Základní informace ke studiu

Základní informace pro 1. ročníky

Informace ke studiu 2022/2023

 1. Zahájení výuky –  3. 10. 2022.  S ohledem na rekonstrukci studijního areálu v Jinonicích bude výuka IMS, IPS a ISS probíhat v náhradních prostorách v Pekařské 16 (Nové Butovice).  Rozvrhy pro jednotlivé studijní programy jsou zveřejněny v SIS a zahrnují aktuální místa výuky.   

 1. Imatrikulace se koná 20. 10. 2022 ve Velké aule Karolina. Účast je povinná, s vyloučením veřejnosti, tedy i rodinných příslušníků. Nutné mít společenský oděv.

 1. Harmonogram - naleznete v něm všechny důležité termíny pro akademický rok.

 1. Karolinka - seznam přednášek, studijní plány pro všechny studijní programy vyučované na FSV UK. Závazný studijní plán je pro Vás z roku, kdy se do studia zapíšete.
   

 2. Studijní informační systém (SIS) - studenti jej využívají mj. k přihlašování na zkoušky, k aktualizaci osobních údajů, kontrole plnění studijních povinností aj. Informace o SIS. Přístup do SIS je umožněn na základě loginu a hesla. Login bude vygenerován, jakmile Vám bude vydán průkaz studenta, který lze vyřídit po zapsání do studia. Adresa výdejních center průkazů
   

 3. Přidělení e-mailových adres FSV UK - povinné využívání pro korespondenci v rámci studia - informace

 1. Koleje – Ubytování poskytují Koleje a menzy Univerzity Karlovy, nikoli FSV UK.

 1. Knihovny naleznete v budově Hollaru, v ulici Opletalova a v Jinonicích. 

 1. Poplatky spojené se studiem  - V souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (zákon o vysokých školách), a v souladu s ustanovením Statutu Univerzity Karlovy – příloha 2 čl. 3 -  upozorňujeme studenty na poplatky spojené se studiem po standardní době studia. Poplatky vyměřuje Rektorát Univerzity Karlovy – ne fakulta. Pokud budete potřebovat vyřídit např. splátkový kalendář, kontaktujete referentku FSV pro poplatky.

 1. Povinnosti studentů 1. ročníků:

 • Univerzitní průkazy – zajišťuje si osobně každý student ve výdejních centrech UK
 • Osobní údaje – provést vložení do SIS a v případě změny neprodleně aktualizovat údaje (číslo bankovního účtu - v CZK, ne Euro účet, e-mail, telefonní číslo - v ČR (ne pouze pevnou linku na Slovensko), kontaktní adresa (přechodné bydliště, kolej). Studenti jsou odpovědni za aktualizaci svých osobních údajů.
 1. Stipendia FSV UK - Jsou zasílána bezhotovostně – nutné si vyplnit číslo bankovního účtu v SISu, v osobních údajích.

 1. Věcné škody v prostorách  FSV UK - Za odložené věci mimo šatny a recepce si ručí sám student.  

 1. Sledujte webové stránky fakulty, úřední desku a nástěnky, webové stránky institutů a průběh Vašeho studia v SIS.

 2. Studijní oddělení - informace, aktuality, kontakty.

Studijní oddělení nehlídá průběžně splnění Vašich povinností a neupozorňuje na případný termín vyměření poplatků.

IES - Příručka prváka 2021/22

IKSŽ - Příručka prváka 2021/22

IMS - Příručka prváka 2021/22

IPS - Příručka prváka 2021/22

ISS - Příručka prváka 2021/22

Ovládací prvky