Základní informace ke studiu

Základní informace pro 1. ročníky

Informace  ke  studiu  2018/2019

 1. Zahájení výuky – 1. října 2018.  Rozvrhy pro jednotlivé obory jsou zveřejněny v SIS.   

 1. Imatrikulace  se koná  24. 10. 2018 ve velké aule Karolina, společenský oblek. Účast je povinná.  S vyloučením veřejnosti, tedy i rodinných příslušníků.

 1. Harmonogram – všechny důležité termíny pro akademický rok najdete na web stránkách FSV – Studenti. Jednotlivé události najdete také v Kalendáři GOOGLu.

 1. Karolinka seznam přednášek, studijní plány pro všechny obory vyučované na FSV -  najdete na web stránkách FSV – Studenti. Závazný studijní plán  je pro Vás z roku, kdy se do studia zapíšete.

 1. Studijní informační systém (SIS) studenti využívají mj. k přihlašování na zkoušky, k aktualizaci osobních údajů, kontrole plnění studijních povinností. Informace o SIS. Přístup do SIS je umožněn na základě loginu a hesla. Login bude vygenerován jakmile Vám bude vydán průkaz studenta – lze jej vyřídit po zápisu. Adresa výdejních center průkazů, průkaz zde vyřídíte s doložením kupónu. 

 1. Přidělení e-mailových adres FSV - informace

 1. Koleje – Ubytování  poskytují Koleje a menzy Univerzity Karlovy ne fakulta.

 1. Knihovny Hollar,  TGM Jinonice, Opletalova 

 1. Poplatky spojené se studiem  - V souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (zákon o vysokých školách), a v souladu s ustanovením Statutu Univerzity Karlovy – příloha 2 čl. 3 -  upozorňujeme studenty na poplatky spojené se studiem po standardní době studia. Poplatky vyměřuje Rektorát Univerzity Karlovy – ne fakulta. Pokud budete potřebovat vyřídit např. splátkový kalendář, kontaktujete referentku FSV pro poplatky.

 1. Orientační týden 2018 - 17. - 21. 9. 2018, cyklus přednášek pro studenty prvních ročníků.

 2. Povinnosti studentů 1. ročníků:

 • Univerzitní průkazy – zajišťuje si osobně každý student ve výdejních centrech UK
 • Osobní údaje – provést vložení do SIS a v případě změny neprodleně aktualizovat údaje (bankovní spojení číslo účtu - v CZK, ne Euro účet, e-mail, telefonní číslo tel. číslo - v ČR (ne pouze pevnou linku na Slovensko), kontaktní adresa, (přechodné bydliště, kolej). Studenti jsou odpovědni za aktualizaci osobních údajů.
 1. Stipendia -  FSV.  Jsou zasílána bezhotovostně – nutné si vyplnit účet v SIS.

 1. Věcné škody v prostorách  FSV.   Za odložené věci mimo šatny, recepce si ručí sám student.  

 1. Sledujte webové stránky fakulty, úřední desku a nástěnky, webové stránky institutů a průběh Vašeho studia v SIS. Referentky nehlídají průběžně splnění Vašich povinností ani neupozorňují na případný termín vyměření poplatků.

 2. Studijní oddělení - informace, aktuality, kontakty.

 

Příručka prváka 2019/2020

Ovládací prvky