Studijní oddělení

Aktuální informace

Z důvodu doporučené karantény celé ČR je provoz studijního oddělení od úterý 17. 3. 2020 do odvolání následující:

Jakým způsobem lze nyní podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů (např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia)?

Ani v této mimořádné situaci nelze podat odvolání prostým e-mailem.

V úvahu přicházejí následující možnosti podání odvolání:

- na podatelnu fakulty (úřední hodiny podatelny naleznete na webu své fakulty)

- na podatelnu rektorátu (pouze odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku)
- e-mailem s elektronickým podpisem
- datovou schránkou
- poštou

Pokud vzhledem k vydaným mimořádným opatřením spočívajícím v omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti nemůžete podat odvolání některým z uvedených způsobů, můžete podat odvolání do 15 dnů poté, co odpadne překážka spočívající v omezení volného pohybu osob. Jestliže již tou dobou uplyne Vaše lhůta pro podání odvolání (odvolací lhůtu naleznete v poučení rozhodnutí, které Vám bylo vydáno), spojte svoje odvolání s žádostí o prominutí zmeškání úkonu ve smyslu § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Vzor takové žádosti naleznete zde 

Obdobně se zmeškání lhůty použije i na žádosti o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách. Netýká se žádostí, které lze podat elektronicky (žádost o ubytovací stipendium, žádost o sociální stipendium).

 

Úřední hodiny studijního oddělení v době karantény

Připomínáme, že studentům je do odvolání vstup do budovy FSV UK ZAKÁZÁN (viz opatření z 16. 3. 2020). Využijte prosím e-mailovou či telefonickou komunikaci (222 112 111 - recepce, budete přesměrováni na studijní referentku/ studijního referenta dle rozpisu níže).  Pro telefonickou komunikaci prosím volte pouze běžnou pracovní dobu, po ní už telefony nevyřizujeme. Všichni referenti i referentky jsou k zastižení na svých pracovních e-mailech, které jsou uvedeny v kontaktech studijního oddělení, kam můžete psát nepřetržitě - po celou dobu karantény. 

  referent/ka
pondělí Koşar, Kutišová
úterý Šmejkalová, Kohoutová
středa Bílá, Podsedník
čtvrtek Vovsová, Skácel
pátek Stanovská
pondělí – pátek 

9:00 hod – 10:00 hod

budou přítomni referenti a referentky podle výše uvedené tabulky za účelem vyřízení zaslaných žádostí. Žádosti přijímáme do odvolání poštou (originál s podpisem) nebo elektronicky (oskenované, či ofocené mobilem)  na adrese podatelna@fsv.cuni.cz

Budete-li potřebovat potvrzení o studiu s razítkem, vystaví Vám je a zašlou elektronicky, v nutných případech poštou na kontaktní adresu, kterou máte uvedenou v SIS. Pište vždy na  studijni@fsv.cuni.cz.

 

Děkujeme za pochopení, přejeme klidné dny.

Návštěvy studijního oddělení

Vážení studující,

všechny studijní referentky najdete v budově Hollar. Pokud Vaše referentka nebude přítomna, jednoduché úkony, průběh studia potvrdí a kupón Vám vydá kterákoliv její kolegyně.

Studijní oddělení prosím navštěvujte pouze v úředních hodinách. Ani jedna referentka nemůže současně obsluhovat, vyřizovat telefony, odpovídat na e-maily a vést administrativu podle všech předpisů.

Kontaktujte nás, až pokud už jste vyčerpali všechny základní zdroje informací a nebudete si vědět rady.

V závažných případech se na mimořádných návštěvách se svou referentkou vždy předem domluvte. Nebudete odmítnuti.  Pokud studijní záležitosti řešíte písemně (žádosti), dělejte tak přes podatelnu, přitom dbejte na správné podání - originál s podpisy. Od září používáme elektronickou spisovou službu. Neúplné formuláře komplikují vyřízení.

POZOR! Od listopadu 2018 je platné Opatření děkanky 52/2018 Stanovení úhrad za úkony od studentů. Mj. v něm najdete ceník za opisy dokladů z archiválií, které jsou zpoplatněny i pro studenty.

Proděkan pro studijní záležitosti

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

 

Konzultační  hodiny 

Pondělí          13.00 – 14.00 hod    Hollar  místnost 203

Úterý              12.30 – 13.30 hod    IES   místnost 406

 

O Vaší návštěvě konzultačních hodin nejdříve uvědomte pana proděkana e-mailem. 

Vedoucí studijního oddělení

Jméno Telefon E-mail Místnost
Dana Svobodová 222 112 281 dana.svobodova@fsv.cuni.cz 209

 

Administrativní podpora a disciplinární řízení

Jméno Telefon E-mail Místnost
Ing. Karolína Kutišová  222 112 202

studijni@fsv.cuni.cz

disciplinarky@fsv.cuni.cz

205

Podmínky přijímacího řízení pro české studijní programy, hodnocení kurzů, účelová stipendia pro pregraduální studium, disciplinární řízení

Studenti se speciálními potřebami

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

 

Michala Maturová, DiS.

