Imatrikulace

Aktuální termíny imatrikulace

Imatrikulace se v akademickém roce 2021/2022 koná 27.10.2021
Všichni nově přijatí studenti v 1. ročníku dostanou pozvánku na e-mail

Slavnostní uvedení studentů do studia - imatrikulace se koná ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1 (Rektorát UK) - mapa
Všichni nově přijatí studenti v 1. ročníku dostanou pozvánku na e-mail

Rozpis

9:00 (bakalářské i navazující magisterské)
- BEF, NEF, EF, MEF, MSP, ZN, MSNK, NDMS, KS - MS

11:00 (bakalářské i navazující magisterské)
- IEPS, PMV, PVP, BS, POL, MV, CNS, TS (specializace ZES, AS, NRS, ES, BES, NSS, SD, CNS - prezenční, distanční)

13:00 (bakalářské, navazující magisterské a PhD)
- ZBC, MKPR, SOSP, SOSA, SOSSS, MS, SCO, VERASP
+ všechny studijní Ph.D. programy

Studenti se dostaví o 45 minut dříve ve společenském oděvu dle výše uvedeného rozpisu. 

Účast je povinná pro všechny studenty prvního ročníku bakalářského, navazujího magisterského a doktorského studia. 

Z účasti jsou omluveni studenti, kteří se imatrikulace na FSV UK  již dříve zúčastnili.

V době imatrikulací je student z výuky omluven. 

Studenti se dostaví ve společenském oděvu. 

Průběh imatrikulace a imatrikulační slib

Imatrikulace studentů (slavnostní složení akademického slibu) se konají za účasti rektora nebo prorektora a děkana nebo proděkana příslušné fakulty.

Pořad imatrikulace:

1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina) v pořadí:

a) imatrikulovaní studenti ve společenském oděvu,
b) učitelé příslušné fakulty v talárech,
c) proděkan v taláru s insignií,
d) pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,
e) děkan v taláru s insignií,
f) pedel rektora v oděvu pedela s insignií,
g) rektor v taláru s insignií.

2. Státní hymna.

3. Rektor zahájí shromáždění, přednese projev a vyzve k projevu děkana.

4. Projev děkana:

„Vaše Magnificence, … . Patří k tradicím této univerzity, že na počátku svých studií skládají studentky a studenti imatrikulační slib. Prosím přítomné, aby povstali, a Vás, honorabilis proděkane, abyste přečetl jeho znění.“

5. Proděkan přednese text slibu (čl. 56 odst. 1 statutu univerzity).

6. Studenti složí slib lehkým dotknutím se žezla, podáním ruky děkanovi a slovem „slibuji“.

7. Rektor:

„Složili jste imatrikulační slib a Univerzita Karlova vás přijímá do akademické obce. Nezapomeňte na tuto chvíli, nezapomeňte, co jste slíbili, a nezapomeňte na svá osobní předsevzetí těchto dnů. Věřím, že jsou to předsevzetí dobrá a čistá. Přeji vám, aby se všechna naplnila. Quod bonum, felix, faustum fortunatumque eveniat“.

8. Hudba – Jezu Kriste, štědrý kněže.

9. Odchod z auly za zvuku hudby v obráceném pořadí.

 

Imatrikulační slib zní: "Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek."

Předpisy upravující imatrikulaci

FAQ k imatrikulacím

Je předepsán oděv k imatrikulacím?
Doporučený oděv vyplývá z dopisu prorektora pro akademické hodnosti. Plné znění dopisu čtěte zde.

Je imatrikulace povinná? 
Ano.

Je imatrikulace přístupná veřejnosti? 
Ne, není. Imatrikulace se účastní pouze studenti. 

Ovládací prvky