Základní informace ke studiu

Základní informace ke studiu

Nejdůležitější informace a odkazy

 1. Zahájení výuky –  výuka letos začíná 30. 9. 2024. 
 2. Imatrikulace se koná 17. 10. 2024 ve Velké aule Karolina. Účast je povinná, s vyloučením veřejnosti, tedy i rodinných příslušníků. Je nutné mít společenský oděv.
 3. Harmonogram - naleznete v něm všechny důležité termíny pro akademický rok 2024/2025.
 4. Karolinka - obsahuje seznam přednášek, studijní plány pro všechny studijní programy vyučované na FSV UK. Závazný studijní plán je pro vás ten z roku, kdy se do studia zapíšete.
 5. Studijní informační systém (SIS) - budete jej využívat mj. k přihlašování na zkoušky, k aktualizaci osobních údajů, kontrole plnění studijních povinností aj. Zde najdete veškeré informace o SIS. Přístup do SIS je umožněn na základě loginu a hesla. Login bude vygenerován, jakmile vám bude vydán průkaz studenta, který lze vyřídit po zapsání do studia. Zde naleznete seznam výdejních center průkazů.
 6. E-mailové adresy FSV UK - každému studentovi je přidělen googlovský e-mail ve znění UKČO@fsv.cuni.cz. Tento e-mail je povinné využívání pro korespondenci v rámci studia. Veškeré informace o e-mailu se dočtete na našem webu.
 7. Koleje – Ubytování poskytují Koleje a menzy Univerzity Karlovy, nikoli FSV UK.
 8. Knihovny naleznete v budově Hollaru, v ulici Opletalova a v Jinonicích. 
 9. Poplatky spojené se studiem  - V souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (zákon o vysokých školách), a v souladu s ustanovením Statutu Univerzity Karlovy – příloha 2 čl. 3 -  upozorňujeme studenty na poplatky spojené se studiem po standardní době studia. Poplatky vyměřuje Rektorát Univerzity Karlovy – nikoli fakulta. Pokud budete potřebovat vyřídit např. splátkový kalendář, kontaktujete referentku FSV pro poplatky.
 10. Povinnosti studentů 1. ročníků:
 • Univerzitní průkazy – zajišťuje si osobně každý student ve výdejních centrech UK
 • Osobní údaje – provést vložení do SIS a v případě změny neprodleně aktualizovat údaje (číslo bankovního účtu - v CZK, ne Euro účet, e-mail, telefonní číslo - v ČR (ne pouze pevnou linku na Slovensko), kontaktní adresa (přechodné bydliště, kolej). Studenti jsou odpovědni za aktualizaci svých osobních údajů.
 1. Stipendia FSV UK - Jsou zasílána bezhotovostně – je nutné si vyplnit číslo bankovního účtu v SISu, v osobních údajích.

 2. Věcné škody v prostorách FSV UK - za odložené věci mimo šatny a recepce si ručí každý student sám.  

 3. Sledujte webové stránky fakulty, úřední desku a nástěnky, webové stránky institutů a průběh vašeho studia v SISu.

 4. Studijní oddělení - najdete zde důležité informace, aktuality a kontakty.

A pozor! Studijní oddělení nehlídá průběžně splnění vašich povinností a neupozorňuje na případný termín vyměření poplatků.

Studentské příručky

Aktuální příručky prváka pro každý institut budou doplněny v průběhu léta