Studijní oddělení

AKTUÁLNĚ

Vážené studentky, vážení studenti,

pro vyřešení vašeho dotazu/problému si nejprve prostudujte sekci Často se ptáte. Věnujte pozornost Harmonogramu akademického roku a Pravidlům pro organizaci studia. Nenaleznete-li požadovanou odpověď, obraťte se na příslušnou referentku/referenta (kontakty níže). Studijní oddělení, prosím, navštěvujte pouze v úředních hodinách. Své dotazy můžete směřovat také na e-mail studijni@fsv.cuni.cz. V závažných případech se s Vámi rádi domluvíme i na návštěvě mimo úřední hodiny.

Vždy prosím zvažte, zda osobní návštěva studijního oddělení je nezbytně nutná. Pokud potřebujete své záležitosti řešit se svou referentkou nebo svým referentem, oslovte je nejdříve e-mailem nebo po telefonu. 

Úřední hodiny studijního oddělení

Pondělí

 13:30 - 16:30

Úterý

  9:00 - 11:00

Středa

 13:30 - 15:30

Pátek

  9:00 - 11:00

Podávání žádostí

Žádosti a formuláře najdete zde.

Pro podání žádosti nebo formuláře lze využít jednu z níže uvedených možností:

  • osobně na podatelnu fakulty
  • poštou na podatelnu fakulty
  • datovou schránkou - identifikátor datové schránky: piyj9b4

Adresu a úřední hodiny podatelny naleznete zde.

Vždy je nutné doložit originál žádosti/formuláře s Vaším podpisem. Naskenované žádosti se již nepřijímají. Pokud budete řešit žádosti s garanty/vyučujícími na dálku a budete jim žádosti skenovat, vždy na fakultu dodejte Váš originál žádosti.

Vydávání potvrzení o studiu

Studijní oddělení již nebude na žádost vydávat naskenované potvrzení o studiu. Pokud potřebujete potvrzení o studiu, rádi Vám jej zašleme s elektronickým podpisem nebo vydáme osobně v době úředních hodin. Připomínáme, že potvrzení o studiu si můžete vygenerovat sami v SIS v sekci Osobní údaje.

Potvrzení o studiu můžeme zaslat také poštou po uhrazení poplatku (30 Kč) podle Opatření děkanky č. 52/2018 (čl. 4, odst. 4.2.1.2)

Proděkan pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

 

Konzultační  hodiny 

Pondělí          13.00 – 14.00 hod    Hollar  místnost 203

Úterý              12.30 – 13.30 hod    IES   místnost 406

 

O Vaší návštěvě konzultačních hodin nejdříve uvědomte pana proděkana e-mailem. 

Vedoucí studijního oddělení

Jméno Telefon E-mail Místnost
Mgr. Kateřina Vovsová 222 112 281 katerina.vovsova@fsv.cuni.cz 209

Rigorózní řízení

Administrativní podpora a disciplinární řízení

Jméno Telefon E-mail Místnost
Ing. Karolína Kutišová  222 112 202

karolina.kutisova@fsv.cuni.cz

studijni@fsv.cuni.cz

disciplinarky@fsv.cuni.cz

205

Podmínky přijímacího řízení pro české studijní programy, hodnocení kurzů, účelová stipendia pro pregraduální a postgraduální studium, disciplinární řízení

Výdej diplomů bez promocí.

Studenti se speciálními potřebami

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

Studenti a uchazeči se speciálními potřebami

Mgr. Michael Podsedník Lucie Pištěková, DiS.

E-mail: specialni.potreby@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 239

Místnost: č. 219, budova Hollar

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

E-mail: specialni.potreby@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 234

Místnost: č. 220, budova Hollar

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem

 

Pregraduální studium


 

Mgr. Ivana Bílá

Telefon E-mail Místnost
222 112 219 ivana.bila@fsv.cuni.cz 210

Obory: B: Mediální studia (KS); N: Mediální studia (PS), Mediální studia (KS)

Programy: B: Komunikační studia se specializací mediální studia, N: Mediální studia (PS), Mediální studia (DS)

poplatky za studium , nostrifikace

Mgr. Andrea Kohoutová

Telefon E-mail Místnost
222 112 224 andrea.kohoutova@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Ekonomie a finance, N: Ekonomie; Ekonomie a finance

Programy: B: Ekonomie a finance, N: Ekonomie a finance

 

