Zápisy do 1. ročníku

Zápisy do 1. ročníku

K zápisu do 1. ročníku (úseku studia) obdržíte pozvánku e-mailem.

K zápisu si s sebou přineste:

  • zápisový list vygenerovaný ze SIS dle návodu
  • platný občanský průkaz nebo cestovní pas
  • úředně ověřený doklad o ukončení předchozího vzdělání (pokud jste ho ještě nedodali) · Absolventi/ky  vysokých škol mimo Univerzitu Karlovu předloží úředně ověřenou  (notářsky, na obecních úřadech nebo na poštách s označením Czech POINT) kopii diplomu nebo nostrifikace, příp. originál potvrzení (pouze z VŠ v ČR a SR) o řádném absolvování bakalářského studia  - absolventi bakalářského studia na Univerzitě Karlově nemusí při zápisu dokládat ukončení studia
  • vyplněné potvrzení o studiu (libovolný počet, který potřebujete)
  • psací potřeby

Pokud se nemůžete osobně k zápisu dostavit, můžete zplnomocnit jinou osobu, která za Vás zápis provede. 


Termíny prezenčních zápisů do studia v červnu 2022

16.6.2022 ve 14:00 hod Sociologie a sociální politika Místnost č. 215 Hollar
16.6.2022 v 15:00 hod    Sociologie se specializacemi (Sociální antropologie / Studia současných společností) Místnost č. 215 Hollar
17.6.2022 v 09:00 hod Politologie a veřejná politika ZMĚNA! Zápis proběhne
v místnosti č. 112 na Hollaru
17.6.2022 v 09:00 hod Ekonomie a finance (Bc.) Místnost č. 105 Opletalova
22.6.2022 v 09:00 hod Teritoriální studia (Bc. prezenční studium) Místnost č. 215 Hollar
23.6.2022 v 09:00 hod Teritoriální studia (Bc. distanční studium) Místnost č. 215 Hollar
23.6.2022 v 11:00 hod Politologie a mezinárodní vztahy Místnost č. 215 Hollar
27.6.2022 v 09:00 hod Ekonomie a finance (Mgr.) Místnost č. 215 Hollar
27.6.2022 v 09:00 hod Mediální studia (Mgr. - distanční studium) Místnost č. 014 Hollar
27.6.2022 v 10:00 hod Mediální studia (Mgr. - prezenční studium) Místnost č. 014 Hollar
27.6.2022 od 14:30 do 15:00 hod Žurnalistika (Mgr.) Místnost č. 014 Hollar
30.6.2022 v 13:00 hod Veřejná a sociální politika Místnost č. 215 Hollar
30.6.2022 ve 14:00 hod Sociologie Místnost č. 215 Hollar
30.6.2022 v 10:00 hod Česko-německá studia  Místnost č. 215 Hollar
19.7.2022 v 09:00 hod Komunikační studia se specializací Žurnalistika Místnost č. 215 Hollar
19.7.2022 v 10:30 hod Komunikační studia se specializací Mediální studia Místnost č. 215 Hollar
19.7.2022 v 13:00 hod Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a PR Místnost č. 215 Hollar

Termíny zápisů do dalších studijních programů budou v následujících dnech doplněny.

Termíny zápisů do studia v září budou upřesněny s předstihem.