Imatrikulace

Aktuální termíny imatrikulace

Imatrikulace se v akademickém roce 2021/2022 koná 27. října 2021.

Všichni nově zapsaní studenti 1. ročníku dostanou pozvánku na e-mail.

Imatrikulace (slavnostní uvedení studentů do studia) se koná ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1 (Rektorát UK) - mapa

Studenti se dostaví o 45 minut dříve dle níže uvedeného rozpisu. 

Studenti se dostaví ve společenském oděvu. 

Účast je povinná pro všechny studenty prvního ročníku bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia. 

Z účasti jsou omluveni studenti, kteří se imatrikulace na UK již dříve zúčastnili.

V době imatrikulací je student z výuky omluven. 

 

Harmonogram imatrikulací

9:00

Bakalářské programy: Žurnalistika, Mediální studia,Marketingová komunikace a PR

Magisterské programy: Žurnalistika, Mediální studia (distanční a prezenční)
 

11:00 

Bakalářské programy: Ekonomie a finance, Sociologie a sociální politika, Sociologie a sociální antropologie, Sociologie (Studia současných společností)

Magisterské programy: Ekonomie a finance, Veřejná a sociální politika, Sociologie (všechny specializace), Teritoriální studia (všechny specializace), Balkánská, euroasijská a středoevropská studia, Německá a středoevropská, Strategická komunikace

 

13:00 

Bakalářské programy: Politologie a mezinárodní vztahy, Politologie a veřejná politika, Česko-německá studia, Teritoriální studia (distanční a prezenční + všechny specializace)

Magisterské programy: Politologie, Bezpečnostní studia (všechny specializace), Mezinárodní vztahy

+ všechny studijní Ph.D. programy

 

Průběh imatrikulace a imatrikulační slib

Imatrikulace studentů (slavnostní složení akademického slibu) se konají za účasti rektora nebo prorektora a děkana nebo proděkana příslušné fakulty.

Pořad imatrikulace:

 1. Imatrikulovaní studenti ve společenském oděvu jsou usazeni na svá místa před započetím samotného obřadu.
 2. Slavnostní nástup za zvuku hudby v pořadí:
  1. akademičtí pracovníci příslušné fakulty v talárech,
  2. proděkan v taláru s insignií,
  3. pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,
  4. děkan v taláru s insignií,
  5. pedel rektora v oděvu pedela s insignií,
  6. rektor v taláru s insignií.
 3. Státní hymna.
 4. Rektor zahájí shromáždění, přednese projev a vyzve k projevu děkana.
 5. Projev děkana:
  „Vaše Magnificence, … Patří k tradicím této univerzity, že na počátku svých studií skládají studentky a studenti imatrikulační slib. Prosím přítomné, aby povstali, a Vás, honorabilis proděkane, abyste přečetl jeho znění.“
 6. Proděkan přednese text slibu: „Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek.“
 7. Studenti složí slib tak, že pozvednou ruku směrem k hlavici žezla, podají ruku děkanovi a pronesou slovo „slibuji“.
 8. Rektor:
  „Složili jste imatrikulační slib a Univerzita Karlova vás přijímá do akademické obce. Nezapomeňte na tuto chvíli, nezapomeňte, co jste slíbili, a nezapomeňte na svá osobní předsevzetí těchto dnů. Věřím, že jsou to předsevzetí dobrá a čistá. Přeji vám, aby se všechna naplnila. Quod bonum, felix, faustum fortunatumque eveniat“.
 9. Hudba – staročeský chorál Jezu Kriste, štědrý kněže, nebo Svatý Václave, vévodo české země.
 10. Odchod z auly za zvuku studentské hymny Gaudeamus igitur podle odstavce 2 v obráceném pořadí.

Imatrikulační slib zní: "Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek."

Předpisy upravující imatrikulaci

FAQ k imatrikulacím

Je předepsán oděv k imatrikulacím?
Doporučený oděv vyplývá z dopisu prorektora pro akademické hodnosti. Plné znění dopisu čtěte zde.

Je imatrikulace povinná? 
Ano.

Je imatrikulace přístupná veřejnosti? 
Ne, není. Imatrikulace se účastní pouze studenti. 

Ovládací prvky