Studijní oddělení

UPOZORNĚNÍ!!!

Vážení studující,

pokud začínáte studovat nebo už studujete na Institutu mezinárodních studií FSV UK, Institutu politologických studií FSV UK nebo Institutu sociologických studií FSV UK nezapomeňte, že instituty jsou již přesunuty do prostor v ulici Pekařská v Nových Butovicích.

Jak se do nových budov dostat se dozvíte zde https://fsv.cuni.cz/aktuality/nove-pusobiste-fakulty-v-novych-butovicich-pekarska-16-10

Přejeme Vám hodně štěstí ve studiu.

 

Návštěvy studijního oddělení

Vážení studující,

všechny studijní referenty/ky najdete v budově Hollar. V nepřítomnosti se vzájemně zastupujeme, takže  průběh studia potvrdí a jednoduché úkony vyřídí kdokoliv ze studijního oddělení.

Studijní oddělení prosím navštěvujte pouze v úředních hodinách. Nikdo z nás nemůže současně obsluhovat, vyřizovat telefony, odpovídat na e-maily a vést administrativu podle všech předpisů.

Kontaktujte nás, až pokud už jste vyčerpali všechny základní zdroje informací a nebudete si vědět rady.

V závažných případech se na mimořádných návštěvách vždy předem domluvte. Nebudete odmítnuti.  Pokud studijní záležitosti řešíte písemně (žádosti), dělejte tak přes podatelnu, přitom dbejte na správné podání - originál s podpisy. Veškerá podání procházejí přes elektronickou spisovou službu. Neúplné formuláře komplikují vyřízení.

POZOR! Od listopadu 2018 je platné Opatření děkanky 52/2018 Stanovení úhrad za úkony od studentů. Mj. v něm najdete ceník za opisy dokladů z archiválií, které jsou zpoplatněny i pro studenty.

Úřední hodiny studijního oddělení 

 

Pondělí

 13:30 - 16:30

Úterý

  9:00 - 11:00

Středa

 13:30 - 15:30

Pátek

  9:00 - 11:00

Proděkan pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

 

Konzultační  hodiny 

Pondělí          13.00 – 14.00 hod    Hollar  místnost 203

Úterý              12.30 – 13.30 hod    IES   místnost 406

 

O Vaší návštěvě konzultačních hodin nejdříve uvědomte pana proděkana e-mailem. 

Vedoucí studijního oddělení

Jméno Telefon E-mail Místnost
Dana Svobodová 222 112 281 dana.svobodova@fsv.cuni.cz 209

 

Administrativní podpora a disciplinární řízení

Jméno Telefon E-mail Místnost
Ing. Karolína Kutišová  222 112 202

studijni@fsv.cuni.cz

disciplinarky@fsv.cuni.cz

205

Podmínky přijímacího řízení pro české studijní programy, hodnocení kurzů, účelová stipendia pro pregraduální a postgraduální studium, disciplinární řízení

Studenti se speciálními potřebami

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

 

Michala Maturová, DiS.

Telefon E-mail Místnost
222 112 188 specialni.potreby@fsv.cuni.cz   209
  michala.maturova@fsv.cuni.cz  

Studenti a uchazeči se speciálními potřebami.

 

Pregraduální studium

Jednotlivé referentky/referenti

Mgr. Bc. Ivana Bílá

Telefon E-mail Místnost
222 112 219 ivana.bila@fsv.cuni.cz 210

Obory: B: Mediální studia (KS); N: Mediální studia (PS), Mediální studia (KS)

Programy: B: Komunikační studia se specializací mediální studia, N: Mediální studia (DS)

Poplatky za studiumpoplatky za studium

 

Mgr. Hana Hándlová

Telefon E-mail Místnost
222 112 164 hana.handlova@fsv.cuni.cz 117

Obor: B: Marketingová komunikace a public relations 

Programy: B: Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations, 

Programy: N: Strategická komunikace 

vládní stipendia; stipendia za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci univerzity na akademických mezinárodních soutěžích

Úřední hodiny   
Pondělí 13:00 - 14:00
Úterý   9:00 - 11:00
Středa   9:00 - 10:00
Pátek   9:00 - 11:00

 

