Podcast De Facto

Podcast De Facto

O podcastu

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech. 

Podcastem provází děkanka Alice Němcová Tejkalová a naše absolventka Daniela Tollingerová, redaktorka Českého rozhlasu.

Intro: De Facto FSV UK

Michel Perottino

Jitka Modlitbová

Ladislav Krištoufek

Tereza Drahoňovská

Zuzana Lizcová

Speciální díl: Jaroslav Blažek

Tomáš Petříček

Jaroslava Hasmanová Marhánková

Tereza Smužová