Studijní oddělení

AKTUÁLNĚ

Vážené studentky, vážení studenti,

pro vyřešení vašeho dotazu/problému si nejprve prostudujte sekci Často se ptáte. Věnujte pozornost Harmonogramu akademického roku a Pravidlům pro organizaci studia. Nenaleznete-li požadovanou odpověď, obraťte se na příslušnou referentku/referenta (kontakty níže). Studijní oddělení, prosím, navštěvujte pouze v úředních hodinách. Své dotazy můžete směřovat také na e-mail studijni@fsv.cuni.cz. V závažných případech se s Vámi rádi domluvíme i na návštěvě mimo úřední hodiny.

Vždy prosím zvažte, zda osobní návštěva studijního oddělení je nezbytně nutná. Pokud potřebujete své záležitosti řešit se svou referentkou nebo svým referentem, oslovte je nejdříve e-mailem nebo telefonicky. 

Úřední hodiny

Studijní oddělení naleznete na adrese Smetanovo nábřeží 6, v budově Hollar.

PONDĚLÍ 13:30 - 16:30
ÚTERÝ 09:00 - 11:00
STŘEDA 13:30 - 15:30
PÁTEK 09:00 - 11:00

 

UPOZORNĚNÍ:

V pátek 24.5.2024 jsou úřední hodiny studijního oddělení z důvodu školení zrušeny.

Děkujeme za pochopení.

Podávání žádostí

Žádosti a formuláře najdete zde.

Pro podání žádosti nebo formuláře lze využít jednu z níže uvedených možností:

  • osobně na podatelnu fakulty
  • poštou na podatelnu fakulty
  • datovou schránkou - identifikátor datové schránky: piyj9b4

Adresu a úřední hodiny podatelny naleznete zde.

Vždy je nutné doložit originál žádosti/formuláře s Vaším podpisem. Naskenované žádosti se nepřijímají. Pokud budete řešit žádosti s garanty/vyučujícími na dálku a budete jim žádosti skenovat, vždy na fakultu dodejte Váš originál žádosti.

V případě, že svou žádost zasíláte datovou schránkou, dokument podepisovat nemusíte, Váš podpis je již ověřen přihlášením do datové schránky.

Mějte na paměti, že lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne podání na fakultu. Na přednostní vyřízení žádosti či vyřízení v kratším časovém intervalu není právní nárok.

Vydávání potvrzení o studiu

Studijní oddělení již nebude na žádost vydávat naskenované potvrzení o studiu. Pokud potřebujete potvrzení o studiu, rádi Vám jej zašleme s elektronickým podpisem nebo vydáme osobně v době úředních hodin. Připomínáme, že potvrzení o studiu si můžete vygenerovat sami v SIS v sekci Osobní údaje.

Potvrzení o studiu můžeme zaslat také poštou po uhrazení poplatku (30 Kč) podle Opatření děkana č. 24/2023 (čl. 7, odst. 7.1.2.)

Proděkanka pro studijní záležitosti

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.

Konzultační hodiny

V případě, že chcete kontaktovat proděkanku pro studijní záležitosti, prosíme Vás, abyste nejdřív své studijní záležitosti řešili s referentem/referentkou podle příslušného oboru (viz. níže) a teprve až poté se obraceli na proděkanku se žádostí o konzultaci.

Vedoucí studijního oddělení

PROSÍME STUDENTY, ABY SE SE SVÝMI STUDIJNÍMI ZÁLEŽITOSTMI OBRACELI PRIMÁRNĚ NA REFERENTY/KY PODLE OBORU. KONTAKTY NALEZNETE NA STRÁNCE NÍŽE

Jméno Telefon E-mail Místnost
Mgr. Michael Podsedník 222 112 281 michael.podsednik@fsv.cuni.cz 209

Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností.

Stipendia, rigorózní a disciplinární řízení, administrativní podpora

Jméno Telefon E-mail Místnost
Ing. Karolína Kutišová  222 112 202

karolina.kutisova@fsv.cuni.cz

studijni@fsv.cuni.cz

disciplinarky@fsv.cuni.cz

205

Podmínky přijímacího řízení pro české studijní programy, hodnocení kurzů, účelová stipendia pro pregraduální a postgraduální studium, disciplinární řízení

Rigrózní řízení

Výdej diplomů bez promocí

Pregraduální studium


 

Mgr. Ivana Bílá

E-mail ivana.bila@fsv.cuni.cz
Telefon 222 112 219
Místnost 210

Obory: B: Mediální studia (KS); N: Mediální studia (PS), Mediální studia (KS)

Programy: B: Komunikační studia se specializací mediální studia, N: Mediální studia (PS), Mediální studia (DS)

