Studijní oddělení

AKTUÁLNĚ

Vážené studentky, vážení studenti,

pro vyřešení vašeho dotazu/problému si nejprve prostudujte sekci Často se ptáte. Věnujte pozornost Harmonogramu akademického roku a Pravidlům pro organizaci studia. Nenaleznete-li požadovanou odpověď, obraťte se na příslušnou referentku/referenta (kontakty níže). Studijní oddělení, prosím, navštěvujte pouze v úředních hodinách. Své dotazy můžete směřovat také na e-mail studijni@fsv.cuni.cz. V závažných případech se s Vámi rádi domluvíme i na návštěvě mimo úřední hodiny.

Vždy prosím zvažte, zda osobní návštěva studijního oddělení je nezbytně nutná. Pokud potřebujete své záležitosti řešit se svou referentkou nebo svým referentem, oslovte je nejdříve e-mailem nebo telefonicky. 

Úřední hodiny studijního oddělení

Pondělí

 13:30 - 16:30

Úterý

  9:00 - 11:00

Středa

 13:30 - 15:30

Pátek

  9:00 - 11:00

Podávání žádostí

Žádosti a formuláře najdete zde.

Pro podání žádosti nebo formuláře lze využít jednu z níže uvedených možností:

  • osobně na podatelnu fakulty
  • poštou na podatelnu fakulty
  • datovou schránkou - identifikátor datové schránky: piyj9b4

Adresu a úřední hodiny podatelny naleznete zde.

Vždy je nutné doložit originál žádosti/formuláře s Vaším podpisem. Naskenované žádosti se nepřijímají. Pokud budete řešit žádosti s garanty/vyučujícími na dálku a budete jim žádosti skenovat, vždy na fakultu dodejte Váš originál žádosti.

Mějte na paměti, že lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne podání na fakultu. Na přednostní vyřízení žádosti či vyřízení v kratším časovém intervalu není právní nárok.

Vydávání potvrzení o studiu

Studijní oddělení již nebude na žádost vydávat naskenované potvrzení o studiu. Pokud potřebujete potvrzení o studiu, rádi Vám jej zašleme s elektronickým podpisem nebo vydáme osobně v době úředních hodin. Připomínáme, že potvrzení o studiu si můžete vygenerovat sami v SIS v sekci Osobní údaje.

Potvrzení o studiu můžeme zaslat také poštou po uhrazení poplatku (30 Kč) podle Opatření děkana č. 9/2023 (čl. 7, odst. 7.1.2.)

Proděkanka pro studijní záležitosti

Vedoucí studijního oddělení

Jméno Telefon E-mail Místnost
Mgr. Kateřina Vovsová 222 112 281 katerina.vovsova@fsv.cuni.cz 209

Rigorózní řízení

Administrativní podpora a disciplinární řízení

Jméno Telefon E-mail Místnost
Ing. Karolína Kutišová  222 112 202

karolina.kutisova@fsv.cuni.cz

studijni@fsv.cuni.cz

disciplinarky@fsv.cuni.cz

205

Podmínky přijímacího řízení pro české studijní programy, hodnocení kurzů, účelová stipendia pro pregraduální a postgraduální studium, disciplinární řízení

Výdej diplomů bez promocí.

Studenti se speciálními potřebami

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

Studenti a uchazeči se speciálními potřebami

Mgr. Michael Podsedník Lucie Pištěková, DiS.

E-mail: specialni.potreby@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 239

Místnost: č. 219, budova Hollar

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

E-mail: specialni.potreby@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 234

Místnost: č. 220, budova Hollar

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem

 

Pregraduální studium


 

Mgr. Ivana Bílá

Telefon E-mail Místnost
222 112 219 ivana.bila@fsv.cuni.cz 210

Obory: B: Mediální studia (KS); N: Mediální studia (PS), Mediální studia (KS)

Programy: B: Komunikační studia se specializací mediální studia, N: Mediální studia (PS), Mediální studia (DS)

poplatky za studium , nostrifikace

Mgr. Andrea Kohoutová

Telefon E-mail Místnost
222 112 224 andrea.kohoutova@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Ekonomie a finance, N: Ekonomie; Ekonomie a finance

Programy: B: Ekonomie a finance, N: Ekonomie a finance

 

Promoce a diplomyimatrikulace

Bc. Eva Masáková

Telefon E-mail Místnost
222 112 164 eva.masakova@fsv.cuni.cz 211

Obor: B: Marketingová komunikace a public relations 

Programy: B: Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations, 

Programy: N: Strategická komunikace, 

Americká studia; Německá a rakouská studia; Balkánská, euroasijská a středoevropská studia; Západoevropská studia; Evropská studia - obory na dostudovaní; Německá a středoevropská studia; Mezinárodní teritoriální studia - otevřeno od ak. roku 2016; Středoevropská komparativní studia (KS)

Teritoriální studia se specializacemi, Německá a středoevropská studia (PS),  Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializacemi (DS)

Vysvětlivky: B = bakalářské studium; N = navazující magisterské studium; PS = prezenční studium; DS =  distanční studium; KS = kombinované studium 

Zdravotní pojištění studentů

 

Lucie Pištěková, DiS.

