Zápisy do 1. ročníku

Zápisy do 1. ročníku

Informace pro akademický rok 2021/2022

Pro zápis do 1. ročníku (úseku studia) obdržíte pozvánku e-mailem.

K zápisu si s sebou přineste:

  • vyplněný zápisový list
  • občanský průkaz nebo pas
  • úředně ověřený doklad o ukončení předchozího vzdělání (pokud jste ho ještě nedodali) · Absolventi/ky  vysokých škol mimo Univerzitu Karlovu předloží úředně ověřenou  (notářsky, na obecních úřadech nebo na poštách s označením Czech POINT) kopii diplomu nebo nostrifikace, příp. originál potvrzení (pouze z VŠ v ČR a SR) o řádném absolvování bakalářského studia  - absolventi bakalářského studia na Univerzitě Karlově nemusí při zápisu dokládat ukončení studia
  • Potvrzení o antigenním testu (maximálně 72 hodin staré) nebo RT-PCR testu (maximálně 7 dní staré) nebo certifikát o provedeném kompletním očkování proti nemoci COVID-19 nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 - dle aktuálních vládních opatření
  • vyplněné potvrzení o studiu (libovolný počet, který potřebujete)
  • psací potřeby

Pokud nemůžete osobně k zápisu dostavit, můžete zplnomocnit jinou osobu, která za Vás zápis provede. 

Je také možnost využít distančního zápisu.

 

Termíny prezenčních zápisů do studia v červnu 2021
 

14.6.2021 9-11 hod Politologie a veřejná politika
14.6.2021 13-15 hod    Teritoriální studia (Bc. distanční)
15.6.2021 9-11 hod Politologie a mezinárodní vztahy
15.6.2021 13-15 hod Sociologie a soc. politika
16.6.2021 9-11 hod Sociologie se specializacemi - Sociální antropologie a Studia současných společností
17.6.2021 9-10 hod Česko-německá studia
17.6.2021 13-15 hod Teritoriální studia (Bc. prezenční)
21.6.2021 9-11 hod Politologie, Mezinárodní vztahy, Bezpečnostní studia 
23.6.2021 9-11 hod Ekonomie a finance (bakalářský program)
23.6.2021 9-11 hod Sociologie
23.6.2021 13-15 hod Veřejná a sociální politika

Termíny zápisů na zbývající studijní programy budou v následujících dnech upřesněny.

 

Termíny zápisů do studia v září budou upřesněny s předstihem.