Studijní oddělení

AKTUÁLNĚ

Vážené studentky, vážení studenti,

pro vyřešení vašeho dotazu/problému nejprve prostudujte sekci Často se ptáte a sekci Formuláře a návody, věnujte též prosím pozornost harmonogramu akademického roku a Pravidlům pro organizaci studia. Nenaleznete-li požadovanou odpověď, obraťte se na příslušnou referentku/referenta (kontakty níže). Své dotazy můžete směřovat také na e-mail studijni@fsv.cuni.cz

Vzhledem k současné epidemické situaci Vás prosíme o podávání žádostí (přerušení studia, uznání předmětů apod.) v naskenované podobě na e-mail podatelna@fsv.cuni.cz (tento e-mail neslouží pro zodpovídání dotazů ohledně studia nebo zasílání potvrzení o studiu!).

Žádosti je stále možné podávat také osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.

Vždy prosím zvažte, zda osobní návštěva studijního oddělení je nezbytně nutná. Pokud potřebujete své záležitosti řešit se svou referentkou nebo svým referentem, oslovte je nejdříve e-mailem. Kontakty najdete níže. 

 

 

Úřední hodiny studijního oddělení - prázdninový provoz

(od 1. 7. do 31. 8. 2021):

 

úterý   9.00 - 11.00 hod

středa  13.00 - 15.00 hod

Proděkan pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

 

Konzultační  hodiny 

Pondělí          13.00 – 14.00 hod    Hollar  místnost 203

Úterý              12.30 – 13.30 hod    IES   místnost 406

 

O Vaší návštěvě konzultačních hodin nejdříve uvědomte pana proděkana e-mailem. 

Vedoucí studijního oddělení

Jméno Telefon E-mail Místnost
Dana Svobodová 222 112 281 dana.svobodova@fsv.cuni.cz 209

 

Administrativní podpora a disciplinární řízení

Jméno Telefon E-mail Místnost
Ing. Karolína Kutišová  222 112 202

karolina.kutisova@fsv.cuni.cz

studijni@fsv.cuni.cz

disciplinarky@fsv.cuni.cz

205

Podmínky přijímacího řízení pro české studijní programy, hodnocení kurzů, účelová stipendia pro pregraduální a postgraduální studium, disciplinární řízení

Výdej diplomů bez promocí.

Studenti se speciálními potřebami

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

Studenti a uchazeči se speciálními potřebami

Telefon E-mail Místnost
222 112 188 specialni.potreby@fsv.cuni.cz   209
     

 

 

Pregraduální studium

Jednotlivé referentky/referenti

Mgr. Bc. Ivana Bílá

Telefon E-mail Místnost
222 112 219 ivana.bila@fsv.cuni.cz 210

Obory: B: Mediální studia (KS); N: Mediální studia (PS), Mediální studia (KS)

Programy: B: Komunikační studia se specializací mediální studia, N: Mediální studia (DS)

Poplatky za studiumpoplatky za studium

 

Mgr. Andrea Kohoutová

Telefon E-mail Místnost
222 112 224 andrea.kohoutova@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Ekonomie a finance N: Ekonomie; Ekonomie a finance

 

Ing. Kristýna Kotašková

Telefon E-mail Místnost
222 112 238 kristyna.kotaskova@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Mezinárodní teritoriální studia; Česko-německá studia; Teritoriální studia (KS); Soudobé dějiny (KS)

Programy: B: Teritoriální studia (PS), Teritoriální studia se specializacemi (DS), Česko-německá studia

Vysvětlivky: B = bakalářské studium; PS = prezenční studium; DS =  distanční studium; KS = kombinované studium 

Bc. Martina Koşar

Telefon E-mail Místnost
222 112 234 martina.kosar@fsv.cuni.cz 220

Obory: B: Politologie a mezinárodní vztahy N: Mezinárodní vztahy; Politologie; Bezpečnostní studia