Telefon E-mail Místnost
222 112 234 lucie.pistekova@fsv.cuni.cz 220

 

Obory: B: Politologie a mezinárodní vztahy N: Mezinárodní vztahy; Politologie; Bezpečnostní studia

Programy: B: Politologie a mezinárodní vztahy

Programy: N: Mezinárodní vztahy; Politologie; Bezpečnostní studia se specializacemi

Mgr. Michael Podsedník

Telefon E-mail Místnost
222 112 239   michael.podsednik@fsv.cuni.cz 219

Obory: B: Sociologie a sociální antropologie; Sociologie a sociální politika; Politologie a veřejná politika
N: Sociologie; Veřejná a sociální politika (PS); Veřejná a sociální politika (KS)

Programy: B: Sociologie se specializacemi, Sociologie a sociální politika, Politologie a veřejná politika
N: Sociologie se specializacemi, Veřejná a sociální politika (PS)

Mgr. Petr Skácel

Telefon E-mail Místnost
222 112 241 petr.skacel@fsv.cuni.cz 117

Obory: B: Žurnalistika; N: Žurnalistika

Programy: B: Komunikační studia se specializací žurnalistika; N: Žurnalistika se specializacemi

Ing. Kristýna Trojanová

Telefon E-mail Místnost
222 112 238 kristyna.trojanova@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Mezinárodní teritoriální studia; Česko-německá studia; Teritoriální studia (KS); Soudobé dějiny (KS)

Programy: B: Teritoriální studia (PS), Teritoriální studia se specializacemi (DS), Česko-německá studia

Promoce a diplomyimatrikulace

Postgraduální studium a další formy vzdělávání


 

Mgr. Denisa Šmejkalová

Telefon E-mail Místnost
222 112 237 denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 205

Doktorské studijní programy: Moderní dějiny; Mezinárodní teritoriální studia; Veřejná a sociální politika; Sociologie
celoživotní vzdělávání, oborové rady, Cotutelle 

Kontaktní osoba a studijní poradce pro studenty se speciálními potřebami

Mgr. Andrea Kohoutová

Telefon E-mail Místnost
222 112 224 andrea.kohoutova@fsv.cuni.cz 211

Doktorské studijní programy: Mezinárodní vztahy, Politologie

 

Bc. Eva Masáková

Telefon E-mail Místnost
222 112 164 eva.masakova@fsv.cuni.cz 211

Doktorské studijní programy: Ekonomie a finance

Ing. Kristýna Trojanová

Telefon E-mail Místnost
222 112 238 kristyna.trojanova@fsv.cuni.cz 211

Doktorské studijní programy: Mediální a komunikační studia

Akreditace

Kontaktní osoba pro akreditace

Mgr. Petr Skácel

Telefon E-mail Místnost
222 112 241 petr.skacel@fsv.cuni.cz 117

Akreditace FSV - koordinátor zajišťování kvality vzdělávací činnosti

Fakultní koordinátor pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací

Kontaktní osoba pro závěrečné práce

Mgr. Michael Podsedník

Telefon E-mail Místnost
222 112 239 studentskeprace@fsv.cuni.cz 219
  michael.podsednik@fsv.cuni.cz  

 

Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností.

Studijní informační systém

Administrátoři

Úřední hodiny Správy SIS

Pondělí - pátek: 9:00 - 14:00 hod

 

Frequently Asked Questions-SIS

Změny a úpravy v SISu

Vojtěch Brázda

Telefon E-mail Místnost
222 112 207, 218 sis@fsv.cuni.cz 019

Zaměření: Studijní plány, harmonogram, správa rolí, studentské práce, zkoušky, státnice

Pavel Kot

Telefon E-mail Místnost
222 112 203, 218 sis@fsv.cuni.cz 019

Zaměření: Přijímací řízení, Ph.D. modul, prospěchové stipendium, hodnocení výuky, předměty, rozvrhy