Zápisy do 1. ročníku

Zápisy do 1. ročníku

K zápisu do 1. ročníku obdržíte pozvánku e-mailem.

K zápisu si s sebou přineste:

  • zápisový list vygenerovaný ze SIS dle návodu
  • platný občanský průkaz nebo cestovní pas
  • úředně ověřený doklad o ukončení předchozího vzdělání (pokud jste ho ještě nedodali) · Absolventi/ky  vysokých škol mimo Univerzitu Karlovu předloží úředně ověřenou  (notářsky, na obecních úřadech nebo na poštách s označením Czech POINT) kopii diplomu nebo nostrifikace, příp. originál potvrzení (pouze z VŠ v ČR a SR) o řádném absolvování bakalářského studia  - absolventi bakalářského studia na Univerzitě Karlově nemusí při zápisu dokládat ukončení studia
  • Imatrikulační slib - ZDE
  • Poučení o bezpečnosti práce a požární ochraně - ZDE
  • vyplněné potvrzení o studiu (libovolný počet, který potřebujete)
  • psací potřeby

Pokud se nemůžete osobně k zápisu dostavit, můžete zplnomocnit jinou osobu, která za Vás zápis provede. 


Termíny zápisů do studia

Bakalářské studijní programy
Politologie a mezinárodní vztahy 13.06.2024 od 09:00 Jinonice C117
Politologie a veřejná politika 13.06.2024 od 11:00 Jinonice C117
Sociologie a sociální politika 13.06.2024 od 13:30 Jinonice C117
Sociologie a specializace 13.06.2024 od 13:30 Jinonice C117
Teritoriální studia (prezenční) 17.06.2024 od 09:00 Jinonice C117
Česko-německá studia 24.06.2024 9:00 - 11:00 Hollar H211
Teritoriální studia (distanční) 17.06.2024 od 11:30 Jinonice C117
Ekonomie a finance 21.06.2024 12:00 - 15:00 Opletalova, míst.č.206
Marketingová komunikace a PR 20. 6. 2024 od 09:00 Hollar H112
Mediální studia 21.06.2024 od 11:30 Jinonice C117
Žurnalistika 21.06.2024 od 09:00 Jinonice C117

 

Navazující magisterské studijní programy
Sociologie 20.06.2024 od 13:00 Jinonice C117
Veřejná a sociální politika 20.06.2024 od 13:00 Jinonice C117
Politologie 20.06.2024 od 9:00 Jinonice C117
Bezpečnostní studia 20.06.2024 od 10:00 Jinonice C117
Mezinárodní vztahy 20.06.2024 od 11:00 Jinonice C117
Strategická komunikace 20. 6. 2024 od 13:30 Hollar H112
Mediální studia (prezenční) 26.06.2024 od 10:30 Jinonice C117
Mediální studia (distanční) 26.06.2024 od 09:00 Jinonice C117
Žurnalistika 26.06.2024 od 13:00 Jinonice C117
Balkánská, euroasijská a
středoevropská studia (distanční)
25.6.2024 od 09:00 Hollar 211
Teritoriální studia - všechny specializace  25.6.2024 od 09:00

Hollar 211

Ekonomie a finance 27.06.2024 9:00 - 10:30 Opletalova, míst.č.206