Programy: B: Politologie a mezinárodní vztahy

Programy: N: Mezinárodní vztahy; Politologie; Bezpečnostní studia (všechny specializace)

Zdravotní pojištění studentů, promoce a diplomyimatrikulace

Bc. Eva Masáková

Telefon E-mail Místnost
222 112 164 eva.masakova@fsv.cuni.cz 211

Obor: B: Marketingová komunikace a public relations 

Programy: B: Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations, 

Programy: N: Strategická komunikace, 

Americká studia; Německá a rakouská studia; Balkánská, euroasijská a středoevropská studia; Západoevropská studia; Evropská studia - obory na dostudovaní; Německá a středoevropská studia; Mezinárodní teritoriální studia - otevřeno od ak. roku 2016; Středoevropská komparativní studia (KS)

Teritoriální studia se specializacemi, Německá a středoevropská studia (PS),  Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializacemi (DS)

Vysvětlivky: B = bakalářské studium; N = navazující magisterské studium; PS = prezenční studium; DS =  distanční studium; KS = kombinované studium 

Mgr. Michael Podsedník

Telefon E-mail Místnost
222 112 239   michael.podsednik@fsv.cuni.cz 219

Obory: B: Sociologie a sociální antropologie; Sociologie a sociální politika; Politologie a veřejná politika
N: Sociologie; Veřejná a sociální politika (PS); Veřejná a sociální politika (KS)

Programy: B: Sociologie se specializacemi, Sociologie a sociální politika, Politologie a veřejná politika        

 

Mgr. Petr Skácel, DiS.

Telefon E-mail Místnost
222 112 241 petr.skacel@fsv.cuni.cz 117

Obory: B: Žurnalistika; N: Žurnalistika;

Programy: B: Komunikační studia se specializací žurnalistika

 

Postgraduální studium a další formy vzdělávání

Jednotlivé referentky

Mgr. Denisa Šmejkalová

Telefon E-mail Místnost
222 112 237 denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 205

Doktorské studijní programy: Moderní dějiny; Mezinárodní teritoriální studia; Veřejná a sociální politika; Sociologie
celoživotní vzdělávání, oborové rady, Cotutelle 

Kontaktní osoba a studijní poradce pro studenty se speciálními potřebami

Mgr. Kateřina Vovsová

Telefon E-mail Místnost
222 112 276 katerina.vovsova@fsv.cuni.cz 205

Doktorské studijní programy: Ekonomie a finance, Mediální a komunikační studia, Mezinárodní vztahy, Politologie

Rigorózní řízení, nostrifikace

Kontaktní osoba a studijní poradce pro studenty se speciálními potřebami

Akreditace

Kontaktní osoba pro akreditace

Mgr. Petr Skácel

Telefon E-mail Místnost
222 112 241 petr.skacel@fsv.cuni.cz 117

Akreditace FSV - koordinátor zajišťování kvality vzdělávací činnosti

Fakultní koordinátor pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací

Kontaktní osoba pro závěrečné práce

Mgr. Michael Podsedník

Telefon E-mail Místnost
222 112 239 studentskeprace@fsv.cuni.cz 219
  michael.podsednik@fsv.cuni.cz  

 

Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností.

Studijní informační systém

Administrátoři

Úřední hodiny Správy SIS

Pondělí - pátek: 9:00 - 14:00 hod

 

Frequently Asked Questions-SIS

Změny a úpravy v SISu

Vojtěch Brázda

Telefon E-mail Místnost
222 112 207, 218 sis@fsv.cuni.cz 019

Zaměření: Studijní plány, harmonogram, správa rolí, studentské práce, zkoušky, státnice

Pavel Kot

Telefon E-mail Místnost
222 112 203, 218 sis@fsv.cuni.cz 019

Zaměření: Přijímací řízení, Ph.D. modul, prospěchové stipendium, hodnocení výuky, předměty, rozvrhy