Promoce a diplomyimatrikulace

Bc. Eva Masáková

Telefon E-mail Místnost
222 112 164 eva.masakova@fsv.cuni.cz 211

Obor: B: Marketingová komunikace a public relations 

Programy: B: Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations, 

Programy: N: Strategická komunikace, 

Americká studia; Německá a rakouská studia; Balkánská, euroasijská a středoevropská studia; Západoevropská studia; Evropská studia - obory na dostudovaní; Německá a středoevropská studia; Mezinárodní teritoriální studia - otevřeno od ak. roku 2016; Středoevropská komparativní studia (KS)

Teritoriální studia se specializacemi, Německá a středoevropská studia (PS),  Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializacemi (DS)

Vysvětlivky: B = bakalářské studium; N = navazující magisterské studium; PS = prezenční studium; DS =  distanční studium; KS = kombinované studium 

Zdravotní pojištění studentů

 

Lucie Pištěková, DiS.

Telefon E-mail Místnost
222 112 234 lucie.pistekova@fsv.cuni.cz 220

 

Obory: B: Politologie a mezinárodní vztahy N: Mezinárodní vztahy; Politologie; Bezpečnostní studia

Programy: B: Politologie a mezinárodní vztahy

Programy: N: Mezinárodní vztahy; Politologie; Bezpečnostní studia se specializacemi

Mgr. Michael Podsedník

Telefon E-mail Místnost
222 112 239   michael.podsednik@fsv.cuni.cz 219

Obory: B: Sociologie a sociální antropologie; Sociologie a sociální politika; Politologie a veřejná politika
N: Sociologie; Veřejná a sociální politika (PS); Veřejná a sociální politika (KS)

Programy: B: Sociologie se specializacemi, Sociologie a sociální politika, Politologie a veřejná politika
N: Sociologie se specializacemi, Veřejná a sociální politika (PS)

Mgr. Petr Skácel

Telefon E-mail Místnost
222 112 241 petr.skacel@fsv.cuni.cz 117

Obory: B: Žurnalistika; N: Žurnalistika

Programy: B: Komunikační studia se specializací žurnalistika; N: Žurnalistika se specializacemi

Ing. Kristýna Trojanová (dříve Kotašková)

Telefon E-mail Místnost
222 112 238 kristyna.trojanova@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Mezinárodní teritoriální studia; Česko-německá studia; Teritoriální studia (KS); Soudobé dějiny (KS)

Programy: B: Teritoriální studia (PS), Teritoriální studia se specializacemi (DS), Česko-německá studia

Vysvětlivky: B = bakalářské studium; PS = prezenční studium; DS =  distanční studium; KS = kombinované studium

Promoce a diplomyimatrikulace, kontaktní osoba a studijní poradce pro studenty se speciálními potřebami 

Postgraduální studium a další formy vzdělávání


 

Mgr. Denisa Šmejkalová

Telefon E-mail Místnost
222 112 237 denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 205

Doktorské studijní programy: Moderní dějiny; Mezinárodní teritoriální studia; Veřejná a sociální politika; Sociologie
celoživotní vzdělávání, oborové rady, Cotutelle 

Kontaktní osoba a studijní poradce pro studenty se speciálními potřebami

Mgr. Tereza Volfová

Telefon E-mail Místnost
222 112 276 tereza.volfova@fsv.cuni.cz 205

Doktorské studijní programy: Ekonomie a finance, Mediální a komunikační studia, Mezinárodní vztahy, Politologie

 

Akreditace

Kontaktní osoba pro akreditace

Mgr. Petr Skácel

Telefon E-mail Místnost
222 112 241 petr.skacel@fsv.cuni.cz 117

Akreditace FSV - koordinátor zajišťování kvality vzdělávací činnosti

Fakultní koordinátor pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací

Kontaktní osoba pro závěrečné práce

Mgr. Michael Podsedník

Telefon E-mail Místnost
222 112 239 studentskeprace@fsv.cuni.cz 219
  michael.podsednik@fsv.cuni.cz  

 

Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností.

Studijní informační systém

Administrátoři

Úřední hodiny Správy SIS

Pondělí - pátek: 9:00 - 14:00 hod

 

Frequently Asked Questions-SIS

Změny a úpravy v SISu

Vojtěch Brázda

Telefon E-mail Místnost
222 112 207, 218 sis@fsv.cuni.cz 019

Zaměření: Studijní plány, harmonogram, správa rolí, studentské práce, zkoušky, státnice

Pavel Kot

Telefon E-mail Místnost
222 112 203, 218 sis@fsv.cuni.cz 019

Zaměření: Přijímací řízení, Ph.D. modul, prospěchové stipendium, hodnocení výuky, předměty, rozvrhy