Telefon E-mail Místnost
222 112 188 specialni.potreby@fsv.cuni.cz   209
  michala.maturova@fsv.cuni.cz  

Studenti a uchazeči se speciálními potřebami.

 

Pregraduální studium

Jednotlivé referentky/referenti

Mgr. Ivana Bílá

Telefon E-mail Místnost
222 112 219 ivana.bila@fsv.cuni.cz 210

Obory: B: Mediální studia (KS); N: Mediální studia (PS), Mediální studia (KS)

Programy: B: Komunikační studia se specializací mediální studia, N: Mediální studia (DS)

Poplatky za studiumpoplatky za studium

 

Mgr. Hana Hándlová

Telefon E-mail Místnost
222 112 164 hana.handlova@fsv.cuni.cz 117

Obor: B: Marketingová komunikace a public relations 

Programy: B: Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations, 

Programy: N: Strategická komunikace 

vládní stipendia; stipendia za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci univerzity na akademických mezinárodních soutěžích

Úřední hodiny   
Pondělí 13:00 - 14:00
Úterý   9:00 - 11:00
Středa   9:00 - 10:00
Pátek   9:00 - 11:00

 

Mgr. Andrea Kohoutová

Telefon E-mail Místnost
222 112 224 andrea.kohoutova@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Ekonomie a finance N: Ekonomie; Ekonomie a finance

 

Bc. Martina Koşar

Telefon E-mail Místnost
222 112 234 martina.kosar@fsv.cuni.cz 220

Obory: B: Politologie a mezinárodní vztahy N: Mezinárodní vztahy; Politologie; Bezpečnostní studia

Programy: B: Politologie a mezinárodní vztahy

Programy: N: Politologie

Mgr. Michael Podsedník

Telefon E-mail Místnost
222 112 239   michael.podsednik@fsv.cuni.cz 219
  studentskeprace@fsv.cuni.cz  

Obory: B: Sociologie a sociální antropologie; Sociologie a sociální politika; Politologie a veřejná politika
N: Sociologie; Veřejná a sociální politika (PS); Veřejná a sociální politika (KS)

Programy: B: Sociologie se specializacemi, Sociologie a sociální politika, Politologie a veřejná politika        

Mgr. Petr Skácel

Telefon E-mail Místnost
222 112 241 petr.skacel@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Žurnalistika; N: Žurnalistika;

Programy: B: Komunikační studia se specializací žurnalistika

Jana Vokatá

Telefon E-mail Místnost
222 112 238 jana.vokata@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Mezinárodní teritoriální studia; Česko-německá studia; Teritoriální studia (KS); Soudobé dějiny (KS)
N: Americká studia; Německá a rakouská studia; Balkánská, euroasijská a středoevropská studia; Západoevropská studia; Evropská studia - obory na dostudovaní; Německá a středoevropská studia; Mezinárodní teritoriální studia - otevřeno od ak. roku 2016; Středoevropská komparativní studia (KS)
Programy: B: Teritoriální studia (PS), Teritoriální studia se specializacemi (DS), Česko-německá studia

Programy: N: Teritoriální studia se specializacemi, Německá a středoevropská studia (PS),  Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializacemi (DS)

Vysvětlivky: B = bakalářské studium; N = navazující magisterské studium; PS = prezenční studium; KS = kombinované studium 

Postgraduální studium a další formy vzdělávání

Jednotlivé referentky

Mgr. Denisa Šmejkalová

Telefon E-mail Místnost
222 112 237 denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 205

Doktorské studijní programy: Moderní dějiny; Mezinárodní teritoriální studia; Veřejná a sociální politika; Sociologie
celoživotní vzdělávání, oborové rady 

Kontaktní osoba a studijní poradce pro studenty se speciálními potřebami

Mgr. Kateřina Vovsová

Telefon E-mail Místnost
222 112 276 katerina.vovsova@fsv.cuni.cz 205

Doktorské studijní programy: Politologie, Mezinárodní vztahy, Mediální studia, Ekonomie

Rigorózní řízení, nostrifikace

Kontaktní osoba a studijní poradce pro studenty se speciálními potřebami

Akreditace

Kontaktní osoba pro akreditace

Bc. Michaela Čuprová

Telefon E-mail Místnost
222 112 286 michaela.cuprova@fsv.cuni.cz 8

Akreditace FSV - koordinátor přípravy vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti 

Studijní informační systém

Administrátoři

Vojtěch Brázda

Telefon E-mail Místnost
222 112 207, 218 sis@fsv.cuni.cz 019

Zaměření: Studijní plány, harmonogram, správa rolí, studentské práce, zkoušky, státnice

Pavel Kot

Telefon E-mail Místnost
222 112 203, 218 sis@fsv.cuni.cz 019

Zaměření: Přijímací řízení, Ph.D. modul, prospěchové stipendium, hodnocení výuky, předměty, rozvrhy

 

Úřední hodiny Správy SIS

Pondělí - pátek: 9:00 - 14:00 hod

 

Frequently Asked Questions-SIS

Změny a úpravy v SISu