více informací najdete zde.

Nabídky partnerů

Pokud vás zajímají další nabídky našich partnerů a externích organizátorů, podívejte se zde.