IT podpora pro studenty

Přihlášení do počítačů v budovách FSV UK

Do PC FSV UK se studenti hlásí loginem – ID studenta (ID najde každý pod fotografií na studentské kartě) a heslem. K získání hesla do PC FSV UK u studentů prvního ročníku, studentů a doktorandů přestupujících z jiných univerzit je zapotřebí přihlásit se do CAS UK s heslem získaným u zápisu. Po prvotní změně hesla se automaticky tyto údaje promítnou do serveru FSV UK a bude tedy možné se tímto loginem a heslem přihlásit do PC, SIS a dalších služeb FSV UK (fakultní Gmail, balíček Office365, Moodle)

Heslo je nutné si jednou ročně změnit opět na CAS UK.

Počítačové laboratoře a síťové tiskárny

Praktické informace

Přihlašovací jméno a heslo (CAS)

Studentům je po zápise do studia v servisním středisku vydáno počáteční heslo, které je potřeba do 5 dnů změnit. Heslo platí pro přihlášení do PC FSV UK a pro všechny aplikace rektorátu (CAS, SIS, fakultní Gmail, Office365 atd.). Více informací o Autentizační službě Univerzity Karlovy (CAS UK) naleznete zde.

Proces přihlášení k počítačům

Pokud má student přístup do CAS, je mu umožněn přístup i k PC na FSV UK. Jako login je potřeba použít své ID (ID najde každý pod fotografií na studentské kartě). Heslo je shodné s CAS. V případě neúspěšného přihlášení do PC je nutné ověřit, zda se student za použití stejných přihlašovacích údajů může přihlásit do CAS.

Uživatelský disk

Každý uživatel má k dispozici síťový disk o velikosti 100 MB, který slouží pro ukládání dat a je připojen jako jednotka I:\. Takový disk je určen pouze pro ukládání dat souvisejících se studiem.

Fakultní e-maily pro studenty

Každý student má přístup na e-mailovou adresu fsv.cuni.cz dostupnou prostřednictvím Gmailu. Váš email je ve formátu: UKČO@fsv.cuni.cz; heslo je shodné s heslem CAS. 

Wi-Fi síť Eduroam

Pro připojení notebooků a telefonů k internetu je k dispozici v budovách Wi-Fi bezdrátové připojení (přístup přes EDUROAM). Kompletní návod, jak používat Wi-Fi na univerzitě a jak se připojit k síti Eduroam, je k dispozici na webu Centra výpočetní techniky UK. Heslo pro Eduroam je možné vytvořit či zjistit v CAS, v menu “Další účty”.

Na notebooky a mobily, jež nejsou majetkem FSV UK, se nevztahuje uživatelská podpora. Bezdrátový přístup Wi-Fi neumožňuje přihlášení k uživatelskému profilu a datům na uživatelském disku I:\

Pracoviště uživatelské podpory na FSV UK

V případě jakýchkoli problémů je k dispozici IT podpora na lokálních pracovištích ITO, kterou je možné kontaktovat na support@fsv.cuni.cz.

Dokumenty pro studenty