Poplatky za studium, nostrifikace

Bc. Kristina Bobrovnikova

E-mail kristina.bobrovnikova@fsv.cuni.cz
Telefon 222 112 239
Spec.potřeby 267 224 211 (úterý 13-15, středa 9-11)
Místnost 219

Obory: B: Sociologie a sociální antropologie; Sociologie a sociální politika; Politologie a veřejná politika
N: Sociologie; Veřejná a sociální politika (PS); Veřejná a sociální politika (KS)

Programy: B: Sociologie se specializacemi, Sociologie a sociální politika, Politologie a veřejná politika
N: Sociologie se specializacemi, Veřejná a sociální politika (PS)

Kontaktní osoba pro studenty se specifickými potřebami

Mgr. Andrea Kohoutová

E-mail andrea.kohoutova@fsv.cuni.cz
Telefon 222 112 224
Místnost 211

Obory: B: Ekonomie a finance, N: Ekonomie; Ekonomie a finance

Programy: B: Ekonomie a finance, N: Ekonomie a finance

Promoce a diplomy a Imatrikulace

Bc. Eva Masáková

E-mail eva.masakova@fsv.cuni.cz
Telefon 222 112 164
Místnost 211

Obor: B: Marketingová komunikace a public relations 

Programy: B: Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations, 

Programy: N: Strategická komunikace, 

Programy N: Americká studia; Německá a rakouská studia; Balkánská, euroasijská a středoevropská studia; Západoevropská studia; Evropská studia - obory na dostudovaní; Německá a středoevropská studia; Mezinárodní teritoriální studia - otevřeno od ak. roku 2016; Středoevropská komparativní studia (KS)

Teritoriální studia se specializacemi, Německá a středoevropská studia (PS),  Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializacemi (DS)

Zdravotní pojištění studentů

Lucie Pištěková

E-mail lucie.pistekova@fsv.cuni.cz
Telefon 222 112 234
Spec.potřeby 267 224 210 (úterý 13-15, středa 9-11)
Místnost 220

Obory: B: Politologie a mezinárodní vztahy N: Mezinárodní vztahy; Politologie; Bezpečnostní studia

Programy: B: Politologie a mezinárodní vztahy

Programy: N: Mezinárodní vztahy; Politologie; Bezpečnostní studia se specializacemi

Kontaktní osoba pro studenty se specifickými potřebami

Mgr. Petr Skácel

E-mail petr.skacel@fsv.cuni.cz
Telefon 222 112 241
Místnost 117

Obory: B: Žurnalistika; N: Žurnalistika

Programy: B: Komunikační studia se specializací žurnalistika; N: Žurnalistika se specializacemi

Kontaktní osoba pro akreditace a koordinátor pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti

Ing. Kristýna Trojanová

E-mail kristyna.trojanova@fsv.cuni.cz
Telefon 222 112 238
Místnost 211

Obory: B: Mezinárodní teritoriální studia; Česko-německá studia; Teritoriální studia (KS); Soudobé dějiny (KS)

Programy: B: Teritoriální studia (PS), Teritoriální studia se specializacemi (DS), Česko-německá studia 

Postgraduální studium a další formy vzdělávání


 

Bc. Eva Masáková

E-mail eva.masakova@fsv.cuni.cz
Telefon 222 112 164
Místnost 211

Doktorské studijní programy: Ekonomie a finance

Mgr. Denisa Šmejkalová

E-mail denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
Telefon 222 112 237
Místnost 205

Doktorské studijní programy: Moderní dějiny; Mezinárodní teritoriální studia; Veřejná a sociální politika; Sociologie

celoživotní vzdělávání, oborové rady, Cotutelle 

Ing. Kristýna Trojanová

E-mail kristyna.trojanova@fsv.cuni.cz
Telefon 222 112 238
Místnost 211

Doktorské studijní programy: Mediální a komunikační studia, Mezinárodní vztahy, Politologie

Fakultní koordinátor pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací

Kontaktní osoba pro závěrečné práce

Mgr. Michael Podsedník & Bc. Vojtěch Brázda

Kontaktní e-mail: studentskeprace@fsv.cuni.cz

Studijní informační systém

Administrátoři

Správa SIS

Vojtěch Brázda

Telefon E-mail Místnost
222 112 207, 218

sis@fsv.cuni.cz

019
  vojtech.brazda@fsv.cuni.cz  

Zaměření: Studijní plány, harmonogram, správa rolí, studentské práce, zkoušky, státnice

Pavel Kot

Telefon E-mail Místnost
222 112 203 sis@fsv.cuni.cz 019
  pavel.kot@fsv.cuni.cz  

Zaměření: Přijímací řízení, Ph.D. modul, prospěchové stipendium, hodnocení výuky, předměty, rozvrhy