IT podpora pro studenty

Přihlášení do počítačů v budovách FSV

K získání loginu a hesla do PC (Samby) u studentů prvního ročníku a studentů a doktorandů přestupujících z jiných univerzit (v lokalitách Hollar a Opletalova) je zapotřebí přihlásit se do CAS UK s přístupovými údaji získanými u zápisu, a po prvotní změně hesla se automaticky tyto údaje promítnou do serveru FSV a bude tedy možné se tímto loginem a heslem přihlásit do PC na FSV.

Stávající studenti mají možnost po změně hesla v CAS toto heslo používat i pro přihlašování do PC na FSV.

Studenti FSV, kteří se přihlašují do učeben v Jinonicích nepodléhají této změně a jejich přístupové údaje jsou nezměněny a řešeny pouze pracovníky rektorátního ÚVT v Jinonicích.

Stávající doktorandi z lokalit Hollar a Opletalova, kteří nemají rektorátní, tedy CAS login a heslo, a používají login přidělený CIVT, se nadále mohou do PC přihlašovat tímto stávajícím loginem a heslem, ale mají možnost získat rektorátní (CAS) login a heslo – v tom případě ať se přihlásí na ldap.cuni.cz a změní si heslo, s tímto loginem a heslem se pak už mohou přihlašovat i do PC na FSV.

V případě jakýchkoli problémů je k dispozici IT podpora na lokálních pracovištích CIVT, kterou je možné kontaktovat na support@fsv.cuni.cz.

Informace pro studenty