Mgr. Andrea Kohoutová

Telefon E-mail Místnost
222 112 224 andrea.kohoutova@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Ekonomie a finance N: Ekonomie; Ekonomie a finance

 

Ing. Kristýna Kotašková

Telefon E-mail Místnost
222 112 238 kristyna.kotaskova@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Mezinárodní teritoriální studia; Česko-německá studia; Teritoriální studia (KS); Soudobé dějiny (KS)
N: Americká studia; Německá a rakouská studia; Balkánská, euroasijská a středoevropská studia; Západoevropská studia; Evropská studia - obory na dostudovaní; Německá a středoevropská studia; Mezinárodní teritoriální studia - otevřeno od ak. roku 2016; Středoevropská komparativní studia (KS)
Programy: B: Teritoriální studia (PS), Teritoriální studia se specializacemi (DS), Česko-německá studia

Programy: N: Teritoriální studia se specializacemi, Německá a středoevropská studia (PS),  Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializacemi (DS)

Vysvětlivky: B = bakalářské studium; N = navazující magisterské studium; PS = prezenční studium; KS = kombinované studium 

Bc. Martina Koşar

Telefon E-mail Místnost
222 112 234 martina.kosar@fsv.cuni.cz 220

Obory: B: Politologie a mezinárodní vztahy N: Mezinárodní vztahy; Politologie; Bezpečnostní studia

Programy: B: Politologie a mezinárodní vztahy

Programy: N: Politologie

Mgr. Michael Podsedník

Telefon E-mail Místnost
222 112 239   michael.podsednik@fsv.cuni.cz 219

Obory: B: Sociologie a sociální antropologie; Sociologie a sociální politika; Politologie a veřejná politika
N: Sociologie; Veřejná a sociální politika (PS); Veřejná a sociální politika (KS)

Programy: B: Sociologie se specializacemi, Sociologie a sociální politika, Politologie a veřejná politika        

Mgr. Petr Skácel, DiS.

Telefon E-mail Místnost
222 112 241 petr.skacel@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Žurnalistika; N: Žurnalistika;

Programy: B: Komunikační studia se specializací žurnalistika

Postgraduální studium a další formy vzdělávání

Jednotlivé referentky

Mgr. Denisa Šmejkalová

Telefon E-mail Místnost
222 112 237 denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 205

Doktorské studijní programy: Moderní dějiny; Mezinárodní teritoriální studia; Veřejná a sociální politika; Sociologie
celoživotní vzdělávání, oborové rady, Cotutelle 

Kontaktní osoba a studijní poradce pro studenty se speciálními potřebami

Mgr. Kateřina Vovsová

Telefon E-mail Místnost
222 112 276 katerina.vovsova@fsv.cuni.cz 205

Doktorské studijní programy: Ekonomie a finance, Mediální a komunikační studia, Mezinárodní vztahy, Politologie

Rigorózní řízení, nostrifikace

Kontaktní osoba a studijní poradce pro studenty se speciálními potřebami

Akreditace

Kontaktní osoba pro akreditace

Bc. Michaela Čuprová

Telefon E-mail Místnost
222 112 286 michaela.cuprova@fsv.cuni.cz 8

Akreditace FSV - koordinátor přípravy vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti 

Fakultní koordinátor pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací

Kontaktní osoba pro závěrečné práce

Mgr. Michael Podsedník

Telefon E-mail Místnost
222 112 239 studentskeprace@fsv.cuni.cz 219
  michael.podsednik@fsv.cuni.cz  

Studijní informační systém

Administrátoři

Vojtěch Brázda

Telefon E-mail Místnost
222 112 207, 218 sis@fsv.cuni.cz 019

Zaměření: Studijní plány, harmonogram, správa rolí, studentské práce, zkoušky, státnice

Pavel Kot

Telefon E-mail Místnost
222 112 203, 218 sis@fsv.cuni.cz 019

Zaměření: Přijímací řízení, Ph.D. modul, prospěchové stipendium, hodnocení výuky, předměty, rozvrhy

 

Úřední hodiny Správy SIS

Pondělí - pátek: 9:00 - 14:00 hod

 

Frequently Asked Questions-SIS

Změny a úpravy v SISu