Zápisy do 1. ročníku

Zápisy do 1. ročníku

K zápisu do 1. ročníku obdržíte pozvánku e-mailem.

K zápisu si s sebou přineste:

  • zápisový list vygenerovaný ze SIS dle návodu
  • platný občanský průkaz nebo cestovní pas
  • úředně ověřený doklad o ukončení předchozího vzdělání (pokud jste ho ještě nedodali) · Absolventi/ky  vysokých škol mimo Univerzitu Karlovu předloží úředně ověřenou  (notářsky, na obecních úřadech nebo na poštách s označením Czech POINT) kopii diplomu nebo nostrifikace, příp. originál potvrzení (pouze z VŠ v ČR a SR) o řádném absolvování bakalářského studia  - absolventi bakalářského studia na Univerzitě Karlově nemusí při zápisu dokládat ukončení studia
  • Imatrikulační slib - ZDE
  • Poučení o bezpečnosti práce a požární ochraně - ZDE
  • vyplněné potvrzení o studiu (libovolný počet, který potřebujete)
  • psací potřeby

Pokud se nemůžete osobně k zápisu dostavit, můžete zplnomocnit jinou osobu, která za Vás zápis provede. 


Termíny zápisů do studia

Bakalářské studijní programy
Politologie a mezinárodní vztahy 07.09.2023 09:00 Místnost C117 Jinonice
Politologie a veřejná politika 07.09.2023 12:00 Místnost C117 Jinonice
Sociologie a sociální politika 07.09.2023 13:30 Místnost C117 Jinonice
Sociologie a specializace 07.09.2023 13:30  Místnost C117 Jinonice
Teritoriální studia (prezenční) 12.09.2023 09:30 Místnost H215 Hollar
Česko-německá studia 12.09.2023 09:30 Místnost H215 Hollar
Teritoriální studia (distanční) 12.09.2023 09:30 Místnost H215 Hollar
Ekonomie a finance 07.09.2023 08:00 Místnost O105 Opletalova
Marketingová komunikace a PR individuálně po domluvě  kancelář č. 211
Mediální studia 06.09.2023 14:00 Místnost H210 Hollar
Žurnalistika 08.09.2023 09:00 Místnost H117 Hollar

 

Navazující magisterské studijní programy
Sociologie 15.09.2023 09:00 Místnost C117 Jinonice
Veřejná a sociální politika 15.09.2023 09:00 Místnost C117 Jinonice
Politologie 15.09.2023 10:00 Místnost C117 Jinonice
Bezpečnostní studia 15.09.2023 12:00 Místnost C117 Jinonice
Mezinárodní vztahy 15.09.2023 13:00 Místnost C117 Jinonice
Strategická komunikace 13.09.2023 09:30 Místnost H215 Hollar
Mediální studia (prezenční) 11.09.2023 10:30 Místnost H215 Hollar
Mediální studia (distanční) 11.09.2023 09:30 Místnost H215 Hollar
Žurnalistika 12.09.2023 13:00 Místnost H215 Hollar
Balkánská, euroasijská a
středoevropská studia (distanční)
22.6.2023 10:00-11:30 místnost H215 Hollar
Teritoriální studia - všechny specializace  13.9.2023 13:00-15:00

místnost H215 Hollar

Ekonomie a finance 14.9.2023 13:00-15:30 kancelář č. 211 Hollar